GetClientName Function

Zwraca nick gracza.

bool GetClientName(int client, char[] name, int maxlen)

Parameters

int client

Index gracza.

char[] name

Buffer, w ktorym zostanie umieszczony nick gracza

int maxlen

Maksymalna wielkosc buffera (uwzgledniajac NULL terminator).

Return Value

True w razie powodzenia. W innym przypadku - false.

Errors

Jesli gracz nie jest polaczony, rzucony zostanie error.