DispatchSpawn Function

Spawnuje byt (entity) do gry

bool DispatchSpawn(int entity)

Parameters

int entity

Indeks bytu (entity) tworzonego bytu (entity)

Return Value

true gdy sukces, inaczej false

Errors

Nieprawidlowy indeks bytu (entity) lub brak wsparcia dla modu