ChangeClientTeam Function

Zmienia druzyne gracza. W przypadku CS:S, funkcja dodatkowo zabije gracza.

void ChangeClientTeam(int client, int team)

Parameters

int client

Index gracza.

int team

Okreslony przez mod index druzyny

Errors

Niepoprawny index gracza, gracz niepolaczony lub brak wsparcia dla moda.