SQL_GetAffectedRows Function

Zwraca ilosc zmienianych wierszy z ostatniego zapytania.

int SQL_GetAffectedRows(Handle hndl)

Parameters

Handle hndl

Baza danych LUB uchwyt statementa.

Return Value

Ilosc wierszy zmienionych w ostatnim zapytaniu.

Errors

Niepoprawna baza danych lub uchwyt do statementa