GetAdminFlag Function

Sprawdza, czy dana flaga admina jest aktywna.

bool GetAdminFlag(AdminId id, AdminFlag flag, AdmAccessMode mode)

Parameters

AdminId id

AdminId admina.

AdminFlag flag

Sprawdzana flaga.

AdmAccessMode mode

Sprawdzany tryb dostepu.

Return Value

True jesli aktywna, w przeciwnym razie - false.