GetPlayerWeaponSlot Function

Zwraca bron w slocie klienta

int GetPlayerWeaponSlot(int client, int slot)

Parameters

int client

Indeks klienta

int slot

Indeks slotu (specyficzne dla kazdego modu).

Return Value

Indeks bytu (entity) przy sukcesie, -1 gdy bron nie istnieje

Errors

Nieprawidlowy klient, klient nie jest w grze, brak wsprawcia dla modu