Skocz do zawartości

gejmer

Użytkownik
 • Liczba zawartości

  184
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  1

Ostatnia wygrana gejmer w dniu 6 Grudnia 2019

Użytkownicy przyznają gejmer punkty reputacji!

Reputacja

8 Raczkujący

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. Hejka wie może ktoś jak zwykłą mapę 1vs1 zrobić zdatną do grania na serwer aren 1vs1? chodzi mi o ok 30slotow arene
 2. #pragma semicolon 1 #include <sourcemod> #include <sdktools> #include <cstrike> #include <basebuilder> #include <emitsoundany> #include <smlib> #include <sdkhooks> //#include <fpvm_interface> #include <multicolors> #pragma newdecls required #include "basebuilder/bb_globals.sp" #include "basebuilder/bb_natives.sp" #include "basebuilder/bb_timers.sp" #include "basebuilder/bb_cvars.sp" #include "basebuilder/bb_disableradar.sp" #include "basebuilder/bb_downloadprecache.sp" #include "basebuilder/bb_sounds.sp" #include "basebuilder/bb_functions.sp" #include "basebuilder/bb_blockmoving.sp" #include "basebuilder/bb_blocklocking.sp" #include "basebuilder/bb_nofalldamage.sp" #include "basebuilder/bb_removenotusedblocks.sp" #include "basebuilder/bb_blocksuicide.sp" #include "basebuilder/bb_respawn.sp" #include "basebuilder/bb_colors.sp" #include "basebuilder/bb_zombies.sp" #include "basebuilder/bb_teamswitch.sp" #include "basebuilder/bb_weapons.sp" #include "basebuilder/bb_shop.sp" #include "basebuilder/bb_party.sp" #include "basebuilder/bb_grenades.sp" #include "basebuilder/bb_goldenak.sp" #include "basebuilder/bb_resetarmor.sp" #include "basebuilder/bb_superknife.sp" #include "basebuilder/bb_givemoney.sp" #include "basebuilder/bb_admin.sp" #include "basebuilder/bb_help.sp" #include "basebuilder/bb_nothisbase.sp" #include "basebuilder/bb_laddergravity.sp" #include "basebuilder/bb_randomspawnangle.sp" #include "basebuilder/bb_overlays.sp" EngineVersion g_Game; public Plugin myinfo = { name = "Basebuilder 2.3.2", author = PLUGIN_AUTHOR, description = "Gamemode from cs 1.6 - Basebuilder .", version = PLUGIN_VERSION, url = "http://steamcommunity.com/id/boomix69 | http://zipcore.net/" }; public void OnPluginStart() { g_Game = GetEngineVersion(); if(g_Game != Engine_CSGO) SetFailState("This plugin is for CS:GO only."); //** Events **// HookEvent("round_start", BB_RoundStart); HookEvent("player_spawn", BB_PlayerSpawn, EventHookMode_Post); HookEvent("player_blind", Event_PlayerBlind, EventHookMode_Post); HookEvent("player_death", BB_PlayerDeath); HookEvent("round_end", BB_RoundEnd); HookEvent("player_hurt", BB_PlayerHurt, EventHookMode_Pre); HookEvent("player_team", BB_PlayerTeam, EventHookMode_Pre); HookEvent("weapon_fire", BB_WeaponFire); //** Commands **// RegConsoleCmd("sm_lm", CMD_LastMover, "Last mover"); RegConsoleCmd("sm_lastmover", CMD_LastMover, "Last mover 2"); RegConsoleCmd("sm_respawn", CMD_Respawn, "Respawn"); RegConsoleCmd("sm_revive", CMD_Respawn, "Respawn 2"); RegConsoleCmd("sm_colors", CMD_Colors, "Colors"); RegConsoleCmd("sm_class", CMD_ZMClass, "Change class"); RegConsoleCmd("sm_zclass", CMD_ZMClass, "Change class 2"); RegConsoleCmd("sm_zombie", CMD_ZMClass, "Change class"); RegConsoleCmd("sm_shop", CMD_Shop, "Open shop!"); RegConsoleCmd("sm_guns", CMD_Guns); RegConsoleCmd("sm_bb", CMD_AdminPanel); RegConsoleCmd("sm_deleteblock", CMD_DeleteBlock); //Locking AddCommandListener(BB_LockBlock, "drop"); AddCommandListener(BB_BlockKill, "kill"); AddCommandListener(BB_BlockKill, "explode"); AddCommandListener(BB_BlockKill, "explodevector"); AddCommandListener(BB_BlockKill, "killvector"); AddCommandListener(BB_BlockTeamChange, "jointeam"); BuildPath(Path_SM, g_sBasebuilderConfig, sizeof(g_sBasebuilderConfig), "configs/basebuilder/bb_main.cfg"); BuildPath(Path_SM, g_sBasebuilderConfig2, sizeof(g_sBasebuilderConfig2), "configs/basebuilder/bb_zombies.cfg"); BuildPath(Path_SM, g_sBasebuilderConfig3, sizeof(g_sBasebuilderConfig3), "configs/basebuilder/bb_zmshop.cfg"); BuildPath(Path_SM, g_sBasebuilderConfig4, sizeof(g_sBasebuilderConfig4), "configs/basebuilder/bb_ctshop.cfg"); AddNormalSoundHook(SoundHook); NoFallDamage_OnPluginStart(); Party_OnPluginStart(); Grenades_OnPluginStart(); //Translation LoadTranslations("basebuilder.phrases"); } public void OnConfigsExecuted() { LoadCvars(); //Load up configs kvMainCfg = new KeyValues("bb_config"); kvZombies = new KeyValues("bb_zombies"); kvZmShop = new KeyValues("zm_shop"); kvCtShop = new KeyValues("ct_shop"); kvMainCfg.ImportFromFile(g_sBasebuilderConfig); kvZombies.ImportFromFile(g_sBasebuilderConfig2); kvZmShop.ImportFromFile(g_sBasebuilderConfig3); kvCtShop.ImportFromFile(g_sBasebuilderConfig4); if (!kvMainCfg.JumpToKey("config")) return; char g_sBuildTime[10]; char g_sPrepTime[10]; char g_sRoundTime[10]; char g_sMaxLocks[10]; char g_sRemoveNotUsedBlocks[10]; char g_sRemoveBlockAfterDeath[10]; char g_sMoneyPerKill[10]; char g_sPushPlayersOfBlocks[10]; kvMainCfg.GetString("Buildtime", g_sBuildTime, sizeof(g_sBuildTime)); kvMainCfg.GetString("PrepTime", g_sPrepTime, sizeof(g_sPrepTime)); kvMainCfg.GetString("BuildTimeMessage", g_sBuildTimeMsg, sizeof(g_sBuildTimeMsg)); kvMainCfg.GetString("PrepTimeMessage", g_sPrepTimeMsg, sizeof(g_sPrepTimeMsg)); kvMainCfg.GetString("ReleaseMessage", g_sReleaseMsg, sizeof(g_sReleaseMsg)); kvMainCfg.GetString("Prefix", Prefix, sizeof(Prefix)); kvMainCfg.GetString("RoundTime", g_sRoundTime, sizeof(g_sRoundTime)); kvMainCfg.GetString("MaxLocks", g_sMaxLocks, sizeof(g_sMaxLocks)); kvMainCfg.GetString("RemoveNotUsedBlocks", g_sRemoveNotUsedBlocks, sizeof(g_sRemoveNotUsedBlocks)); kvMainCfg.GetString("RemoveBlockAfterDeath",g_sRemoveBlockAfterDeath, sizeof(g_sRemoveBlockAfterDeath)); kvMainCfg.GetString("MoneyPerKill", g_sMoneyPerKill, sizeof(g_sMoneyPerKill)); kvMainCfg.GetString("PushPlayersOfBlocks", g_sPushPlayersOfBlocks, sizeof(g_sPushPlayersOfBlocks)); g_fBuildTime = StringToFloat(g_sBuildTime); g_fPrepTime = StringToFloat(g_sPrepTime); g_iRoundTime = StringToInt(g_sRoundTime); g_iMaxLocks = StringToInt(g_sMaxLocks); g_iRemoveNotUsedBlocks = StringToInt(g_sRemoveNotUsedBlocks); g_iRemoveBlockAfterDeath = StringToInt(g_sRemoveBlockAfterDeath); g_iPushPlayersOfBlocks = StringToInt(g_sPushPlayersOfBlocks); g_iMoneyPerRound = StringToInt(g_sMoneyPerKill); delete kvMainCfg; ReplaceString(g_sBuildTimeMsg, sizeof(g_sBuildTimeMsg), "{TIME}", "%i"); ReplaceString(g_sPrepTimeMsg, sizeof(g_sPrepTimeMsg), "{TIME}", "%i"); FixPrefix(); GetTeleportCoords(); OverLays_OnCofigsExecuted(); } public APLRes AskPluginLoad2(Handle myself, bool late, char[] error, int err_max) { RegPluginLibrary("basebuilder"); CreateNatives(); g_OnBuildTimeStart = CreateGlobalForward("BaseBuilder_OnBuildTimeStart", ET_Ignore); g_OnPrepTimeStart = CreateGlobalForward("BaseBuilder_OnPrepTimeStart", ET_Ignore); g_OnPrepTimeEnd = CreateGlobalForward("BaseBuilder_OnPrepTimeEnd", ET_Ignore); return APLRes_Success; } public Action BB_RoundStart(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast) { g_IsBuildTime = true; /* Forward: BaseBuilder_OnBuildTimeStart */ Call_StartForward(g_OnBuildTimeStart); Call_Finish(); KillTimers2(); TimeTimer = CreateTimer(g_fBuildTime, BB_BuildTime); //Setting round time GameRules_SetProp("m_iRoundTime", g_iRoundTime, 16); } public Action BB_LockBlock(int client, const char[] cmd, int argc) { LockBlock(client, 0, true); } public Action CMD_LastMover(int client, int args) { int entity = GetTargetBlock(client); if(IsValidEntity(entity)) { int lastmover = GetLastMover(entity); if(lastmover > 0) { char username[MAX_NAME_LENGTH]; GetClientName(lastmover, username, sizeof(username)); CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Last mover", client, username); } else { CPrintToChat(client, "%s%T", Prefix, "Not moved", client); } } } public Action BB_BuildTime(Handle tmr) { Call_StartForward(g_OnPrepTimeStart); Call_Finish(); g_IsBuildTime = false; g_IsPrepTime = true; TimeTimer = CreateTimer(g_fPrepTime, BB_PrepTime); } public Action BB_PrepTime(Handle tmr) { g_IsPrepTime = false; KillTimers2(); Call_StartForward(g_OnPrepTimeEnd); Call_Finish(); } public void KillTimers2() { if (TimeTimer != INVALID_HANDLE) { KillTimer(TimeTimer); TimeTimer = INVALID_HANDLE; } } public void FixPrefix() { char ColorPre[150] = "\x1 "; ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{WHITE}", "\x01"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{RED}", "\x02"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{TEAM}", "\x03"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{GREEN}", "\x04"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{LIME}", "\x05"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{LIGHTGREEN}", "\x06"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{LIGHTRED}", "\x07"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{GRAY}", "\x08"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{LIGHTOLIVE}", "\x09"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{OLIVE}", "\x10"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{PURPLE}", "\x0E"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{LIGHTBLUE}", "\x0B"); ReplaceString(Prefix, sizeof(Prefix), "{BLUE}", "\x0C"); StrCat(ColorPre, sizeof(ColorPre), Prefix); Prefix = ColorPre; } public bool IsBuildTime() { if(g_IsBuildTime) return true; else return false; } public bool IsPrepTime() { if(g_IsPrepTime) return true; else return false; } public bool IsAdmin(int client) { if(Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_GENERIC) || Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_ROOT) || Client_HasAdminFlags(client, ADMFLAG_BAN)) return true; else return false; } int GetBlockOwner(int entity) { char entname[MAX_NAME_LENGTH]; Entity_GetName(entity, entname, sizeof(entname)); int entval = StringToInt(entname); return entval; } void SetBlockOwner(int entity, int owner) { if(IsValidEntity(entity)) Entity_SetName(entity, "%i", owner); } void SetLastMover(int entity, int owner) { Entity_SetGlobalName(entity, "%i", owner); } int GetLastMover(int entity) { char entityname[10]; Entity_GetGlobalName(entity, entityname, sizeof(entityname)); int LastMover = StringToInt(entityname); return LastMover; } public Action BB_PlayerTeam(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast) { int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid")); Respawn_PlayerTeam(client); return Plugin_Handled; } public Action BB_BlockTeamChange(int client, const char[] command, int args) { return Plugin_Handled; } A tutaj link do całości https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=277538
 3. Jak mogę zrobić by owy double vip posiadała ranga np tylko admin?
 4. Hejka tak jak w tytule szukam pluginu który daje double jumpa tylko dla danej flagi w moim przypadku a proszę o pomoc.
 5. Hejka pomoże ktoś i przerobi owy plugin https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=270882 by działał? gdy wpisuje na serwerze sm plugins info plugin niby działa lecz na serwerze nie słychać muzyki oraz nie wyśtwietla jaka muzyka jest obecnie grana problem pojwaił się wczoraj po aktualizacji.
 6. @Brum Brum Faktycznie zamiast do confing wrzuciłem do translations wszystko działa. Przepraszam moja pomyłka
 7. Tutaj można ustawić różne bronie na rozgrzewce https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=692795
 8. Dzięki super plugin szkoda tylko że ten status nie działa :/
 9. Wgrałem wszystko itd brak jakich kolwiek errorlogow i gdy wpisuje status w konsoli wyskuje Conected ipserwera
 10. Hejka szukam pluginu który przy wejściu na ukryj dla admina komenda !ukryj wyskakuje na czacie że owy admin opuścił serwer oraz pluginu dzięki któremu gdy wpiszemy status w konsoli osoby z flagą b lub z się nie pokażą
 11. Dodałem i niestety nic nie ma na respach :/ jedyne co się zmieniło to na kablach są lampki świąteczne
 12. Edit. Chodzi mi o to że ja lub mój znajomy mamy flagi unkonow a inni mają normalnie gdy wchodzę na inny serwer nie ma takiego problemu + nie ma żadnych error logow
 13. gejmer

  hextags

  Tz config w nowej wersji nie miał znaczenia bo sprawdzałem lecz wgrałem starszą wersję i wszystko działa 😄
×
×
 • Dodaj nową pozycję...