MakeVectorFromPoints Function

Buduje wektor poprzez odjecie od siebie dwoch punktow

void MakeVectorFromPoints(const float pt1[3], const float pt2[3], float output[3])

Parameters

const float[3] pt1
No description.
const float[3] pt2
No description.
float[3] output

Wektor wynikowy