AuthIdType Enumeration

Rodzaje autoryzacji (string).

Notka: dla steam2 oraz steam3, podane metody identyfikacji poprawne sa: "STEAM_ID_PENDING" - Oczekiwanie na autoryzacje. "STEAM_ID_LAN" - Autoryzacja zablokowana z racji pobytu na serwerze LAN. "BOT" - Klient jest botem.

Values 4

Name Description
AuthId_Engine

Okreslony przez gre identyfikator (string) zwrocony z silnika

AuthId_Steam2

Podane metody dzialaja jedynie dla serwerow z aktywna autoryzacja Steam.

AuthId_Steam3

Format Steam3, na przyklad: "[U:1:8307981]"

AuthId_SteamID64

SteamID64 (uint64) jako ciag znakow, na przyklad: "76561197968573709"