ShowHudText Function

Wyswietla graczowi wiadomosc HUD na podanym kanale.

int ShowHudText(int client, int channel, const char[] message, any... ...)

Parameters

int client

Index gracza

int channel

Numer kanalu Jesli -1, kanal zostanie automatycznie wybrany ( ostatnio uzywany). Jezeli jest to inna wartosc, zostanie ona poddana operacji modulo przez ilosc kanalow np. Dla 6 kanalow i wartosci 10: 10mod6 = 4

const char[] message

Sformatowana wiadomosc

any... ...

Parametry formatujace (%s %d itp)

Return Value

-1 w razie niepowodzenia (brak wsparcia dla aktualnego moda). Jakakolwiek inna zwrocona wartosc to numer kanalu, na ktorym wyswietlona zostanie wiadomosc.