TR_DidHit Function

Zwraca czy wykrylo jakakolwiek kolizje wzdluz trace ray

bool TR_DidHit(Handle hndl)

Parameters

Handle hndl

Uchwyt (Handle) trace lub INVALID_HANDLE by uzyc globalnego wyniku trace (global trace result)

Return Value

true jesli znaleziono kolizje, false w przeciwnym wypadku

Errors

Niepoprawny uchwyt (Handle)