SortFunc2D TypeSet

Funkcja która porównuje i sortuje wartoœci w dwuwymiarowej tablicy.

function int(int[] elem1, int[] elem2, const int[][] array, Handle hndl)

This type has no description.

Parameters

function int(char[] elem1, char[] elem2, const char[][] array, Handle hndl)

This type has no description.

Parameters