SetFilePermissions Function

Zmienia tryby dostepu (chmody) pliku lub lokalizacji.

bool SetFilePermissions(const char[] path, int mode)

Parameters

const char[] path

Sciezka

int mode

Ustawienia dostepu

Return Value

True - powodzenie. W przeciwnym razie - False.