IsCharMB Function

Sprawdza, czy znak jest wielobajtowy

int IsCharMB(int chr)

Parameters

int chr

Badany znak.

Return Value

0 dla zwyklych 7-bitowych znakow ASCII. W przeciwnym razie - ilosc bajtow zajetych przez znak.