Skocz do zawartości
[Brak rozwiązania] Nie dodaje HP, nie ma grawitacji i nie dziala double jump
Przestarzałe tematy

Rekomendowane odpowiedzi

Tak jak w temacie nic nie działa w tym vipie, kompiluje się normalnie

#include <deathrun>
#include <sourcemod>
#include <cstrike>
#include <clientprefs>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>
#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required
 
#define MOD_TAG "\x01\x0B★ \x07[ADEPT -> DR VIP]\x04 "
bool Used[MAXPLAYERS + 1];
ConVar g_cvVipFlag;
ConVar g_hpstart, g_djump, g_gravity;
int g_fLastButtons[MAXPLAYERS+1];
int g_fLastFlags[MAXPLAYERS+1];
int g_iJumps[MAXPLAYERS+1];
public Plugin myinfo =
{
  name = "ADEPT --> Deathrun VIP",
  description = "Autorski Plugin StudioADEPT.net",
  author = "Brum Brum",
  version = "1.0",
  url = "http://www.StudioADEPT.net/forum",
};
stock bool IsPlayerVIP(int client)
{ 
  char flag[10];
  g_cvVipFlag.GetString(flag, sizeof(flag));
  if (GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(flag) || GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Root))
    return true;
  return false;
}
public void OnPluginStart()
{
  RegConsoleCmd("sm_respawn", CMD_Respawn);
  HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
  HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn);
  g_cvVipFlag = CreateConVar("vipdr_flag", "a", "Flaga dla gracza VIP, pozostaw puste by każdy miał Vipa.");
  g_hpstart = CreateConVar("vipdr_hpstart", "20", "Ile VIP ma dostawac hp na start");
  g_djump = CreateConVar("vipdr_jump", "1", "Czy włączyć vipowi DoubleJump?");
  g_gravity = CreateConVar("vipdr_gravity", "0.9", "Ile ma miec mniejsza grawitacje? 1.0 NORMAL 0.5 POLOWA");
  AutoExecConfig(true, "vip_deathrun"); 
 
}

public Action Event_RoundStart(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  for (int i = 1; i < MaxClients; i++)
  {
    if (IsValidClient(i))
    {
      Used[i] = false;
    }
  }
}
public Action Event_PlayerSpawn(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
  int HP = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iHealth");
  if (IsPlayerVIP(client) && !dr_IsPlayerTerrorist(client))
  {
    if (HP == 100) SetEntityHealth(client, HP+g_hpstart);
    SetEntityGravity(client, g_gravity);
  }
}
 
public Action CMD_Respawn(int client, int args)
{
  if (IsPlayerVIP(client))
  {
    if (!IsPlayerAlive(client))
    {
      if (!Used[client])
      {
        CS_RespawnPlayer(client);
        Used[client] = true;
      }
      else PrintToChat(client, "%s Użyłeś już jednego respawnu na rudnę!", MOD_TAG);
    }
    else PrintToChat(client, "%s Musisz być martwy aby się zrespić!", MOD_TAG);
  }
  else PrintToChat(client, "%s Musisz mieć VIP`a aby się zrespić", MOD_TAG);
} 
public Action OnPlayerRunCmd(int client, int &buttons, int &impulse, float vel[3], float angles[3], int &weapon)
{
  if(IsPlayerVIP(client) && g_djump == 1)
  {
    int fCurFlags  = GetEntityFlags(client);  
    int fCurButtons  = GetClientButtons(client);
          
    if (g_fLastFlags[client] & FL_ONGROUND)
    {
      if (!(fCurFlags & FL_ONGROUND) &&!(g_fLastButtons[client] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP)
      {
        g_iJumps[client]++;
      }
    }
    else if (fCurFlags & FL_ONGROUND)
    {
      g_iJumps[client] = 0;
    }
    else if (!(g_fLastButtons[client] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP)
    {
      if ( 1 <= g_iJumps[client] <= 2)
      {
        g_iJumps[client]++;
        float vVel[3];
        GetEntPropVector(client, Prop_Data, "m_vecVelocity", vVel);
        vVel[2] = 250.0;
        TeleportEntity(client, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, vVel);
      }
    }
    g_fLastFlags[client] = fCurFlags;
    g_fLastButtons[client] = fCurButtons;
  }
}
 
public void OnClientPostAdminCheck(int client)
{
  if (IsPlayerVIP(client))
  {
    SetHudTextParams(-1.0, 0.125, 5.0, 0, 255, 0, 255, 0, 0.25, 1.5, 0.5);
    for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
    {
      if (IsValidClient(i))
      {
        ShowHudText(i, -1, "Właśnie na serwer wchodzi\nVIP %N", client);
      }
    }
  }
}

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie przypominam sobie abym w taki sposób modyfikował tego vipa. Robiłeś to sam czy może ktoś Ci to robił?

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, RevDev napisał:

if (HP == 100) SetEntityHealth(client, HP+g_hpstart);
SetEntityGravity(client, g_gravity);

Niepotrzebny warunek sprawdzający czy gracz ma 100 hp. każdy przy spawnie ma 100hp, dopiero później jest zmieniane przez plugin/y.

19 godzin temu, RevDev napisał:

g_djump == 1


Problem, który tu widzę to nigdzie nie pobierasz wartości tzn. Nie używasz .IntValue .FloatValue .BoolValue

 

SetEntityHealth(client, HP+ g_hpstart.IntValue); 
SetEntityGravity(client, g_gravity.FloatValue);
if(IsPlayerVIP(client) && g_djump.BoolValue) 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z tych 3 problemów rozwiązany został 1 hp na start.

Grawitacja i doublejump dalej nie działa

#include <deathrun>
#include <sourcemod>
#include <cstrike>
#include <clientprefs>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>
#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required
 
#define MOD_TAG "\x01\x0B★ \x07[ADEPT -> DR VIP]\x04 "
bool Used[MAXPLAYERS + 1];
ConVar g_cvVipFlag;
ConVar g_hpstart, g_djump, g_gravity;
int g_fLastButtons[MAXPLAYERS+1];
int g_fLastFlags[MAXPLAYERS+1];
int g_iJumps[MAXPLAYERS+1];
public Plugin myinfo =
{
  name = "ADEPT --> Deathrun VIP",
  description = "Autorski Plugin StudioADEPT.net",
  author = "Brum Brum",
  version = "1.0",
  url = "http://www.StudioADEPT.net/forum",
};
stock bool IsPlayerVIP(int client)
{ 
  char flag[10];
  g_cvVipFlag.GetString(flag, sizeof(flag));
  if (GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(flag) || GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Root))
    return true;
  return false;
}
public void OnPluginStart()
{
  RegConsoleCmd("sm_respawn", CMD_Respawn);
  HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
  HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn);
  g_cvVipFlag = CreateConVar("vipdr_flag", "a", "Flaga dla gracza VIP, pozostaw puste by każdy miał Vipa.");
  g_hpstart = CreateConVar("vipdr_hpstart", "20", "Ile VIP ma dostawac hp na start");
  g_djump = CreateConVar("vipdr_jump", "1", "Czy włączyć vipowi DoubleJump?");
  g_gravity = CreateConVar("vipdr_gravity", "0.9", "Ile ma miec mniejsza grawitacje? 1.0 NORMAL 0.5 POLOWA");
  AutoExecConfig(true, "vip_deathrun"); 
 
}

public Action Event_RoundStart(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  for (int i = 1; i < MaxClients; i++)
  {
    if (IsValidClient(i))
    {
      Used[i] = false;
    }
  }
}
public Action Event_PlayerSpawn(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
  int HP = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iHealth");
  if (IsPlayerVIP(client) && !dr_IsPlayerTerrorist(client))
  {
    SetEntityHealth(client, HP+g_hpstart.IntValue);
    SetEntityGravity(client, g_gravity.FloatValue);
  }
}
 
public Action CMD_Respawn(int client, int args)
{
  if (IsPlayerVIP(client))
  {
    if (!IsPlayerAlive(client))
    {
      if (!Used[client])
      {
        CS_RespawnPlayer(client);
        Used[client] = true;
      }
      else PrintToChat(client, "%s Użyłeś już jednego respawnu na rudnę!", MOD_TAG);
    }
    else PrintToChat(client, "%s Musisz być martwy aby się zrespić!", MOD_TAG);
  }
  else PrintToChat(client, "%s Musisz mieć VIP`a aby się zrespić", MOD_TAG);
} 
public Action OnPlayerRunCmd(int client, int &buttons, int &impulse, float vel[3], float angles[3], int &weapon)
{
  if(IsPlayerVIP(client) && g_djump.BoolValue)
  {
    int fCurFlags  = GetEntityFlags(client);  
    int fCurButtons  = GetClientButtons(client);
          
    if (g_fLastFlags[client] & FL_ONGROUND)
    {
      if (!(fCurFlags & FL_ONGROUND) &&!(g_fLastButtons[client] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP)
      {
        g_iJumps[client]++;
      }
    }
    else if (fCurFlags & FL_ONGROUND)
    {
      g_iJumps[client] = 0;
    }
    else if (!(g_fLastButtons[client] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP)
    {
      if ( 1 <= g_iJumps[client] <= 2)
      {
        g_iJumps[client]++;
        float vVel[3];
        GetEntPropVector(client, Prop_Data, "m_vecVelocity", vVel);
        vVel[2] = 250.0;
        TeleportEntity(client, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, vVel);
      }
    }
    g_fLastFlags[client] = fCurFlags;
    g_fLastButtons[client] = fCurButtons;
  }
}
 
public void OnClientPostAdminCheck(int client)
{
  if (IsPlayerVIP(client))
  {
    SetHudTextParams(-1.0, 0.125, 5.0, 0, 255, 0, 255, 0, 0.25, 1.5, 0.5);
    for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
    {
      if (IsValidClient(i))
      {
        ShowHudText(i, -1, "Właśnie na serwer wchodzi\nVIP %N", client);
      }
    }
  }
}

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy używasz timera od shavita?

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
10 minut temu, RevDev napisał:

Tak

Więc tak. do doublejumpa musisz ustawić shavit_core_autobhop 0 
Grawitacja się restartuję w zone nie jestem pewny czy jest na to cvar, ale możesz użyć forwarda gdzie po wyjściu z zone'a ustawia grawitacje na X

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
11 minut temu, RevDev napisał:

Gdzie szukać tego forwarda?

native bool dr_GetPlayerBuySomething(int client);

To będzie to ?

Nie.
https://github.com/shavitush/bhoptimer/blob/master/addons/sourcemod/scripting/include/shavit.inc

forward void Shavit_OnLeaveZone(int client, int type, int track, int id, int entity);

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem, nie potrafię kompletnie tego rozwiązać.

#include "include/shavit.inc"
GlobalForward g_gravityForward;
g_gravityForward = new GlobalForward("Shavit_OnLeaveZone", ET_Event, Param_Cell, Param_Cell, Param_String, Param_Cell);
public Action OnPlayerExitZone(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast) {
  int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
  Call_StartForward(g_gravityForward);
  return SetEntityGravity(client, g_gravity.FloatValue);
}

 

Edytowane przez RevDev
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, RevDev napisał:

Nie wiem, nie potrafię kompletnie tego rozwiązać.

#include "include/shavit.inc"
GlobalForward g_gravityForward;
g_gravityForward = new GlobalForward("Shavit_OnLeaveZone", ET_Event, Param_Cell, Param_Cell, Param_String, Param_Cell);
public Action OnPlayerExitZone(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast) {
  int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
  Call_StartForward(g_gravityForward);
  return SetEntityGravity(client, g_gravity.FloatValue);
}

 

co? Tak się tego nie robi.

Robisz po prostu

#include <shavit>
 
public void Shavit_OnLeaveZone(int client, int type, int track, int id, int entity)
{
	SetEntityGravity(client, g_gravity.FloatValue);
}

 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, RevDev napisał:

Nie chce się skompilować, a pobrałem shativ.inc z tego githuba co mi dałeś

1.thumb.png.21bffe9b771f44d83dbccf48c7ed7903.png

Funkcja IsValidClient jest już zadeklarowana w pliku inc od shavita tzn. Usuń ją z pluginu na vipa i będzie działać 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Usuń tą funkcję z inc od shavita. Inc z deathruna ma tą funkcje to będzie dobrze

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Usunąłem INC od deathrunu i dodałem tylko 1 nativa do pluginu, a grawitacja dalej nie działa

#include <cstrike>
#include <clientprefs>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>
#include <shavit>
#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

#define MOD_TAG "\x01\x0B★ \x07[ADEPT -> DR VIP]\x04 "
bool Used[MAXPLAYERS + 1];
ConVar g_cvVipFlag;
ConVar g_hpstart, g_gravity;
public Plugin myinfo =
{
  name = "ADEPT --> Deathrun VIP",
  description = "Autorski Plugin StudioADEPT.net",
  author = "Brum Brum",
  version = "1.0",
  url = "http://www.StudioADEPT.net/forum",
};
native bool dr_IsPlayerTerrorist(int client);
stock bool IsPlayerVIP(int client)
{ 
  char flag[10];
  g_cvVipFlag.GetString(flag, sizeof(flag));
  if (GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(flag) || GetAdminFlag(GetUserAdmin(client), Admin_Root))
    return true;
  return false;
}
public void OnPluginStart()
{
  RegConsoleCmd("sm_respawn", CMD_Respawn);
  HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
  HookEvent("player_spawn", Event_PlayerSpawn);
  g_cvVipFlag = CreateConVar("vipdr_flag", "a", "Flaga dla gracza VIP, pozostaw puste by każdy miał Vipa.");
  g_hpstart = CreateConVar("vipdr_hpstart", "20", "Ile VIP ma dostawac hp na start");
  g_gravity = CreateConVar("vipdr_gravity", "0.9", "Ile ma miec mniejsza grawitacje? 1.0 NORMAL 0.5 POLOWA");
  AutoExecConfig(true, "vip_deathrun"); 
}

public void Shavit_OnLeaveZone(int client, int type, int track, int id, int entity)
{
	SetEntityGravity(client, g_gravity.FloatValue);
}

public Action Event_RoundStart(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  for (int i = 1; i < MaxClients; i++)
  {
    if (IsValidClient(i))
    {
      Used[i] = false;
    }
  }
}
public Action Event_PlayerSpawn(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
  int HP = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iHealth");
  if (IsPlayerVIP(client) && !dr_IsPlayerTerrorist(client))
  {
    SetEntityHealth(client, HP+g_hpstart.IntValue);
    // SetEntityGravity(client, g_gravity.FloatValue);
  }
}
 
public Action CMD_Respawn(int client, int args)
{
  if (IsPlayerVIP(client))
  {
    if (!IsPlayerAlive(client))
    {
      if (!Used[client])
      {
        CS_RespawnPlayer(client);
        Used[client] = true;
      }
      else PrintToChat(client, "%s Użyłeś już jednego respawnu na rudnę!", MOD_TAG);
    }
    else PrintToChat(client, "%s Musisz być martwy aby się zrespić!", MOD_TAG);
  }
  else PrintToChat(client, "%s Musisz mieć VIP`a aby się zrespić", MOD_TAG);
}
public void OnClientPostAdminCheck(int client)
{
  if (IsPlayerVIP(client))
  {
    SetHudTextParams(-1.0, 0.125, 5.0, 0, 255, 0, 255, 0, 0.25, 1.5, 0.5);
    for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
    {
      if (IsValidClient(i))
      {
        ShowHudText(i, -1, "Właśnie na serwer wchodzi\nVIP %N", client);
      }
    }
  }
}

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 5 miesięcy temu...
 • Moderator poziom 2

Wiadomość wygenerowana automatycznie

 

Brak rozwiązania problemu

Jeżeli się z tym nie zgadzasz, raportuj ten post

Sygnatura użytkownika

» Support: https://discord.com/invite/zMXt97R63v

» Steam: https://steamcommunity.com/id/pawelsteam/

» Discord: Paweł#8244

» PluginyCS: https://pluginycs.pl/profile/Pawel

» Przyjmuję zlecenia na paczki oraz pluginy.  «

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...