EmitSentence Function

Emituje zdanie (sentence) do listy klientow

void EmitSentence(const int[] clients, int numClients, int sentence, int entity, int channel, int level, int flags, float volume, int pitch, int speakerentity, const float origin[3], const float dir[3], bool updatePos, float soundtime, any... ...)

Parameters

const int[] clients

Tablica (array) z indeksami klientow

int numClients

Liczba klientow w tablicy (array)

int sentence

Indeks zdania (z PrecacheSentenceFile)

int entity

Byt (entity) z ktorego ma byc emitowany dzwiek

int channel

Numer kanalu (channel) na kotrym ma byc emitowany dzwiek

int level

Poziom dwieku

int flags

Flagi dzwieku

float volume

Glosnosc dzwieku

int pitch

Wysokosc dzwieku

int speakerentity

Nieznane

const float[3] origin

Pozycja (origin) dzwieku

const float[3] dir

Kierunek dzwieku

bool updatePos

Nienznane (moze aktualizuje pozycje dzwieku?)

float soundtime

Alternatywny czas do zagrania dzwieku (?) (alternate time to play sound for)

any... ...

Opcjonalna lista tablic (arrays) 3 wymiarowych (Float[3]) do specyfikacji dodatkowej pozycji (origin)

Errors

Niepoprawny indeks klienta