Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, czy mógłby ktoś przerobić ten plugin >KLIK< że jak ktoś nie ma ustawionej muzyki mvp puszcza mu losową? Za pomoc oczywiście leci duży +

Sygnatura użytkownika

b_350_20_ffad41_e98100_000000_591f11.png

IP: 51.77.34.138:30015

Opis: Dopracowany, zadbany, fajna atmosfera 🙂

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 2 tygodnie później...
Spoiler

 

/* [ Includes ] */
#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <multicolors>
#include <clientprefs>

/* [ Compiler Options ] */
#pragma newdecls required
#pragma semicolon 1

/* [ Defines ] */
#define PluginTag   "{darkred}[ {lightred}★{darkred} MVP Music {lightred}★ {darkred}]{default}"

/* [ Handles ] */
Handle g_hCookie, g_hCookie2, g_hCookie3, g_hCookie4;

/* [ Arrays ] */
ArrayList g_arSounds;
ArrayList g_arFlag;
ArrayList g_arMusicName;
ArrayList g_arPlayerMusic;
//ArrayList g_arMusics;

/* [ Chars ] */
char g_sLogFile[256];

/* [ Integers ] */
int g_iClientMusic[MAXPLAYERS + 1];
int g_iClientVolume[MAXPLAYERS + 1];
int g_iFirstConnect[MAXPLAYERS + 1];
int g_iMusics;

/* [ Floats ] */
float g_fClientVolume[MAXPLAYERS + 1];

/* [ Plugin Author and Information ] */
public Plugin myinfo = 
{
  name = "[CS:GO] MVP Music", 
  author = "Yamakashi", 
  description = "Plugin umożliwia ustawienie własnej muzyki MVP.", 
  version = "1.0", 
  url = "https://steamcommunity.com/id/yamakashisteam"
};

/* [ Plugin Startup ] */
public void OnPluginStart()
{
  /* [ Commands ] */
  RegConsoleCmd("sm_mvp", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_mvpmusic", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_music", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_muzyka", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_testmvp", TestMvp_CMD, "[MVP Music] Puszcza losową piosenkę");
  
  /* [ Cookies ] */
  g_hCookie = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic", "Głośność pisoenki", CookieAccess_Private);
  g_hCookie2 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic2", "Wyświetlana głośność piosenki", CookieAccess_Private);
  g_hCookie3 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic3", "Numer piosenki", CookieAccess_Private);
  g_hCookie4 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic4", "Pierwsze połączenie", CookieAccess_Private);
  
  /* [ Hooks ] */
  HookEvent("round_mvp", Event_RoundMVP);
  
  /* [ Arrays ] */
  g_arSounds = new ArrayList(512);
  g_arFlag = new ArrayList(32);
  g_arMusicName = new ArrayList(64);
  g_arPlayerMusic = new ArrayList(64);
  //g_arMusics = new ArrayList(32);
  
  /* [ Check Player ] */
  for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
    if (IsValidClient(i))
      OnClientCookiesCached(i);
      
  /* [ LogFile ] */
  char sDate[16];
  FormatTime(sDate, sizeof(sDate), "%Y-%m-%d", GetTime());
  BuildPath(Path_SM, g_sLogFile, sizeof(g_sLogFile), "logs/yLogs/%s.log", sDate);
}

/* [ Standart Actions ] */
public void OnClientAuthorized(int client, const char[] sAuth)
{
  g_iClientMusic[client] = -1;
  g_iClientVolume[client] = 100;
  g_fClientVolume[client] = 1.0;
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
  g_iFirstConnect[client] = 1;
}

public void OnClientCookiesCached(int client)
{
  char sValue[16];
  GetClientCookie(client, g_hCookie4, sValue, sizeof(sValue));
  g_iFirstConnect[client] = StringToInt(sValue);
  if(!g_iFirstConnect[client])
  {
    g_iClientMusic[client] = -1;
    g_iClientVolume[client] = 100;
    g_fClientVolume[client] = 1.0;
    return;
  }  
  GetClientCookie(client, g_hCookie, sValue, sizeof(sValue));
  g_fClientVolume[client] = StringToFloat(sValue);
  GetClientCookie(client, g_hCookie2, sValue, sizeof(sValue));
  g_iClientVolume[client] = StringToInt(sValue);
  GetClientCookie(client, g_hCookie3, sValue, sizeof(sValue));
  g_iClientMusic[client] = StringToInt(sValue);
}

public void OnClientDisconnect(int client)
{
  if (AreClientCookiesCached(client))
  {
    char sValue[16];
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%.2f", g_fClientVolume[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie, sValue);
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iClientVolume[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie2, sValue);
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iClientMusic[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie3, sValue);
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iFirstConnect[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie4, sValue);
  }
  g_iClientMusic[client] = -1;
  g_iClientVolume[client] = 100;
  g_fClientVolume[client] = 1.0;
  g_iFirstConnect[client] = 0;
}

public void OnMapStart()
{
  MVP_LoadMusic();
  MVP_Initialize_Items();
  MVP_LoadTestMvp(g_arSounds);
}

public void OnMapEnd()
{
  g_arFlag.Clear();
  g_arMusicName.Clear();
  g_arPlayerMusic.Clear();
  //g_arMusics.Clear();
}

/* [ Events ] */
public Action Event_RoundMVP(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
  if (!IsValidClient(client))
    return Plugin_Continue;
  
  char sName[128], sFile[128];
  if (g_iClientMusic[client] > -1)
  {
    g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName));
    g_arPlayerMusic.GetString(g_iClientMusic[client], sFile, sizeof(sFile));
    CPrintToChatAll("%s {lime}Aktualnie leci piosenka: {lightred}%s{lime}, która należy do gracza {lightred}%N{lime}.", PluginTag, sName, client);
    for(int i = 1; i < MaxClients; i++)
      if (IsValidClient(i))
      {
        PrecacheSound(sFile, true);
        ClientCommand(i, "playgamesound Music.StopAllMusic");
        EmitSoundToClient(i, sFile, _, _, _, _, g_fClientVolume[i]);
      }
  }
  else {
    if(g_arPlayerMusic.Length <= 0)
      return Plugin_Continue;
    if(g_arPlayerMusic.Length <= 0)
      return Plugin_Continue;

    int soundToPlay = GetRandomInt(0, g_arPlayerMusic.Length - 1);
    g_arMusicName.GetString(soundToPlay, sName, sizeof(sName));
    g_arPlayerMusic.GetString(soundToPlay, sFile, sizeof(sFile));
    CPrintToChatAll("%s {lightred}Gracz {lime}%N{lighted} nie ma ustawionego hymnu MVP. Odtworzona została losowa piosenka {lime}%s{lightred}.", PluginTag, client, sName);
    for(int i = 1; i < MaxClients; i++)
      if (IsValidClient(i))
      {
        PrecacheSound(sFile, true);
        ClientCommand(i, "playgamesound Music.StopAllMusic");
        EmitSoundToClient(i, sFile, _, _, _, _, g_fClientVolume[i]);
      }
  }
  return Plugin_Continue;
}

/* [ Commands ] */
public Action MvpMusic_CMD(int client, int args)
{
  char sBuffer[512], sName[128];
  if(g_iClientMusic[client] > -1)
    g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName));
  Menu mvp = new Menu(MvpMusic_Handler);
  
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "[ # MVP Music :: Główne Menu # ]\n");
  if (g_iClientMusic[client] == -1)
    Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna piosenka: Brak\n", sBuffer);
  else
    Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna piosenka: %s\n", sBuffer, sName);
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna głośność: %d%%%", sBuffer, g_iClientVolume[client]);
  mvp.SetTitle(sBuffer);
  mvp.AddItem("1", "»Wybierz muzykę.");
  mvp.AddItem("2", "»Dostosuj głośność");
  mvp.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int MvpMusic_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position)
{
  if (action == MenuAction_Select)
  {
    char sItem[32];
    menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem));
    if (StrEqual(sItem, "1"))
      ShowMvpList(client);
    else if (StrEqual(sItem, "2"))
      Mvp_ChangeVolume(client);
  }
  else if (action == MenuAction_End)
    menu.Close();
}

public void ShowMvpList(int client)
{
  char sNumber[128], sText[512], sBuffer[512], sFlag[32];
  Menu mvp_music = new Menu(ShowMvpList_Handler);
  mvp_music.SetTitle("[ # MVP Music :: Wybierz Piosenkę # ]");
  if(g_iClientMusic[client] > -1)
    mvp_music.AddItem("default", "Usuń piosenkę");
  for(int i = 0; i < g_iMusics; i++)
  {
    Format(sNumber, sizeof(sNumber), "%d", i);
    if(g_iClientMusic[client] == i)
    {
      g_arMusicName.GetString(i, sText, sizeof(sText));
      Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s | [ # Aktualna # ]", sText);
      mvp_music.AddItem(sNumber, sBuffer, ITEMDRAW_DISABLED);
    }
    else
    {
      g_arFlag.GetString(i, sFlag, sizeof(sFlag));
      g_arMusicName.GetString(i, sText, sizeof(sText));
      mvp_music.AddItem(sNumber, sText, CheckFlags(client, sFlag));
    }
  }
  mvp_music.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int ShowMvpList_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position)
{
  if (action == MenuAction_Select)
  {
    char sItem[512];
    menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem));
    int music = StringToInt(sItem);
    
    if(StrEqual(sItem, "default"))
    {
      g_iClientMusic[client] = -1;
      CPrintToChat(client, "%s Usunąłeś swoją piosenkę.", PluginTag);
    }
    else
    {
      g_iClientMusic[client] = music;
      char sName[128];
      g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName));
      CPrintToChat(client, "%s Ustawiłeś piosenkę: {lime}%s{default} .", PluginTag, sName);
    }
    ShowMvpList(client);
  }
  else if (action == MenuAction_End)
    menu.Close();
}

public void Mvp_ChangeVolume(int client)
{
  char sBuffer[512];
  Menu volume = new Menu(ChangeVolume_Handler);
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "[ # MVP Music :: Zmiana głośności # ]");
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna głośność: %d%%%", sBuffer, g_iClientVolume[client]);
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAby przetestować głośność wpisz !testmvp\n ", sBuffer);
  volume.SetTitle(sBuffer);
  volume.AddItem("1", "Pogłoś o 10%");
  volume.AddItem("2", "Ścisz o 10%");
  volume.AddItem("3", "Wycisz");
  volume.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int ChangeVolume_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position)
{
  if (action == MenuAction_Select)
  {
    char sItem[32];
    menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem));
    if (StrEqual(sItem, "1"))
    {
      g_fClientVolume[client] = g_fClientVolume[client] + 0.1;
      g_iClientVolume[client] += 10;
      if (g_fClientVolume[client] > 1.0)
      {
        g_fClientVolume[client] = 1.0;
        g_iClientVolume[client] = 100;
      }
    }
    else if (StrEqual(sItem, "2"))
    {
      g_fClientVolume[client] = g_fClientVolume[client] - 0.1;
      g_iClientVolume[client] -= 10;
      if(g_fClientVolume[client] < 0.0)
      {
        g_fClientVolume[client] = 0.0;
        g_iClientVolume[client] = 0;
      }
    }
    else if(StrEqual(sItem, "3"))
    {
      g_fClientVolume[client] = 0.0;
      g_iClientVolume[client] = 0;
    }
    
    Mvp_ChangeVolume(client);
    
  }
  else if (action == MenuAction_End)
    menu.Close();
}

public Action TestMvp_CMD(int client, int args)
{
  char szSound[512] = "mvp_yamakashi/";
  GetSound(g_arSounds, szSound, sizeof(szSound));
  
  ClientCommand(client, "playgamesound Music.StopAllMusic");
  EmitSoundToClient(client, szSound, _, _, _, _, g_fClientVolume[client]);
}

/* [ Config ] */
public void MVP_LoadMusic()
{
  int Music_ID;
  KeyValues kv = CreateKeyValues("MVP Musics");
  char sPathMusicsCfg[256], stPathMusicsCfg[256];
  
  Format(stPathMusicsCfg, sizeof(stPathMusicsCfg), "configs/MvpMusics.cfg");
  BuildPath(Path_SM, sPathMusicsCfg, sizeof(sPathMusicsCfg), stPathMusicsCfg);

  kv.ImportFromFile(sPathMusicsCfg);
  if (!kv.GotoFirstSubKey())
  {
    LogError("[X MVP MUSIC X]  Nie znaleziono piosenek.");
    SetFailState("[X MVP MUSIC X]  Nie znaleziono piosenek.");
    return;
  }
  do
  {
    char sBuffer[128];
    kv.GetSectionName(sBuffer, sizeof(sBuffer));
    g_arMusicName.PushString(sBuffer);
    kv.GetString("song_file", sBuffer, sizeof(sBuffer));
    g_arPlayerMusic.PushString(sBuffer);
    kv.GetString("flag", sBuffer, sizeof(sBuffer));
    g_arFlag.PushString(sBuffer);
    Music_ID++;
  } while (kv.GotoNextKey());
  delete kv;
  g_iMusics = Music_ID;
  LogMessage("[✔ MVP MUSIC ✔]  | Załadowano %i piosenek z configu!", Music_ID);
  return;
}

public void MVP_Initialize_Items()
{
  KeyValues kv = CreateKeyValues("MVP Musics");
  if (!kv.ImportFromFile("configs/MvpMusics.cfg"))return;
  if (!kv.GotoFirstSubKey())return;
  do
  {
    char sMp3Path[128], sBuffer[512];
    kv.GetString("mp3", sMp3Path, sizeof(sMp3Path));
    Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "sound/%s", sMp3Path);
    AddFileToDownloadsTable(sBuffer);
    
  } while (kv.GotoNextKey());
  delete kv;
}

/* [ Helpers ] */
int MVP_LoadTestMvp(ArrayList arraySounds)
{
  arraySounds.Clear();
  char soundPathFull[PLATFORM_MAX_PATH];
  Format(soundPathFull, sizeof(soundPathFull), "sound/mvp_yamakashi/");
  DirectoryListing pluginsDir = OpenDirectory(soundPathFull);
  
  if (pluginsDir != null)
  {
    char fileName[128];
    while (pluginsDir.GetNext(fileName, sizeof(fileName)))
    {
      int extPosition = strlen(fileName) - 4;
      if (StrContains(fileName, ".mp3", false) == extPosition)
      {
        char soundName[512];
        Format(soundName, sizeof(soundName), "sound/mvp_yamakashi/%s", fileName);
        AddFileToDownloadsTable(soundName);
        
        Format(soundName, sizeof(soundName), "mvp_yamakashi/%s", fileName);
        PrecacheSound(soundName, true);
        arraySounds.PushString(soundName);
      }
    }
  }
  return arraySounds.Length;
}

bool GetSound(ArrayList arraySounds, char[] szSound, int soundSize)
{
  if (arraySounds.Length <= 0)return false;
  
  int soundToPlay = GetRandomInt(0, arraySounds.Length - 1);
  
  arraySounds.GetString(soundToPlay, szSound, soundSize);
  
  if (arraySounds.Length == 0)
    MVP_LoadTestMvp(arraySounds);
  
  return true;
}

public int CheckFlags(int client, const char[] sFlag)
{
  if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_ROOT) return ITEMDRAW_DEFAULT;
  if(GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(sFlag)) return ITEMDRAW_DEFAULT;
  if(StrEqual(sFlag, "")) return ITEMDRAW_DEFAULT;
  
  return ITEMDRAW_DISABLED;
}

stock bool IsValidClient(int client)
{
  if(client <= 0 ) return false;
  if(client > MaxClients) return false;
  if(!IsClientConnected(client)) return false;
  if(IsFakeClient(client)) return false;
  return IsClientInGame(client);
}

 

 

 

Sprawdź czy działa, w razie czego paypal [email protected] 😛

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego. Nie zrobiłem nic w tym kierunku. Spróbuj obczaić jakie kodowanie masz w .cfg, ustaw utf-8 bez bom, unix 

jak nie podziała, to piźnij screena jakie masz 😛 ps. używaj notepad++ 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki @SUPER TIMOR wszystko śmiga pięknie jeszcze istnieją ludzie co potrafią pomóc.Sorki że tak późno ale dopiero dziś się wziełem za robote.Oczywiście przelew już do ciebie leci 🙂

Temat można zamknąć.

Sygnatura użytkownika

b_350_20_ffad41_e98100_000000_591f11.png

IP: 51.77.34.138:30015

Opis: Dopracowany, zadbany, fajna atmosfera 🙂

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • Moderator poziom 2

Wiadomość wygenerowana automatycznie

 

Problem został rozwiązany

Jeżeli się z tym nie zgadzasz, raportuj ten post

Sygnatura użytkownika

» Support: https://discord.com/invite/zMXt97R63v

» Steam: https://steamcommunity.com/id/pawelsteam/

» Discord: Paweł#8244

» PluginyCS: https://pluginycs.pl/profile/Pawel

» Przyjmuję zlecenia na paczki oraz pluginy.  «

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...