SetVariantColor Function

Ustawia kolor w obiekcie globalnego wariantu (global variant object)

void SetVariantColor(const int color[4])

Parameters

const int[4] color

Jaki kolor ma byc ustawiony (jest to wektor z 3 wartosciami {R, G, B, A} gdzie kolejno duze litery oznaczaja kolory czerwony, zielony, niebieski oraz kanal alfa)