GetEntPropFloat Function

Pobiera wartosc float z wlasnosci bytu (entity's property)

Ta funkcja jest uwazana za bezpieczniejsza i szybsza od GetEntDataFloat poniewaz wykonuje scisle sprawdzenie offsetu i zasad pisania

float GetEntPropFloat(int entity, PropType type, const char[] prop, int element)

Parameters

int entity

Indeks bytu (entity/edict)

PropType type

Typ wlasnosci

const char[] prop

Nazwa wlasnosci (property)

int element

Element # (zaczynajac od 0) jesli wlasnosc to tablica.

Return Value

Wartosc danej wlasnosci w offsecie

Errors

Nieprawidlowy byt (entity) lub offset poza granicami (bounds)