GetVectorLength Function

Oblicza długość wektoru

float GetVectorLength(const float vec[3], bool squared)

Parameters

const float[3] vec

Wektor (tablica 3 wymiarowa ze wspolrzednymi wektora)

bool squared

Jesli true, wynik bedzie podniesiony do potegi (dla optymalizacji)

Return Value

Dlugosc wektora