FindPluginByFile Function

Zwraca uchwyt do pluginu na podstawie jego nazwy.

Handle FindPluginByFile(const char[] filename)

Parameters

const char[] filename

Nazwa szukanego pliku.

Return Value

Uchwyt do pluginu, lub INVALID_HANDLE jesli nie znaleziono.