LogToOpenFileEx Function

Dziala tak jak LogToFileEx(), jednak dziala na otwartym pliku. Plik musi zostac otwarty w trybie dopisywania na koncu pliku (a).

void LogToOpenFileEx(Handle hndl, const char[] message, any... ...)

Parameters

Handle hndl

Uchwyt do pliku.

const char[] message

Twoja wiadomosc. Dozwolone uzycie funkcji formatujacych (%s, %d etc.)

any... ...

Dane odnoszace sie do funkcji formatujacych (%s, %d etc.)

Errors

Niepoprawny uchwyt.