Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opis: Po X rundach losuje osobę, która dostanie darmowego vipa do końca mapy. Możemy ustawić od ilu graczy od której rundy. Możemy również dać większą szansę graczom, którzy posiadają daną nazwę w nicku (wszystko zmieniamy w cvarach). Możemy również dać daną flagę.

 

KOD:
 

Spoiler
#include <sdktools>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

ConVar gc_RandomVIP, gc_VIPFlag, gc_MinPlayers, gc_MOD_TAG;
ConVar gc_EnableWebsite, gc_Website;
char MOD_TAG[64], WEB[64];

int g_iRound;

ArrayList pula_graczy;

public Plugin myinfo = 
{
	name = "ADEPT --> Losowy VIP",
	description = "Autorski Plugin StudioADEPT.net", 
	author = "Brum Brum", 
	version = "1.0", 
	url = "http://www.StudioADEPT.net/forum", 
};

public void OnPluginStart()
{
	pula_graczy = new ArrayList();
	gc_RandomVIP = CreateConVar("sm_vip_random_round", "5", "Runda w której ma wylosować vipa (rozgrzewka nie jest brana pod uwagę)");
	gc_VIPFlag = CreateConVar("sm_vip_random_flag", "o", "Flaga którą ma otrzymać vip");
	gc_MinPlayers = CreateConVar("sm_vip_random_player", "2", "Minimalna ilość graczy do wylosowania vipa");
	gc_EnableWebsite = CreateConVar("sm_vip_random_website_enable", "1", "Zwiększa szanse graczom, który zawierają nazwe sieci w nicku(Wymagany cvar niżej)");
	gc_Website = CreateConVar("sm_vip_random_website_name", "StudioADEPT.net", "Nazwa sieci zwiększająca szanse na losowego vipa");
	gc_MOD_TAG = CreateConVar("sm_vip_random_tag", "ADEPT", "TAG pokazywany na czacie");
	gc_MOD_TAG.AddChangeHook(MOD_TAGNameChanged);
	gc_MOD_TAG.GetString(MOD_TAG, sizeof(MOD_TAG));
	gc_Website.AddChangeHook(WEBNameChanged);
	gc_Website.GetString(WEB, sizeof(WEB));
	HookEvent("round_start", Event_RoundStart);
	HookEvent("cs_win_panel_match", RestartRound);
	AutoExecConfig(true, "ADEPT_LosowyVIP");
}

public void MOD_TAGNameChanged(ConVar convar, const char[] oldValue, const char[] newValue)
{
	Format(MOD_TAG, sizeof(MOD_TAG), newValue);
}
public void WEBNameChanged(ConVar convar, const char[] oldValue, const char[] newValue)
{
	Format(WEB, sizeof(WEB), newValue);
}

public Action Event_RoundStart(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	if (IsWarmup())return;
	
	int Runda = gc_RandomVIP.IntValue;
	int MinPlayers = gc_MinPlayers.IntValue;
	int Players = GetPlayerCount();
	
	g_iRound++;
	if (g_iRound == Runda) {	
		if (Players >= MinPlayers)GetRandomVIP();
		else PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Jest zbyt mało graczy aby wylosować VIPa!", MOD_TAG);
	}
}

public Action RestartRound(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	g_iRound = 0;
}

void GetRandomVIP()
{
	int Random = GetRandomPlayer();
	PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Trwa losowanie VIP'a...", MOD_TAG);
	PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Trwa losowanie VIP'a...", MOD_TAG);
	PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Trwa losowanie VIP'a...", MOD_TAG);
	if (Random)
	{
		PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Losowym VIP'em zostaje \x02%N\x04 Gratulujemy!", MOD_TAG, Random);
		SetUserFlagBits(Random, GetUserFlagBits(Random) | GetFlag());
	}
	else PrintToChatAll("\x01\x0B★ \x07[%s -> Losowy VIP]\x04 Nie można wylosować VIP`a ponieważ na serwerze są same VIPY!", MOD_TAG);
}

bool HaveFlag(int client)
{
	int flag = GetFlag();
	
	if (GetUserFlagBits(client) & flag)return true;
	else return false;
}

int GetRandomPlayer()
{
	
	pula_graczy.Clear();
	for (int i = 1; i < MaxClients; i++)
	{
		if (IsValidClient(i))
		{
			if (gc_EnableWebsite.BoolValue) {
				if (!HaveFlag(i) && HaveWebSite(i)) {
					pula_graczy.Push(i);
					pula_graczy.Push(i);
				}
				else if (!HaveFlag(i) && !HaveWebSite(i))pula_graczy.Push(i);
			}
			else
			{
				if (!HaveFlag(i))pula_graczy.Push(i);
			}
		}
	}
	if (pula_graczy.Length == 0)return 0;
	
	return pula_graczy.Get(GetRandomInt(0, pula_graczy.Length - 1));
}

bool HaveWebSite(int client)
{
	if (!IsValidClient(client))return false;
	
	char name[MAX_NAME_LENGTH];
	GetClientName(client, name, sizeof(name));
	
	if (StrContains(name, WEB, true) != -1)return true;
	else return false;
}

int GetPlayerCount()
{
	int count;
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) {
		if (IsValidClient(i))count++;
	}
	
	return count;
}

int GetFlag()
{
	char flag[10];
	gc_VIPFlag.GetString(flag, sizeof(flag));
	
	return ReadFlagString(flag);
}

public bool IsValidClient(int client)
{
	if (!(1 <= client <= MaxClients) || !IsClientInGame(client) || !IsClientConnected(client) || IsFakeClient(client) || IsClientSourceTV(client))
		return false;
	
	return true;
}

bool IsWarmup()
{
	int warmup = GameRules_GetProp("m_bWarmupPeriod", 4, 0);
	if (warmup == 1)return true;
	else return false;
} 

 

 

W razie błędów standardowo napisz o tym w komentarzu. 

 

ADEPT_LosowyVIP.sp

Edytowane przez Brum Brum
Zmiana sposobu sprawdzania flag.

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
 • Kocham to
 • Dobry pomysł!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Lepszy sposób na sprawdzenie czy gracz posiada daną flagę.

 

int GetFlag()
{
	char flag[10];
	gc_VIPFlag.GetString(flag, sizeof(flag));
	
	return ReadFlagString(flag);
}

 

Edit: Również nie ma potrzeby deklarować dynamicznej tablicy globalnie, gdyż tylko niepotrzebnie zajmuje pamięć.

 

Dobrym nawykiem jest również.

 

bool IsWarmup()
{
	return (GameRules_GetProp("m_bWarmupPeriod") == 1);
}
bool IsValidClient(int iClient)
{
	return (1 <= iClient <= MaxClients && IsClientInGame(iClient) && IsClientConnected(iClient) && !IsFakeClient(iClient) && !IsClientSourceTV(iClient));
}
bool HaveWebSite(int client)
{
  if (!IsValidClient(client)) return false;

  char name[MAX_NAME_LENGTH];
  GetClientName(client, name, sizeof(name));

  return (StrContains(name, WEB) != -1);
}
bool HaveFlag(int client)
{
	int flag = GetFlag();
	
	return view_as<bool>(GetUserFlagBits(client) & flag);
}

 

Nierówność przy pętli przechodzącej przez wszystkich graczy ma być domknięta.

for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)

 

 

Edytowane przez Master

Sygnatura użytkownika

#include <go-code>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

public void OnPluginStart()
{
  RegConsoleCmd("sm_help", CMD_Help);
}

public Action CMD_Help(int client, int args)
{
  PrintToChat(client, "Pomogłem? Daj łapkę w górę :)");
  return Plugin_Handled;
}

 

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 4 miesiące temu...
 • 3 tygodnie później...
54 minuty temu, gejmer napisał:

U mnie na serwerze jest taki problem ze gdy gracz dostanie losowego vipa dziala tylko na 1 runde o co moze chodzic ?

Prawdopodobnie masz jakiś plugin, który nadpisuje flagi co rundę. Pokaż listę pluginów ( sm plugins list ) 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 01 "Weapons & Knives" (1.5.0) by kgns | oyunhost.net
 02 "SourceBans++: Admin Config Loader" (1.6.3) by AlliedModders LLC, SourceBans++ Dev Team
 03 "Fun Votes" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 04 "Team Balancer Manager" (0.9.2) by Sebul
 05 "Chat-Processor" (2.2.1) by Drixevel
 06 "Name Links Remover" (1.0.13) by root
 07 "AFK Manager" (4.3.0) by Rothgar
 08 "Basic Info Triggers" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 09 "Admin ESP management" (0.1) by MAGNET
 10 "[CS:GO] SpawnTools7" (1.0.1) by meng & IDDQD
 11 "Server Info" (1.1.0) by EmreBulut
 12 "Advanced Admin ESP" (1.3.6) by Mitch
 13 "Sound Commands" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 14 "Server Info" (1.1.0) by EmreBulut
 15 "Player Commands" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 16 "SourceBans++ Report Plugin" (1.6.3) by RumbleFrog, SourceBans++ Dev Team
 17 "csgotokens.com token changer" (1.2.1) by Adi - live4net
 18 "Menu Vipa"
 19 "SourceBans++: SourceComms" (1.6.3) by Alex, SourceBans++ Dev Team
 20 "ADEPT --> Losowy VIP" (1.0) by Brum Brum
 21 "SourceBans++: Main Plugin" (1.6.3) by SourceBans Development Team, SourceBans++ Dev Team
 22 "Basic Chat" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 23 "Basic Comm Control" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 24 "[CS:GO] Menu Pomocy" (1.0) by ProfilSteam
 25 "ServerAdvertisements3" (3.1.3) by ESK0
 26 "[CS:GO] Menu Pomocy" (1.0) by ProfilSteam
 27 "Gloves" (1.0.3) by kgns | oyunhost.net
 28 " BlockTeamChange" (0.1) by Brum Brum
 29 "Anti-Flood" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 30 "Admin Help" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 31 "zostales_zabity_przez.smx"
 32 "[CS:GO/CSS] AbNeR Round End Sounds" (3.6.2) by AbNeR_CSS
 33 "[CS:GO] Yamakashi - [ yRanks ]" (1.4) by Yamakashi
 34 <Error> "BanId Fix" (0.5) by SM9();
 35 "Fix Hint Color Messages" (1.0.1) by Phoenix (˙·٠●Феникс●٠·˙) and Franc1sco Franug
 36 "[CSGO] Zaawansowany system VIP na serwery CSGO" (1.6) by Mesharsky
 37 "SourceBans++: Bans Checker" (1.6.3) by psychonic, Ca$h Munny, SourceBans++ Dev Team
 38 "[CS:GO] FreeVip" (1.2) by Yamakashi
 39 "Client Preferences" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 40 "Reserved Slots" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 41 "[CSS/CS:GO] AbNeR ResetScore" (1.5fix) by AbNeR_CSS
 42 "cennik Vipa
 43 "[Source 2013] Custom Chat Colors" (3.1.0 CP) by Dr. McKay, Fixed up by Keith Warren (Drixevel)
 44 "Menu Vipa" (1.0)
 45 "Simple ukryj" (1.0) by Potatoz
 46 "Admin File Reader" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 47 "blokada.smx"
 48 "Server Info" (1.1.0) by EmreBulut
 49 "Server Info" (1.1.0) by EmreBulut
 50 "Fun Commands" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 51 "hextags" (1.47) by Hexah
 52 "Server Info" (1.1.0) by EmreBulut
 53 "Chat Processor - Simple Chat Processor Wrapper" (1.0.0) by Keith Warren (Shaders Allen)
 54 "Basic Votes" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 55 "Basic Commands" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 56 "Nextmap" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 57 "SourceBans++: SourceSleuth" (1.6.3) by ecca, SourceBans++ Dev Team
 58 "Bombsite Limiter" (1.2.3) by Tomasz 'anacron' Motylinski
 59 "Admin Menu" (1.10.0.6454) by AlliedModders LLC
 60 <Failed> "Chat Colors CSGO" (1.4) by Pheonix (˙·٠●Феникс●٠·˙)

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@gejmer nie widzę nic takiego, ale spróbuj usunąć freevip'a i zobacz czy bez niego wszystko działa poprawnie. 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 2 tygodnie później...
W dniu 11.12.2019 o 09:58, gejmer napisał:

da rade zrobic cos z tym by osoba ktora posiada vip nie brala udziału w losowaniu ?

 

Z tego co widzę w kodzie, to osoby z VIPem, są wykluczone z losowania.

Sygnatura użytkownika

sklepcs.pl - automatyczny sklep dla sieci CS:GO, wspiera płatność skinami, PSC, paypal, sms, przelew, blik

goboosting.pl - boosting serwerów CS:GO

csgotokens.com - tokeny na serwer

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
19 minut temu, gejmer napisał:

Mam flage z i juz kilka razy dostalem vipa 😕

Bo flaga z ma wszystkie flagi ale przy sprawdzeniu nie jest brany klient pod uwagę z tą flaga 

Brum nie zrobił warunku by wykluczać adminów bądź roota. Jego błąd 

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Hmm faktycznie zapomniałem dodać sprawdzanie flagi z, w przyszłej aktualizacji poprawię

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 1 miesiąc temu...
6 godzin temu, Michauux napisał:

 

 

Można prosić o poprawkę, aby nie brało osób pod uwagę, którzy posiadają flagę "Z" root?

Zamień to 

bool HaveFlag(int client)
{
	int flag = GetFlag();
	
	if (GetUserFlagBits(client) & flag)return true;
	else return false;
}

na to

bool HaveFlag(int client)
{
	int flag = GetFlag();
	
	if (GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_ROOT)return true;
	if (GetUserFlagBits(client) & flag)return true;	

	return false;
}

 

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Dziękuję
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 2 miesiące temu...

Tutaj przesyłam wersję, która zadziała na serwerach, które korzystają z timelimit, typu: deathrun, speedrun, surf. W pliku gamemode_*_server.cfg ustawcie mp_buytime na ilość sekund, po której ma być losowanie VIPa po rozpoczęciu nowej mapy.

Edit: Usunąłem zbędną część kodu.

 

 

ADEPT_LosowyVIP.sp

Edytowane przez bali2k
 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 1 miesiąc temu...
//// ADEOT_LosowyVIP.sp
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(75) : error 001: expected token: ";", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(75) : error 010: invalid function or declaration
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(91) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(91) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(98) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(98) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(113) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(113) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(120) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(120) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(127) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(127) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(140) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(140) : error 010: invalid function or declaration
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152) : error 010: invalid function or declaration
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152 -- 162) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152 -- 162) : fatal error 127: too many error messages on one line
//

Przy kompilacji taki oto błąd. Kompiluję ponieważ chcę wprowadzić zmiany na sprawdzanie flagi root, o której mówił @Brum Brum

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, cyziek napisał:
//// ADEOT_LosowyVIP.sp
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(75) : error 001: expected token: ";", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(75) : error 010: invalid function or declaration
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(91) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(91) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(98) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(98) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(113) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(113) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(120) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(120) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(127) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(127) : error 001: expected token: ";", but found "("
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(140) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(140) : error 010: invalid function or declaration
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152) : error 010: invalid function or declaration
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152 -- 162) : error 001: expected token: "(", but found "-identifier-"
// D:\sourcemodek\addons\sourcemod\scripting\include\clients.inc(152 -- 162) : fatal error 127: too many error messages on one line
//

Przy kompilacji taki oto błąd. Kompiluję ponieważ chcę wprowadzić zmiany na sprawdzanie flagi root, o której mówił @Brum Brum

Pokaż swój przerobiony kod.

Sygnatura użytkownika

Pomogłem? Daj lajka! 🤗🥰

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 6 miesięcy temu...
34 minuty temu, Kivbi napisał:

nie dodaje vipa graczom po losowaniu

Dodaje vipa normalnie, sam używam u siebie na serwerze.

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 3 miesiące temu...

Zauważyłem ciekawy błąd, jeśli gracz z flagami np.(Admin) wylosuje vipa to usuwa mu flagi admina na czas trwania vipa i daje samego vipa

Sygnatura użytkownika

b_350_20_ffad41_e98100_000000_591f11.png

IP: 51.77.34.138:30015

Opis: Dopracowany, zadbany, fajna atmosfera 🙂

 

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, chomik napisał:

Zauważyłem ciekawy błąd, jeśli gracz z flagami np.(Admin) wylosuje vipa to usuwa mu flagi admina na czas trwania vipa i daje samego vipa

To nie wina pluginu, sam korzystałem x czasu i takiej sytuacji nigdy nie było

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
17 godzin temu, chomik napisał:

Zauważyłem ciekawy błąd, jeśli gracz z flagami np.(Admin) wylosuje vipa to usuwa mu flagi admina na czas trwania vipa i daje samego vipa

Korzystam z tego pluginu u siebie i ani razu taka sytuacja nie miała miejsca, musisz mieć inny plugin, który koliduje w ten czy inny sposób

Sygnatura użytkownika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
【 Deathrun    |    Deathrun Sklep    |    Deathrun VIP    |    Deathrun AutoRespawn    |    Jackpot    |    Losowy VIP    |    Modele  |   NoScope Detector    |    C4 Timer 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 • Lubię to!
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
 • 4 tygodnie później...

Ostatnio przeglądający ten temat (5 użytkowników)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...