GeoipCountry Function

Pobranie pełnej nazwy kraju. (max długość buforu to 45 | string)

bool GeoipCountry(const char[] ip, char[] name, int maxlength)

Parameters

const char[] ip

IP do określenia kodu kraju.

char[] name

Docelowy bufor do przechowywania kodu. (string)

int maxlength

Maksymalna długość buforu (name).

Return Value

True w przypadku sukcesu, false jeśli nie znaleziono kraju.