GetEntDataArray Function

Kopiuje tablice komorek (array of cells) z bytu (entity) dla danego offsetu

void GetEntDataArray(int entity, int offset, int[] array, int arraySize, int dataSize)

Parameters

int entity

Indeks bytu (entity)

int offset

Jaki offset ma byc uzyty

int[] array

Tablica do odczytania

int arraySize

Liczba wartosci do odczytania

int dataSize

Rozmiar kazdej wartosci w bajtach (1, 2 lub 4)

Errors

Nieprawidlowy byt (entity) lub offset poza granicami (bounds)