Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Przedstawiam drugą odsłonę pluginu, który pozwala w prosty sposób tworzyć własne osiągnięcia/misje na serwerze. Poprzednia wersja zawierała dużo niedociągnięć i była napisana po prostu brzydko. Liczę, że modyfikacja przypadnie do gustu osobom, które mają w planach stworzenie własnego systemu misji i szuka wygodnego rozwiązania 🙂.

 

Jak to działa?

Plugin daje dostęp do funkcji natywnych i forwardów, które pozwalają na tworzenie achievementów/misji i zarządzanie nimi z poziomu dowolnego pluginu. Dzięki temu możliwa jest rozbudowa istniejących już pluginów (np. modyfikacje CodMod, Jailbreak, czy jakikolwiek plugin sobie nie wymyślicie) i tworzenie bardzo ciekawych, nietuzinkowych wyzwań.

 

Komendy:

sm_ac
sm_achievements
sm_mission
sm_missions

Konfiguracja

1. Zawartość paczki wrzuć na serwer

2. Zdecyduj w jakiej bazie danych chcesz zapisywać informacje - MySQL czy SQLite? Zależnie od odpowiedzi, wklej do addons/sourcemod/configs/databases.cfg następującą konfigurację:

Dla SQLite:

"AchievementsGO"
{
 "driver"  "sqlite"
 "database" "AchievementsGO"
}

Dla MySQL:

"AchievementsGO"
{
 "driver"			"mysql"
 "host"				"HOST" // edytuj
 "database"			"AchievementsGO" // edytuj (opcjonalnie)
 "user"				"USER" // edytuj
 "pass"				"HASLO" // edytuj
 //"timeout"			"0"
 "port"			"PORT" // edytuj, domyslnie 3306
}

3. Twórz 🙂 

 

Jak stworzyć swój achievement/misję?

Oto przykładowy plugin:

Spoiler
#include <AchievementsGO>

int missionOne;
int missionTwo;
int missionThree;
int missionFour;
int missionFive;

public void OnPluginStart() {
  RegConsoleCmd("sm_pkt", FreePoint);
}

public Action FreePoint(int client, int args) {
  AGO_AddPoint(client, missionOne);
}

public void AGO_OnRegisterAchievements() {
  AGO_AddAchievement("Mistrz pisania", "Type !pkt 5 times", "", 5, 1, OnIdGranted);
  AGO_AddAchievement("Misja pierwsza", "Opis misji pierwszej\nNagroda: XXX", "", 60, 2, OnIdGranted);
  AGO_AddAchievement("Misja druga", "Opis misji pierwszej\nNagroda: XXX", "Katalog 1", 50, 3, OnIdGranted);
  AGO_AddAchievement("Misja trzecia", "Opis misji pierwszej\nNagroda: XXX", "Katalog 1", 11, 8, OnIdGranted);
  AGO_AddAchievement("Misja czwarta", "Opis misji pierwszej\nNagroda: +10HP", "Katalog 2", 48, 1027, OnIdGranted);
}

public void AGO_OnPlayerAchievementsLoaded(int client) {
 if (AGO_IsAchievementCompleted(client, missionFive)) {
  // tutaj jakiś kod, dający graczowi 10HP po odrodzeniu (np. jakaś flaga etc.)
 }
}

public void OnIdGranted(int achievementID, int temporaryID) {
  switch(temporaryID) {
    case 1: {
      missionOne = achievementID;
    }
    case 2: {
      missionTwo = achievementID;
    }
    case 3: {
      missionThree = achievementID;
    }
    case 8: {
      missionFour = achievementID;
    }
    case 1027: {
      missionFive = achievementID;
    }
  }
}

 

 

Miejscem, gdzie rejestrujemy achievementy musi być być funkcja AGO_OnRegisterAchievements(). W niej korzystamy z AGO_AddAchievement, który posiada kilka argumentów:

native bool AGO_AddAchievement(char[] Name, char[] Description, char[] Category, int Value, int temporaryID, Function functionCallback);

Name - nazwa,
Description - opis,
Category - folder, od którego zostanie przypisane osiągnięcie. Pozwala to na organizowanie/grupowanie misji według własnych upodobań. Zotawiając to pole puste (""), osiągnięcie będzie po prostu bez żadnej kategorii,
Value - jest to ilość punktów, która musi zostać osiągnięta, aby zadanie mogło zostać zaliczone. Może to reprezentować dowolną rzecz, np. liczbę wymaganych killi, liczbę kroków, które gracz musi wykonać itd.,
temporaryID - pomocniczy identyfikator, który pozwala na zidentyfikowanie osiągnięcia, kiedy zostanie ono zarejestrowane przez silnik i jego identyfikator trafi do callbacka. Musi on być unikalny jedynie w obrębie pojedyńczego pluginu, w którym implementujemy osiągnięcia,
functionCallback - każdej misji przypisany jest niezależny identyfikator. Ten parametr to po prostu funkcja, do której ta informacja ma trafić.

 

W poprzedniej wersji ID misji były po prostu przekazywane przez returna (np. int misjaX = AGO_AddAchievement....), jednak wymagało to mieszania zapytań synchronicznych i asynchronicznych - obecne rozwiązanie eliminuje ten problem.

 

Mając już ID, przypisane do jakiejś zmiennej, możemy zająć się procesem dodawania punktów. Najczęściej stosowane będzie AGO_AddPoints (jak pokazano w przykładzie, w którym osiągnięcie "Mistrz pisania" można zdobyć, wpisując pięciokrotnie komendę !pkt), ale dostępnych jest parę funkcji, które podam poniżej:

 

Plik AchievementsGO.inc (spolszczony):

Spoiler
#if defined _AchievementsGO_included_
 #endinput
#endif
#define _AchievementsGO_included_
 
/**
 * Dodaje nowe osiągnięcie. Operacja musi zostać wykonana w funkcji AGO_OnRegisterAchievements()
 * aby mieć pewność, że wszystko zostanie poprawnie załadowane
 *
 * @param Name				Nazwa osiągnięcia (max 64 znaki)
 * @param Description		Krótki opis (max 128 znaków)
 * @param Category			Kategoria(folder) osiągnięcia. Jeśli chcesz, aby misja znajdowała się w sekcji głównej, zostaw ten argument pusty ("")
 * @param Value				Ustawia cel (liczbę punktów), które trzeba zdobyć, aby uznać achievement za zakończony
 * @param temporaryID		Pomocnicza wartość, która trafia do handlera. Pomaga zidentyfikować osiągnięcie. Zajrzyj do przykładu, aby lepiej zrozumieć działanie
 * @param functionCallback	Funkcja, która zostanie wywołana po tym, jak osiągnięcie zostanie załadowane. Zajrzyj do przykładu
 * @return					true if achievement will be inserted. false otherwise
 */
native bool AGO_AddAchievement(char[] Name, char[] Description, char[] Category, int Value, int temporaryID, Function functionCallback);

/**
 * Dodaje jeden punkt do osiągnięcia gracza. Nie działa, jeśli achievement został już ukończony
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @return					Aktualny postęp osiągnięcia, lub -1 w razie niepowodzenia
 */
native int AGO_AddPoint(int client, int IdOfAchievement);

/**
 * Dodaje punkty do osiągnięcia gracza. Nie działa, jeśli achievement został już ukończony
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @param amount			Ilość punktów, która ma zostać przydzielona
 * @return					Aktualny postęp osiągnięcia, lub -1 w razie niepowodzenia
 */
native int AGO_AddPoints(int client, int IdOfAchievement, int amount);

/**
 * Usuwa jeden punkt z osiągnięcia gracza. Nie działa, jeśli achievement został już ukończony
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @return					Aktualny postęp osiągnięcia, lub -1 w razie niepowodzenia
 */
native int AGO_RemovePoint(int client, int IdOfAchievement);

/**
 * Usuwa punkty z osiągnięcia gracza. Nie działa, jeśli achievement został już ukończony
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @param amount			Ilosć punktów, która ma zostać zabrana
 * @return					Aktualny postęp osiągnięcia, lub -1 w razie niepowodzenia
 */
native int AGO_RemovePoints(int client, int IdOfAchievement, int amount);

/**
 * Resetuje postęp achievementu. Oznacza go również jako nieskończony
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @return					true, jeśli reset się powiódł. W innym przypadku - false
 */
native bool AGO_ResetAchievement(int client, int IdOfAchievement);

/**
 * Ustawia konkretną liczbę punktów danemu achievementowi. Nie działa, jeśli achievement został już ukończony
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @param amount			Liczba punktów, która ma zostać ustawiona
 * @return					Aktualny postęp osiągnięcia, lub -1 w razie niepowodzenia
 */
native bool AGO_SetPoints(int client, int IdOfAchievement, int amount);

/**
 * Pobiera nazwę osiągnięcia na podstawie ID
 *
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @param tab				buffer na nazwę
 * @param size				rozmiar buffera
 * @return					0 w razie powodzenia. W razie porażki: -1, a buffer zawiera frazę "NOT_FOUND"
 */
native void AGO_GetNameByIndex(int IdOfAchievement, char[] tab, int size);

/**
 * Zwraca index osiągnięcia w oparciu o jego nazwę
 *
 * @param name				Nazwa osiągnięcia
 * @return					ID achievementa w razie powodzenia. Jeśli porażka: zwraca -1
 */
native int AGO_GetIndexByName(char[] name);

/**
 * Pobiera opis osiągnięcia na podstawie ID
 *
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @param tab				buffer na opis
 * @param size				rozmiar buffera
 * @return					0 w razie powodzenia. W razie porażki: -1, a buffer zawiera frazę "NOT_FOUND"
 */
native void AGO_GetDescriptionByIndex(int IdOfAchievement, char[] tab, int size);

/**
 * Zwraca aktualny postęp achievementu
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @return					Aktualny postęp osiągnięcia w razie sukcesu. W razie porażki: zwraca -1
 */
native int AGO_GetAchievementProgress(int client, int IdOfAchievement);

/**
 * Sprawdza, czy dany achievement został ukończony
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 * @return					true - zakończony. false - nie ukończony, lub niepoprawne ID
 */
native int AGO_IsAchievementCompleted(int client, int IdOfAchievement);

/**
 * Zwraca liczbę aktywnych achievementów
 *
 * @return					Liczba aktywnych achievementów
 */
native int AGO_GetAmountOfAchievements();

/**
 * Sprawdza, czy tablice w SQL zostały prawidłowo utworzone
 *
 * @return					1 - tablice utworzenie. 0 - nieutworzone
 */
native int AGO_AreTablesCreated();

/**
 * Aktualizuje dane gracza w SQL (program robi to samoczynnie. Używaj, gdy uważasz za konieczne).
 *
 * @param client			ID gracza
 * @return					1: sukces. 0: porażka
 */
 native void AGO_UpdatePlayer(int client);/**
 * Wywoływany, gdy wszystkie osiągnięcia zostaną załadowane
 */
forward void AGO_OnAllAchievementsLoaded();

/**
 * Wywoływane, gdy gracz ukończy osiągnięcie
 *
 * @param client			ID gracza
 * @param IdOfAchievement	ID osiągnięcia (uzyskane z funkcji AGO_AddAchievement())
 */
forward void AGO_OnAchievementAccomplished(int client, int IdOfAchievement);

/**
 * Wywoływany, gdy silnik jest gotowy to rejestrowania osiągnięć. Proces ten musi odbywać się w tej funkcji
 */
forward void AGO_OnRegisterAchievements();

/**
 * Wywoływany, gdy status wszystkich osiągnięć zostanie załadowany po połączeniu się gracza z serwerem
 *
 * @param client			ID gracza
 */
forward void AGO_OnPlayerAchievementsLoaded(int client);

 

 

AchievementsGO.cfg:

Spoiler
// Pokazywać powiadomienie na czacie wszystkim graczom, gdy ktoś ukończy achievement?
// -
// Default: "1"
ago_achievement_notification_all "1"

// Pokazywać powiadomienie graczowi o ukończonym osiągnięciu na czacie?
// -
// Default: "1"
ago_achievement_notification_chat "1"

// Pokazywać powiadomienie graczowi o ukończonym osiągnięciu w HintText?
// -
// Default: "1"
ago_achievement_notification_hint "1"

//Po ilu dniach nieaktywności gracza jego rekordy będą usuwane z bazy? (0 - wyłączone, niezalecane)
// -
// Default: "30"
ago_database_time_kick "30"

// Minimalna liczba graczy, od której osiągnięcia będą naliczane?
// -
// Default: "3"
ago_players_amount "3"

 

 

Na koniec screeny z mojego serwera, gdzie zacząłem tworzenie misji (serwer CodMod):

Spoiler

Screenshot_2.pngScreenshot_3.pngScreenshot_4.pngScreenshot_5.pngScreenshot_6.pngScreenshot_7.pngScreenshot_8.pngScreenshot_9.pngScreenshot_10.png

 

Download:

 

Repozytorium GitHub

Bezpośredni download

Sygnatura użytkownika

Użytkowniku! Pamiętaj, że nic tak nie motywuje jak porządna łapka w górę!

Nie mówię tylko o sobie - honoruj każdego, kto na to zasługuje 🙂

YouTube | SteamGitHub | MailboxGO | AchievementsGO | MuteGO

 • Lubię to!
 • Dziękuję
 • Kocham to
 • Dobry pomysł!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...