Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opis
Plugin pozwala na autobunnyhop gdy gracz przytrzymuje klawisz skoku (IN_JUMP - domyślnie spacja). Plugin jest kompatybilny z multijumpem. 

 

Cvary

Cytat

abh_team 0-3 - Ustawia drużynę która może korzystać z abh (0 - nikt, 1 - wszyscy, 2 - terroryści, 3 - antyterroryści)

 

Changelog

Cytat

1.0
- Publikacja pluginu

 

Download

abh.sp

 

Inne
Plugin jest przeze mnie wspierany, gdyby pojawiły się jakieś bugi lub sugestie chętnie pomogę/wysłucham jeśli napiszecie poniżej

 

Support

Aktualnie support tego pluginu jest prowadzony przez @Vasto_Lorde

Sygnatura użytkownika

Hej! Pamiętaj uhonorować reputacją KAŻDEGO użytkownika który Ci pomógł! 👮‍♂️

 

Moje pluginy: Ultimate Weather | XiaolinMod | Knife Round | Storm Circle |  AutoBunnyHop | Remove Weapons RoundEnd
Moje artykuły: Przejrzysty kod | Optymalizacja warunków IF | Usuń martwy kod | Notacja węgierska | Co to backdoor? | Jak wgrać plugin? | Lokalna kompilacja | Licencja na plugin | Wektory | Nowa składnia sm | Funkcje czasowe | Spolszczenie pluginu

  • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
  • 5 miesięcy temu...
4 minuty temu, NEVADA1337 napisał:

Plugin fajny bo jako jedyny działa w miarę z dobule jumpem tylko nie w 100% bo jak stoję w miejscu i używam double jumpa to wszystko działa fajnie ale jak już rozpędzam się na autobh i chcę użyć multijumpa to już nie działa 

Hej! Wszystko może zależeć również od multijumpa, czy możesz podać plugin z którym mój abh nie działa?

Sygnatura użytkownika

Hej! Pamiętaj uhonorować reputacją KAŻDEGO użytkownika który Ci pomógł! 👮‍♂️

 

Moje pluginy: Ultimate Weather | XiaolinMod | Knife Round | Storm Circle |  AutoBunnyHop | Remove Weapons RoundEnd
Moje artykuły: Przejrzysty kod | Optymalizacja warunków IF | Usuń martwy kod | Notacja węgierska | Co to backdoor? | Jak wgrać plugin? | Lokalna kompilacja | Licencja na plugin | Wektory | Nowa składnia sm | Funkcje czasowe | Spolszczenie pluginu

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

tutaj vip hanys:

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <cstrike>
#include <clientprefs>
#include <colors>
#include <loghelper>
#include <sdkhooks>

#pragma semicolon 1

#define MAX_WEAPON_COUNT 32
#define SHOW_MENU -1
#define CS_TEAM_SPECTATOR    1
#define CS_TEAM_T             2
#define CS_TEAM_CT            3

public Plugin:myinfo =
{
    name = "VIP Plugin by Hanys",
    author = "Hanys",
    description = "vip plugin by Hanys",
    version = "1.3.1",
    url = "http://hanys.dispark.pl"
};

new Handle:HP;
new Handle:Gravity;
new Handle:Speedy;
new Handle:Smokegrenade;
new Handle:Flashbang;
new Handle:Hegrenade;
new Handle:Molotov;
new Handle:Decoy;
new Handle:Tagrenade;
new Handle:Healthshot;
new Handle:Remove_grenade;
new Handle:Armorvalue;
new Handle:Bhashelmet;
new Handle:Defuser;
new Handle:Moneystart;
new Handle:Bombplanted;
new Handle:Bombdefused;
new Handle:Headshot_money;
new Handle:Headshot_hp;
new Handle:Kill_money;
new Handle:Kill_hp;
new Handle:Tagtable;
new Handle:Tagsay;
new Handle:Double_jump;
new Handle:Advertising;
new Handle:Menu_round;
new Handle:Menu_command;
new Handle:Menu_onspawn;

new g_PrimaryGunCount;
new g_SecondaryGunCount;
new String:g_PrimaryGuns[MAX_WEAPON_COUNT][32];
new String:g_SecondaryGuns[MAX_WEAPON_COUNT][32];
new bool:g_MenuOpen[MAXPLAYERS+1] = {false, ...};
new Handle:g_PrimaryMenu = INVALID_HANDLE;
new Handle:g_SecondaryMenu = INVALID_HANDLE;
new g_PlayerPrimary[MAXPLAYERS+1] = {-1, ...};
new g_PlayerSecondary[MAXPLAYERS+1] = {-1, ...};
new Rounds = 0;
new const g_iaGrenadeOffsets[] = {15, 17, 16, 14, 18, 17};

public OnPluginStart()
{
    CreateConVar("sm_vip_version", "1.3.2", "VIP Plugin by Hanys", FCVAR_PLUGIN|FCVAR_SPONLY|FCVAR_REPLICATED|FCVAR_NOTIFY|FCVAR_DONTRECORD);
    
    HP = CreateConVar("vip_hp_start", "100", "Ilosc HP na start rundy", FCVAR_NOTIFY);
    Gravity = CreateConVar("vip_gravity", "1.0", "Grawitacja (1.0 - standardowa)", FCVAR_PLUGIN);
    Speedy = CreateConVar("vip_speed", "1.0", "Szybkosc biegania (1.0 - standardowo)", FCVAR_PLUGIN);
    Smokegrenade = CreateConVar("vip_grenade_smokegrenade", "0", "Smoke na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Flashbang = CreateConVar("vip_grenade_flashbang", "0", "Flash na start rundy (0-2))", FCVAR_NOTIFY);
    Hegrenade = CreateConVar("vip_grenade_hegrenade", "0", "Granat na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Molotov = CreateConVar("vip_grenade_molotov", "0", "Molotov dla tt lub Incendiary dla ct na start rundy",FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Decoy = CreateConVar("vip_grenade_decoy", "0", "Decoy na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Tagrenade = CreateConVar("vip_grenade_tagrenade", "0", "Granat taktyczny na start rundy",FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Healthshot = CreateConVar("vip_grenade_healtshot", "0", "Apteczka na start rundy (0-4)", FCVAR_NOTIFY);
    Remove_grenade = CreateConVar("vip_grenade_remove", "0", "Na pocz�tku rundy/respawn usuwa wszystkie granaty (Przydatne przy wypadaniu granat�w", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Armorvalue = CreateConVar("vip_armorvalue", "0", "Kamizelka na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Bhashelmet = CreateConVar("vip_bhashelmet", "0", "Kask na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Defuser = CreateConVar("vip_defuser", "0", "Zestaw do rozbrajania dla CT na start rundy", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Moneystart = CreateConVar("vip_money_start", "0", "Ilosc $ na start rundy", FCVAR_NOTIFY);
    Bombplanted = CreateConVar("vip_bomb_planted", "0", "Ilosc $ za podlozenie bomby", FCVAR_NOTIFY);
    Bombdefused = CreateConVar("vip_bomb_defused", "0", "Ilosc $ za rozbrojenie bomby", FCVAR_NOTIFY);
    Headshot_money = CreateConVar("vip_headshot_money", "0", "Ilosc $ za Headshot", FCVAR_NOTIFY);
    Headshot_hp = CreateConVar("vip_headshot_hp", "0", "Ilosc HP za Headshot", FCVAR_NOTIFY);
    Kill_money = CreateConVar("vip_kill_money", "0", "Ilosc $ za fraga", FCVAR_NOTIFY);
    Kill_hp = CreateConVar("vip_kill_hp", "0", "Ilosc HP za fraga", FCVAR_NOTIFY);
    Tagtable = CreateConVar("vip_tag_table", "0", "Tag VIP w tabeli wynikow", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Tagsay = CreateConVar("vip_tag_say", "0", "Tag VIP + kolorowy nick w say", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Double_jump = CreateConVar("vip_double_jump", "0", "Podwojny skok", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Advertising = CreateConVar("vip_advertising", "1", "Informacja o autorze pluginu", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Menu_round = CreateConVar("vip_menu", "0", "Od ktorej rundy menu broni jest aktywne (0-menu broni nieaktywne)", FCVAR_NOTIFY);
    Menu_command = CreateConVar("vip_menu_command", "0", "Otwieranie menu broni po wpisaniu !bronie/!menu", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);
    Menu_onspawn = CreateConVar("vip_menu_onspawn", "0", "Wyswietlanie menu przy respawn (Start rundy)", FCVAR_NONE, true, 0.0, true, 1.0);

    AutoExecConfig(true, "vip_hanys");
    CheckConfig("configs/vip_hanys_weapons.ini");
    
    RegConsoleCmd("say", Command_SendToAll);
    //RegConsoleCmd("say_team", Command_SendToTeam);
    RegConsoleCmd("sm_menu", Command_VipMenu);
    RegConsoleCmd("sm_bronie", Command_VipMenu);
    
    HookEvent("player_spawn", Event_OnPlayerSpawn);
    HookEvent("bomb_planted", Event_BombPlanted);
    HookEvent("bomb_defused", Event_BombDefused);
    HookEvent("player_death",  Event_PlayerDeath);
    HookEvent("player_team", Event_TagTable);
    HookEvent("player_spawn", Event_TagTable);
    HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
    HookEvent("announce_phase_end", RestartRound);
    HookEvent("cs_intermission", RestartRound);
    
    CreateTimer(300.0, Timer_Advert, _, TIMER_REPEAT);
}

public OnPluginEnd()
{
    CancelMenu(g_PrimaryMenu);
    CheckCloseHandle(g_PrimaryMenu);
    CancelMenu(g_SecondaryMenu);
    CheckCloseHandle(g_SecondaryMenu);
}


public Action:Timer_Advert(Handle:timer)
{
    if (GetConVarBool(Advertising))
    {
    PrintToChatAll("\x01[\x04VIP\x01]\x04 Plugin VIP by Hanys");
    }
}

public Event_OnPlayerSpawn(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount");
    new team = GetClientTeam(client);
    new g_HP = GetConVarInt(HP);
    new g_moneystart = GetConVarInt(Moneystart);
    new g_Flashbang = GetConVarInt(Flashbang);
    new g_Healthshot = GetConVarInt(Healthshot);
    
    if (client > 0 && IsPlayerAlive(client))
    {
        if (GetConVarBool(Remove_grenade)) StripNades(client);
        if (IsPlayerGenericAdmin(client))

        {
            SetEntityHealth(client, g_HP); //hp
            SetEntityGravity(client, GetConVarFloat(Gravity)); //grawitacja
            SetEntPropFloat(client, Prop_Send, "m_flLaggedMovementValue", GetConVarFloat(Speedy)); //predkosc biegania
            if (GetConVarBool(Smokegrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_smokegrenade"); //smoke
            if (GetConVarBool(Flashbang))
            {
                for (new i = 1; i <= g_Flashbang; i++)
                GivePlayerItem(client, "weapon_flashbang");
            }
            if (GetConVarBool(Healthshot))
            {
                for (new i = 1; i <= g_Healthshot; i++)
                GivePlayerItem(client, "weapon_healthshot");
            }
            if (GetConVarBool(Hegrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_hegrenade"); //grenade
            if (GetConVarBool(Molotov) && team == CS_TEAM_T) GivePlayerItem(client, "weapon_molotov"); //molotov tt
            if (GetConVarBool(Molotov) && team == CS_TEAM_CT) GivePlayerItem(client, "weapon_incgrenade"); //Incendiary ct
            if (GetConVarBool(Decoy)) GivePlayerItem(client, "weapon_decoy"); //decoy
            if (GetConVarBool(Tagrenade)) GivePlayerItem(client, "weapon_tagrenade"); //Taktyczny
            SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_moneystart); // plus $ na start
            if (GetConVarBool(Armorvalue)) SetEntProp(client, Prop_Send, "m_ArmorValue", 100); //kamizelka
            if (GetConVarBool(Bhashelmet)) SetEntProp(client, Prop_Send, "m_bHasHelmet", 1); //helm
            
            if(team == CS_TEAM_CT)
            {
                if (GetConVarBool(Defuser) && GetEntProp(client, Prop_Send, "m_bHasDefuser") == 0) GivePlayerItem(client, "item_defuser"); //kombinerki
    
            }
            CreateTimer(0.1, Event_HandleSpawn, GetEventInt(event, "userid"));
        }
    
    }
}
 
stock StripNades(client)
{
    while(RemoveWeaponBySlot(client, 3)){}
    for(new i = 0; i < 6; i++)
    SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAmmo", 0, _, g_iaGrenadeOffsets);
}
stock bool:RemoveWeaponBySlot(client, iSlot)
{
    new iEntity = GetPlayerWeaponSlot(client, iSlot);
    if(IsValidEdict(iEntity)) {
        RemovePlayerItem(client, iEntity);
        AcceptEntityInput(iEntity, "Kill");
        return true;
    }
    return false;

public Event_BombPlanted(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount");
    new g_bombplanted = GetConVarInt(Bombplanted);
    
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    
    
    {
        SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_bombplanted);//plus $ for Bomb Planted
        
        
    }
}

public Event_BombDefused(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new money = GetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount");
    new g_bombdefused = GetConVarInt(Bombdefused);
    
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    
    
    {
        SetEntProp(client, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_bombdefused); //plus $ for Bomb Defused
        
        
    }
}

public Event_PlayerDeath(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new attacker = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "attacker"));
    new money = GetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount");
    new health = GetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth");
    new g_headshot_money = GetConVarInt(Headshot_money);
    new g_headshot_hp = GetConVarInt(Headshot_hp);
    new g_kill_money = GetConVarInt(Kill_money);
    new g_kill_hp = GetConVarInt(Kill_hp);
    
    new bool:headshot = GetEventBool(event, "headshot");
    if (IsPlayerGenericAdmin(attacker))
    
    
    {
        if(headshot)
        
        {
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_headshot_money); //plus for hs
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth", health + g_headshot_hp); //plus hp for hs
            
            
        }
        else
        
        {
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iAccount", money + g_kill_money); //plus for kill
            SetEntProp(attacker, Prop_Send, "m_iHealth", health + g_kill_hp); //plus hp for kill
            
            
        }
        
        
    }
}

public Action:Event_TagTable(Handle:event, String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    
    
    {
        if (GetConVarBool(Tagtable)) CS_SetClientClanTag(client, "[VIP]");
        
        
    }
}

public Action:Command_SendToAll(client, args)
{
    if ((IsPlayerGenericAdmin(client)) && GetConVarBool(Tagsay))
    {
        new String:text[256];
        GetCmdArg(1, text, sizeof(text));
        
        if (text[0] == '/' || text[0] == '@' || text[0] == '!' || text[0] == 0 || IsChatTrigger())
        {
            return Plugin_Handled;
        }
        if(IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) != 1)
        {
        PrintToChatAll("\x01[\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text);
        }
        else if(!IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) != 1)
        {
        PrintToChatAll("\x01*NIE ZYJE* [\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text);
        }
        else if(!IsPlayerAlive(client) && GetClientTeam(client) == 1)
        {
        PrintToChatAll("\x01*OBSERWATOR* [\x04VIP\x01]\x05 %N: \x01%s", client, text);
        }
        return Plugin_Handled;
    }
    return Plugin_Continue;
}

public Action:Command_SendToTeam(client, args)
{
    if ((IsPlayerGenericAdmin(client)) && GetConVarBool(Tagsay))
    {
        new String:text[256];
        GetCmdArg(1, text, sizeof(text));
        
        if (text[0] == '/' || text[0] == '@' || text[0] == '!' || text[0] == 0 || IsChatTrigger())
        {
            return Plugin_Handled;
        }
        for (new i = 1; i <= MaxClients; i++)
        {
            if (IsClientInGame(i) && IsClientConnected(i))
            {
                if (GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i))
                {
                    if(GetClientTeam(client) == 2)
                    {
                        if(IsPlayerAlive(client))
                        {
                            PrintToChat(i, "\x01(Terrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        else if(!IsPlayerAlive(client))
                        {
                            PrintToChat(i, "\x01*NIE ZYJE*(Terrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        return Plugin_Handled;
                    }
                    else if(GetClientTeam(client) == 3)
                    {
                        if(IsPlayerAlive(client))
                        {
                        PrintToChat(i, "\x01(Antyterrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        else if(!IsPlayerAlive(client))
                        {
                        PrintToChat(i, "\x01*NIE ZYJE*(Antyterrorysta) [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        }
                        return Plugin_Handled;
                    }
                    else if(GetClientTeam(client) == 1)
                    {
                        PrintToChat(i, "\x01[OBSERWATOR] [\x04VIP\x01]\x05 %N \x01%s", client, text);
                        return Plugin_Handled;
                    }
                }
            }
        }
    }
    return Plugin_Continue;
}

public Action:OnPlayerRunCmd(iClient, &buttons, &impulse, Float:vel[3], Float:angles[3], &weapon)
{
    if ((IsPlayerGenericAdmin(iClient)) && IsPlayerAlive(iClient) && GetConVarBool(Double_jump))
    
    
    {
        static g_fLastButtons[MAXPLAYERS+1], g_fLastFlags[MAXPLAYERS+1], g_iJumps[MAXPLAYERS+1], fCurFlags, fCurButtons;
        fCurFlags = GetEntityFlags(iClient);
        fCurButtons = GetClientButtons(iClient);
        if (g_fLastFlags[iClient] & FL_ONGROUND && !(fCurFlags & FL_ONGROUND) && !(g_fLastButtons[iClient] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP) g_iJumps[iClient]++;
        else if(fCurFlags & FL_ONGROUND) g_iJumps[iClient] = 0;
        else if(!(g_fLastButtons[iClient] & IN_JUMP) && fCurButtons & IN_JUMP && g_iJumps[iClient] == 1)
        
        
        {
            g_iJumps[iClient]++;
            decl Float:vVel[3];
            GetEntPropVector(iClient, Prop_Data, "m_vecVelocity", vVel);
            vVel[2] = 250.0;
            TeleportEntity(iClient, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, vVel);
            
            
        }
        
        g_fLastFlags[iClient] = fCurFlags;
        g_fLastButtons[iClient] = fCurButtons;
        
        
    }
    return Plugin_Continue;
}

public Event_RoundStart(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    Rounds = Rounds + 1;
}

public Action:RestartRound(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    Rounds = 0;
}

public OnClientPutInServer(client)
{
    g_MenuOpen[client]=false;

    g_PlayerPrimary[client] = SHOW_MENU;
    g_PlayerSecondary[client] = SHOW_MENU;
}

public Event_PlayerTeam(Handle:event, const String:name[], bool:dontBroadcast)
{
    new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    new team = GetClientTeam(client);

    if (g_MenuOpen[client] && team == CS_TEAM_SPECTATOR)
    {
        CancelClientMenu(client);        // Delayed
        g_MenuOpen[client] = false;
    }
}

stock CheckConfig(const String:ini_file[])
{
    decl String:file[PLATFORM_MAX_PATH];
    BuildPath(Path_SM, file, sizeof(file), ini_file);

    new timestamp = GetFileTime(file, FileTime_LastChange);

    if (timestamp == -1) SetFailState("\nCould not stat config file: %s.", file);

    InitializeMenus();
    if (ParseConfigFile(file))
    {
        FinalizeMenus();
    }
    
}

stock InitializeMenus()
{
    g_PrimaryGunCount=0;
    CheckCloseHandle(g_PrimaryMenu);
    g_PrimaryMenu = CreateMenu(MenuHandler_ChoosePrimary, MenuAction_Display|MenuAction_Select|MenuAction_Cancel);
    SetMenuTitle(g_PrimaryMenu, "[VIP] Wybierz darmowa bron:");

    g_SecondaryGunCount=0;
    CheckCloseHandle(g_SecondaryMenu);
    g_SecondaryMenu = CreateMenu(MenuHandler_ChooseSecondary, MenuAction_Display|MenuAction_Select|MenuAction_Cancel);
    SetMenuTitle(g_SecondaryMenu, "[VIP] Wybierz darmowa bron:");
}

stock FinalizeMenus()
{
    AddMenuItem(g_PrimaryMenu, "FF", "None");
    AddMenuItem(g_SecondaryMenu, "FF", "None");
}

bool:ParseConfigFile(const String:file[]) {

    new Handle:parser = SMC_CreateParser();
    SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection);
    SMC_SetParseEnd(parser, Config_End);

    new line = 0;
    new col = 0;
    new String:error[128];
    new SMCError:result = SMC_ParseFile(parser, file, line, col);
    CloseHandle(parser);

    if (result != SMCError_Okay) {
        SMC_GetErrorString(result, error, sizeof(error));
        LogError("%s on line %d, col %d of %s", error, line, col, file);
    }

    return (result == SMCError_Okay);
}

new g_configLevel;
public SMCResult:Config_NewSection(Handle:parser, const String:section[], bool:quotes)
{
    g_configLevel++;
    if (g_configLevel==2)
    {
        if (StrEqual("PrimaryMenu", section, false)) SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_PrimaryKeyValue, Config_EndSection);
        else if (StrEqual("SecondaryMenu", section, false)) SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_SecondaryKeyValue, Config_EndSection);
    }
    else SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_UnknownKeyValue(Handle:parser, const String:key[], const String:value[], bool:key_quotes, bool:value_quotes)
{
    SetFailState("\nDidn't recognize configuration: Level %i %s=%s", g_configLevel, key, value);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_PrimaryKeyValue(Handle:parser, const String:weapon_class[], const String:weapon_name[], bool:key_quotes, bool:value_quotes) {
    if (g_PrimaryGunCount>=MAX_WEAPON_COUNT) SetFailState("\nToo many weapons declared!");

    decl String:weapon_id[4];
    strcopy(g_PrimaryGuns[g_PrimaryGunCount], sizeof(g_PrimaryGuns[]), weapon_class);
    Format(weapon_id, sizeof(weapon_id), "%02.2X", g_PrimaryGunCount++);
    AddMenuItem(g_PrimaryMenu, weapon_id, weapon_name);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_SecondaryKeyValue(Handle:parser, const String:weapon_class[], const String:weapon_name[], bool:key_quotes, bool:value_quotes)
{
    if (g_SecondaryGunCount>=MAX_WEAPON_COUNT) SetFailState("\nToo many weapons declared!");

    decl String:weapon_id[4];
    strcopy(g_SecondaryGuns[g_SecondaryGunCount], sizeof(g_SecondaryGuns[]), weapon_class);
    Format(weapon_id, sizeof(weapon_id), "%02.2X", g_SecondaryGunCount++);
    AddMenuItem(g_SecondaryMenu, weapon_id, weapon_name);
    return SMCParse_Continue;
}

public SMCResult:Config_EndSection(Handle:parser)
{
    g_configLevel--;
    SMC_SetReaders(parser, Config_NewSection, Config_UnknownKeyValue, Config_EndSection);
    return SMCParse_Continue;
}

public Config_End(Handle:parser, bool:halted, bool:failed)
{
    if (failed) SetFailState("\nPlugin error");
}

public MenuHandler_ChoosePrimary(Handle:menu, MenuAction:action, param1, param2)
{
    if (action == MenuAction_Display) g_MenuOpen[param1] = true;
    else if (action == MenuAction_Select)
    {
        new client = param1;
        new team = GetClientTeam(client);
        decl String:weapon_id[4];
        GetMenuItem(menu, param2, weapon_id, sizeof(weapon_id));
        new weapon = StringToInt(weapon_id, 16);

        g_PlayerPrimary[client] = weapon;
        if (team > CS_TEAM_SPECTATOR) GivePrimary(client);

        DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
    }
    else if (action == MenuAction_Cancel)
    {
        g_MenuOpen[param1] = false;
        if (param2 == MenuCancel_Exit)    // CancelClientMenu sends MenuCancel_Interrupted reason
        {
            if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, param1, MENU_TIME_FOREVER);
        }
    }
}

public MenuHandler_ChooseSecondary(Handle:menu, MenuAction:action, param1, param2)
{
    if (action == MenuAction_Display) g_MenuOpen[param1] = true;
    else if (action == MenuAction_Select)
    {
        new client = param1;
        new team = GetClientTeam(client);
        decl String:weapon_id[4];
        GetMenuItem(menu, param2, weapon_id, sizeof(weapon_id));
        new weapon = StringToInt(weapon_id, 16);

        g_PlayerSecondary[client] = weapon;
        if (team > CS_TEAM_SPECTATOR) GiveSecondary(client);
    }
    else if (action == MenuAction_Cancel) g_MenuOpen[param1] = false;
}

public Action:Event_HandleSpawn(Handle:timer, any:user)
{
    new client = GetClientOfUserId(user);
    new g_menu_round = GetConVarInt(Menu_round);
    if (!client) return;

    if (GetConVarBool(Menu_onspawn) && Rounds >= g_menu_round > 0 )
    {
        if (g_PlayerPrimary[client]==SHOW_MENU && g_PlayerSecondary[client]==SHOW_MENU)
        {
            if (g_PrimaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_PrimaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
            else if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
        }
        else
        {
            GivePrimary(client);
            GiveSecondary(client);
        }
    }
}

stock GivePrimary(client)
{
    new weapon = g_PlayerPrimary[client];
    RemoveWeaponBySlot(client, 0);
    if (weapon >= 0 && weapon < g_PrimaryGunCount) GivePlayerItem(client, g_PrimaryGuns[weapon]);
}

stock GiveSecondary(client)
{
    new weapon = g_PlayerSecondary[client];
    RemoveWeaponBySlot(client, 1);
    if (weapon >= 0 && weapon < g_SecondaryGunCount) GivePlayerItem(client, g_SecondaryGuns[weapon]);
}

public Action:Command_VipMenu(client, args)
{
    new g_menu_round = GetConVarInt(Menu_round);
    if (IsPlayerGenericAdmin(client))
    {
        if (IsClientInGame(client) && Rounds >= g_menu_round > 0 && GetConVarBool(Menu_command))
        {
            if (g_PrimaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_PrimaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
            else if (g_SecondaryMenu != INVALID_HANDLE) DisplayMenu(g_SecondaryMenu, client, MENU_TIME_FOREVER);
        }
    }
    return Plugin_Continue;
}

stock CheckCloseHandle(&Handle:handle)
{
    if (handle != INVALID_HANDLE)
    {
        CloseHandle(handle);
        handle = INVALID_HANDLE;
    }
}


stock min(a, b) {return (a<b) ? a:b;}
stock max(a, b) {return (a>b) ? a:b;}

/*
@param client id

return bool
*/
bool:IsPlayerGenericAdmin(client)
{
    if (!CheckCommandAccess(client, "sm_vip", 0, true)) return false;    
    {
        return true;

    }
}

 

 

autobh

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <sdkhooks>
#include <cstrike>

public Plugin myinfo = {
    name = "AutoBunnyHop",
    author = "Vasto_Lorde",
    description = "Automatic jumping while holding space",
    version = "1.0",
    url = "https://go-code.pl/"
}

bool can_jump[65];
ConVar teamjump;
int cvar_tj;

public void OnPluginStart(){
    HookEvent("player_spawn", PlayerSpawn, EventHookMode_Post);
    teamjump = CreateConVar("abh_team", "1", "What team should have bunnyhop? (0 - none, 1 - all, 2 - TT, 3 - CT)", _, true, 0.0, true, 3.0);
}

public PlayerSpawn(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast){
    int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
    can_jump[client] = false;
    CreateTimer(1.5, TIMERON, client);
}

public Action TIMERON(Handle timer, int client){
    can_jump[client] = true;
}

public OnClientPutInServer(int client){
    SDKHook(client, SDKHook_PreThink, OnPreThink);
}

public void OnClientDisconnect(int client){
    SDKUnhook(client, SDKHook_PreThink, OnPreThink);
}

public Action OnPreThink(int client){
    if(can_jump[client] && IsPlayerAlive(client) && cvar_tj){
        if(GetEntityFlags(client) & FL_ONGROUND && GetClientButtons(client) & IN_JUMP && (GetClientTeam(client) == cvar_tj || cvar_tj == 1)){
            float velocity[3];
            GetEntPropVector(client, Prop_Data, "m_vecVelocity", velocity);
            velocity[2] += 260.0;
            TeleportEntity(client, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, velocity);
        }
    }
    return Plugin_Continue;
}

public void OnConfigsExecuted(){
    SetCvar("sv_enablebunnyhopping", "1"); 
    SetCvar("sv_staminamax", "0");
    SetCvar("sv_airaccelerate", "2000");
    SetCvar("sv_staminajumpcost", "0");
    SetCvar("sv_staminalandcost", "0");
    cvar_tj = GetConVarInt(teamjump);
}

stock void SetCvar(char[] scvar, char[] svalue){
    Handle cvar = FindConVar(scvar);
    SetConVarString(cvar, svalue, true);
}

 

 

Fajnie jak by ktoś potrafił to ogarnąć bo jednak chciałbym mieć vipa na serwie a przez to nie ma szans. 

Edytowane przez NEVADA1337
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...