FlagBitsToBitArray Function

Konwetruje bitowy ciag znakow do tablicy bitow.

int FlagBitsToBitArray(int bits, bool[] array, int maxSize)

Parameters

int bits

Bitowy ciag znakow zawierajacy flagi.

bool[] array

Tablica do zapisania flag. Odblokowane flagi beda ustawione na 'true'.

int maxSize

Maksymalna ilosc flag, jakie tablica moze pomiescic.

Return Value

Ilosc zapisanych flag.