StartMessageAll Function

Rozpoczyna usermessage (wiadomosc sieciowa) wysylana wszystkim graczom.

Handle StartMessageAll(char[] msgname, int flags)

Parameters

char[] msgname

Nazwa wiadomosci

int flags

Opcjonalne flagi.

Return Value

Uchwyt o struktury bf_write, lub INVALID_HANDLE w razie niepowodzenia.

Notes

Zajrzyj do StartMessage lub StartMessageEx().