Functions 5

Function Description
ForceChangeLevel

Zmienia bieÅ¼Ä cÄ mapę i zapisuje przyczynę zmiany za pomocÄ maphistory.

GetMapHistory

Pobiera mapę z listy historii map.

GetMapHistorySize

Pobiera aktualnÄ liczbę map w historii mapy.

GetNextMap

Zwrócenie następnej mapy.

SetNextMap

Ustawia następnÄ mape. Odpowiednik zmiany sm_nextmap, ale z dodatkowym sprawdzeniem poprawności.