SDKCall Function

Wywoluje funkcje SDK z podanymi parametrami

Jesli typ wywolania to Entity lub Player, indeks musi zawsze byc pierwszym przekazanym parametrem Jesli typ wywolania to GameRules, nic specjalnego nie musi byc przekazane Jesli zwracana wartosc to Vector lub QAngles, drugim parametrem musi byc float[3] Jesli zwracana wartosc to string, trzecim parametrem musi byc bufor a czwartym parametrem musi byc maksymalna jego dlugosc Wszystkie parametry musza byc przekazywane tak jak powyzej opisane. Brak przestrzegania tych zasad bedzie skutkowal wylaczeniami serwera lub nieoczekiwanymi jego zachowaniami

Jesli zwracana wartosc to float lub integer (int), zwracana wartosc bedzie ta wartoscia Jesli zwracana wartosc jest wartoscia CBaseEntity, CBasePlayer, lub bytem (edict), zwracana wartosc bedzie zawsze indeksem bytu (entity) lub '-1' dla braku (NULL)

any SDKCall(Handle call, any... ...)

Parameters

Handle call

Handle do SDKCall

any... ...

Parametry wywolania (call)

Return Value

Wartosc zwracana (jesli istnieje takowa)

Errors

Niepoprawny Handle lub wewnetrzny blad dekodowania