Enums 2

Enum Description
PropFieldType

PropType

Functions 45

Function Description
ChangeEdictState

Zaznacza byt (entity) jako 'stan zmieniony'. To moze byc przydatne jesli ustawisz offset i chcesz by byl natychmiastowo zmieniony przez siec (?) (changed over the network). Domyslnie to nie jest robione dla ustawien funkcji offset

CreateEdict

Tworzy nowy byt (edict) (podstawe sieciowalnego bytu (entity))

FindDataMapInfo

Podajac byt (entity), znajduje nested datamap(?) offsetu wlasciwosci (property) (property offset) (?) Given an entity, finds a nested datamap property offset. Ta informacja jest przechowywana (cached) dla dalszych wywolan funkcji

FindDataMapOffs

FindSendPropInfo

Podajac nazwe ServerClass, znajduje sieciowalny offset Ta informacja jest przechowywana (cached) dla dalszych wywolan funkcji

FindSendPropOffs

GetEdictClassname

Podaje classname bytu (edict)

GetEdictFlags

Zwraca flagi bytu (edict). To nie to samo co flagi bytu (entity)

GetEntData

Zaglada do danych bytu (entity) i zwraca wartosc calkowita (integer) dla danego offsetu

GetEntDataArray

Kopiuje tablice komorek (array of cells) z bytu (entity) dla danego offsetu

GetEntDataEnt

GetEntDataEnt2

Zaglada do danych bytu (entity) i zwraca indeks bytu (entity) dla danego offsetu

GetEntDataFloat

Zaglada do danych bytu (entity) i zwraca wartosc zmiennoprzecinkowa (float) dla danego offsetu

GetEntDataString

Zaglada do danych bytu (entity) i zwraca tekst (string) dla danego offsetu

GetEntDataVector

Zaglada do danych bytu (entity) i zwraca wektor dla danego offsetu

GetEntityAddress

Pobiera adres pamieci dla danego bytu (entity)

GetEntityClassname

Pobiera classname bytu (entity) To to samo co GetEdictClassname(), ale dziala dla KAZDEGO bytu (entity) nie tylko dla bytow (edicts) (?)

GetEntityCount

Zwraca luczbe przesylanych do sieci bytow na serwerze

GetEntityNetClass

Podaje sieciowalna nazwe serverclass bytu (entity) To nie to samo co classname i jest uzywane do sieciowalnych zmian stanow

GetEntProp

Pobiera calkowita wartosc z wlasnosci bytu (entity's property)

GetEntPropArraySize

Pobiera liczbe wartosci ktore moze przetrzymywac tablica wlasnosci bytu (entity property's array)

GetEntPropEnt

Pobiera indeks bytu (entity) z wlasnosci bytu (entity's property)

GetEntPropFloat

Pobiera wartosc float z wlasnosci bytu (entity's property)

GetEntPropString

Pobiera wlasnosc sieciowa jako string

GetEntPropVector

Pobiera wektor z wartosciami float z bytu (entity) gdzie podajesz nazwe wlasnosci sieciowa (network property)

GetEntSendPropOffs

Funkcja "Wrapper" ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrapper ) ktora znajduje wyslana wlasnosc dla danego bytu (entity)

GetMaxEntities

Zwraca maksymalny numer przesylanych do sieci (networked) bytow (entities)

HasEntProp

Sprawdza czy wlasnnosc bytu (entity) dla niego istnieje

IsEntNetworkable

Zwraca czy byt (entity) ma poprawny sieciowy byt (edict)

IsValidEdict

Zwraca czy indeks bytu (edict) jest poprawny

IsValidEntity

Zwraca czy byt (entity) jest poprawny. Zwraca false jesli nie ma pasujacego bytu CBaseEntity dla indexu tego bytu

RemoveEdict

Usuwa byt (edict) ze swiata

SetEdictFlags

Ustawia flagi bytowi (edict). To nie to samo co flagi bytu (entity)

SetEntData

Zaglada do danych bytu (entity) i ustawia wartosc calkowita (integer) dla danego offsetu

SetEntDataArray

Kopiuje tablice komorek (array of cells) z bytu (entity) dla danego offsetu

SetEntDataEnt

SetEntDataEnt2

Zaglada do danych bytu (entity) i ustawia indeks bytu (entity) dla danego offsetu

SetEntDataFloat

Zaglada do danych bytu (entity) i ustawia wartosc zmiennoprzecinkowa (float) dla danego offsetu

SetEntDataString

Zaglada do danych bytu (entity) i ustawia tekst (string) dla danego offsetu

SetEntDataVector

Zaglada do danych bytu (entity) i ustawia wektor dla danego offsetu

SetEntProp

Ustawia calkowita wartosc z wlasnosci bytu (entity's property)

SetEntPropEnt

Ustawia indeks bytu (entity) z wlasnosci bytu (entity's property)

SetEntPropFloat

Ustawia wartosc float z wlasnosci bytu (entity's property)

SetEntPropString

Ustawia wlasnosc sieciowa jako string

SetEntPropVector

Ustawia wektor z wartosciami float w bycie (entity) gdzie podajesz nazwe wlasnosci sieciowa (network property)