UnhookEntityOutput Function

Usun rejestracje odpowiedzi z bytu (?)

bool UnhookEntityOutput(const char[] classname, const char[] output, EntityOutput callback)

Parameters

const char[] classname

classname do rejestracji

const char[] output

Nazwa odpowiedzi do rejestracji

EntityOutput callback

Wskaznik do funkcji EntityOutput

Return Value

true gdy sukces, false gdy nie znaleziono takiej rejestracji

Errors

Odpowiedzi dla bytu (entity) zablokowane