SetEntityRenderColor Function

Ustawia kolor bytu (entity)

void SetEntityRenderColor(int entity, int r, int g, int b, int a)

Parameters

int entity

Indeks bytu (entity)

int r

Ilosc czerownego (0-255)

int g

Ilosc zielonego (0-255)

int b

Ilosc niebieskiego (0-255)

int a

Ilosc kanalu alpha (przezroczystosc, im mniej tym mniej widoczny) (0-255)

Errors

Nieprawidlowy indeks bytu (entity) lub brak kompatyblilnosci z modem gry (tf2, csgo, css itp.)