SQL_Connect Function

Twprzy polaczenie SQL na podstawie nazwy konfiguracji.

Database SQL_Connect(const char[] confname, bool persistent, char[] error, int maxlength)

Parameters

const char[] confname

Nazwa konfiguracji

bool persistent

True, aby uzyc poprzedniego polaczenia, jesli mozliwe, jesli nie - false.

char[] error

Buffer na error

int maxlength

Rozmiar buffera

Return Value

Uchwyt do polaczenia z baza, lub INVALID_HANDLE w razie niepowodzenia.