FileToKeyValues Function

Importuje drzewo KeyValue z pliku. Odczyt przeprowadzany jest od obecnej pozycji drzewa.

bool FileToKeyValues(Handle kv, const char[] file)

Parameters

Handle kv

Uchwyt KeyValues.

const char[] file

Plik, z ktorego drzewo bedzie wczytane.

Return Value

True w razie powodzenia. W przeciwnym razie - false.

Errors

Niewlasciwy uchwyt.