GetMapHistory Function

Pobiera mapę z listy historii map.

void GetMapHistory(int item, char[] map, int mapLen, char[] reason, int reasonLen, int& startTime)

Parameters

int item

Numer mapy. Musi mieć wartość 0 lub więcej i mniej niż GetMapHistorySize().

char[] map

Buffer do zapisania nazwy mapy.

int mapLen

Maksymalna długość buforu (map).

char[] reason

Buffer do zapisania powodu zmiany mapy.

int reasonLen

Maksymalna długość buforu (reason).

int& startTime

Czas rozpoczęcia mapy.

Errors

Nieprawidłowy numer.