EmitGameSound Function

Emituje dzwiek gry (game sound) do listy klientow

Dzwieki gry (game sounds) moga zostac znalezione w pliku "scripts/game_sound.txt" lub w innych plikach do ktorych sie odwoluje

Zauwazmy, ze jesli dzwiek gry ma sekcje 'rndwave' jeden z nich bedzie zwrocony losowo

bool EmitGameSound(const int[] clients, int numClients, const char[] gameSound, int entity, int flags, int speakerentity, const float origin[3], const float dir[3], bool updatePos, float soundtime)

Parameters

const int[] clients

Tablica (array) z indeksami klientow

int numClients

Liczba klientow w tablicy (array)

const char[] gameSound

Nazwa dzwieku gry (game sound)

int entity

Byt (entity) z ktorego ma byc emitowany dzwiek

int flags

Flagi dzwieku

int speakerentity

Nieznane

const float[3] origin

Pozycja (origin) dzwieku

const float[3] dir

Kierunek dzwieku

bool updatePos

Nieznane (aktualizuje pozycje (origin)?)

float soundtime

Alternatywny czas do zagrania dzwieku (?) (alternate time to play sound for)

Return Value

true jesli dzwiek zostal odtworzony, false jesli porazka

Errors

Niepoprawny indeks klienta