StringToFloat Function

Konwertuje stringa do floata.

float StringToFloat(const char[] str)

Parameters

const char[] str

String, ktory ma zostac przekonwertowany

Return Value

Przekonwertowana wartosc typu float. 0.0 w razie porazki.