CS_DropWeapon Function

Zmusza gracza do wyrzucenia broni

void CS_DropWeapon(int client, int weaponIndex, bool toss, bool blockhook)

Parameters

int client

Index gracza

int weaponIndex

Index broni, ktora ma zostac wyrzucona

bool toss

True - podrzucenie broni. False - zwykly drop (do sprawdzenia!)

bool blockhook

Ustaw na True, zeby zablokowac wywolanie CS_OnCSWeaponDrop

Errors

Niepoprawny index gracza, gracz nie jest w grze lub niepoprawny index broni.