GetEntDataEnt2 Function

Zaglada do danych bytu (entity) i zwraca indeks bytu (entity) dla danego offsetu

Notka: To bedzie dzialac tylko dla offsetow ktore sa przechowywane w "entity handles" (ktore zwykle wyglada jako m_h* we wlasciwosciach) Te nie sa Handle(?) od sourcemoda, ale wewnetrznymi strukturami Source

int GetEntDataEnt2(int entity, int offset)

Parameters

int entity

Indeks bytu (edict)

int offset

Jaki offset ma byc uzyty

Return Value

Indeks bytu (entity) dla danej lokacji, jesli nie ma bytu (entity) lub przechowywany byt (entity) jest niepoprawny, zwracane zostaje -1

Errors

Nieprawidlowy wprowadzany byt (entity) lub offset poza granicami (bounds)