MsgPostHook Typedef

Wywolywany, kiedy hook wiadomosci jest zakonczony.

typedef MsgPostHook = function void(UserMsg msg_id, bool sent)

Tags

msg_id

Index wiadomosci.

sent

True, jesli wiadomosc zostala wyslana, false jesli zablokowana.