ForcePlayerSuicide Function

Zmusza klienta by popelnil samobojstwo :(

void ForcePlayerSuicide(int client)

Parameters

int client

Indeks klienta

Errors

Nieprawidlowy klient, klient nie jest w grze, brak wsprawcia dla modu