EndMessage Function

Konczy uprzednio rozpoczety message gracza (wiadomosc sieciowa).

void EndMessage()