Jump to content
 • Chmurka
 • Boróweczka
 • Jabłuszko
 • Limonka
 • Czekoladka
 • Węgielek

-Gamer-

Użytkownik
 • Content Count

  31
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Nowy

Recent Profile Visitors

204 profile views
 1. Kurczę zapomniałem o tym dzięki za przypomnienie można zamknąć 😉
 2. Szukam kodu cooldown do blokowania komend na określony czas. Przykładowo by każda osoba mogła używać danej komendy co jakiś czas bądz co kilka rund
 3. Jeśli chcesz dodać skin na flagę dodać po prostu tak do każdego i będzie działać By ustawienia się zapisały należy zrestartować serwer zmiana mapy nie wystarczy. "evil skeleton" { "model" "models/player/custom_player/eminem/skeleton/evil_skeleton.mdl" "arms" "models/player/custom_player/eminem/skeleton/evil_skeleton_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" "flag" "z" } "Store" { "Tracers" { "Blue" { "color" "0 0 125" "price" "120" "type" "tracer" } "Blue Violet" { "color" "138 43 226" "price" "120" "type" "tracer" } "Cyan" { "color" "0 255 125" "price" "120" "type" "tracer" } "Fire Brick" { "color" "178 34 34" "price" "120" "type" "tracer" } "Fuschia" { "color" "125 0 125" "price" "120" "type" "tracer" } "Gray" { "color" "240 240 240" "price" "120" "type" "tracer" } "Green" { "color" "0 125 0" "price" "120" "type" "tracer" } "Hunter Green" { "color" "35 142 35" "price" "120" "type" "tracer" } "Lawn Green" { "color" "124 122 0" "price" "120" "type" "tracer" } "Olive Brown" { "color" "128 125 165" "price" "120" "type" "tracer" } "Orange" { "color" "125 77 0" "price" "120" "type" "tracer" } } "Modele" { { "medicsoldier" { "model" "models\player\custom_player\darnias\medicsoldier.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "batman" { "model" "models/player/custom_player/kuristaja/ak/batman/batmanv2.mdl" "arms" "models/player/custom_player/kuristaja/ak/batman/batman_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "shadowcompany" { "model" "models/player/custom_player/voikanaa/mw2/shadowcompany.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "mumia" { "model" "models/player/custom_player/caleon1/mummy/mummy.mdl" "arms" "models/player/custom_player/caleon1/mummy/mummy_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "zealot" { "model" "models/player/custom_player/darnias/isaac_zealot.mdl" "arms" "models/player/custom_player/darnias/arms/arms_zealot.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "arctic" { "model" "models/player/custom_player/darnias/isaac_arctic.mdl" "arms" "models/player/custom_player/darnias/arms/arms_arctic.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "deadpool" { "model" "models/player/custom_player/kuristaja/deadpool/deadpool.mdl" "arms" "models/player/custom_player/kuristaja/deadpool/deadpool_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "Banana Joe" { "model" "models/player/custom_player/kuristaja/banana_joe/banana_joe.mdl" "arms" "models/player/custom_player/kuristaja/banana_joe/banana_joe_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "Nanosuit" { "model" "models/player/custom_player/kuristaja/nanosuit/nanosuitv3.mdl" "arms" "models/player/custom_player/kuristaja/nanosuit/nanosuit_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "octodad niebieski" { "model" "models/player/custom_player/kuristaja/octodad/octodad_blue.mdl" "arms" "models/player/custom_player/kuristaja/octodad/octodad_blue_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "octodad garnitur { "model" "models/player/custom_player/kuristaja/octodad/octodad_tuxedo.mdl" "arms" "models/player/custom_player/kuristaja/octodad/octodad_black_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "ct sas" { "model" "models\player\custom_player\kirby\sasterrorist/sas.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } "evil skeleton" { "model" "models/player/custom_player/eminem/skeleton/evil_skeleton.mdl" "arms" "models/player/custom_player/eminem/skeleton/evil_skeleton_arms.mdl" "team" "4" "price" "500" "type" "playerskin" } } } }
 4. Dużo błędów z kompilacją w tym pluginie co podałeś. Ten jak dla mnie wystarczy nie musi być wyłączania HUDu poprawiłem pozycję by było w jednej linij i jest dobrze. Chciałem jeszcze dodać do tego pozycję w rankingu Rank: 1/200 ale niestety nie ma ani poradnika ani nawet pluginu jak takie coś zrobić
 5. Te same błędy co wcześniej po zmianie // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(29) : error 017: undefined symbol "hTimer" // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(29) : warning 215: expression has no effect // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(29) : error 001: expected token: ";", but found "]" // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(29) : error 029: invalid expression, assumed zero // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(29) : fatal error 190: too many error messages on one line // // Compilation aborted. // 4 Errors. Najwyżej wyłączę całkowicie możliwość włączania/wyłączania i będzie z głowy 😉
 6. No teraz to działa tylko, że napotkałem kolejny problem. Użyłem komendy do włączania/wyłączania. Niestety po wyłączeniu i włączeniu HUD się już nie pokazuje nie wiem pojęcia dlaczego
 7. Próbuje od kilku godzin coś sklecić z różnych pluginów, ale opornie mi to idzie. Nie mogę ogarnąć tych błędów Chciałem zrobić sobie plugin by wyświetlał się czas oraz ilość kredytów w HUD no ale nie jest to takie łatwe jak by się mogło wydawać przynajmniej dla mnie 😉 Mógłbym po prostu użyć 2 pluginów osobno, ale wolałbym to zrobić w jednym by dodatkowo nie obciążać serwera #include <sourcemod> #include <sdktools> #include <clientprefs> #include <store> public Plugin myinfo = { name = " Timeleft i Kredyty", author = "Fastmancz", description = "Edit", version = "1.0" }; #define slots 26 // Number of your server slots #define rgba 97, 252, 0, 255 // Color of the text (default = green) Handle g_HUDv2_Cookie; bool g_IsHudEnabled; public void OnPluginStart() { g_HUDv2_Cookie = RegClientCookie("HudCookie_V2", "HudCookie_V2", CookieAccess_Protected); CreateTimer(1.0, TIMER, _, TIMER_REPEAT); RegConsoleCmd("shud", Command_hud); } public void OnClientPutInServer(client) { hTimer[client] = CreateTimer(0.1, CreditsTimer, GetClientUserId(client), TIMER_REPEAT); char buffer[64]; GetClientCookie(client, g_HUDv2_Cookie, buffer, sizeof(buffer)); if(StrEqual(buffer,"")) { g_IsHudEnabled = true; } else g_IsHudEnabled = false; } public Action Command_hud(client, args) { if(g_IsHudEnabled) { PrintToChat(client, " ★ \x02HUD is now off") g_IsHudEnabled = false; SetClientCookie(client, g_HUDv2_Cookie, "0"); } else { PrintToChat(client, " ★ \x04HUD is now on") g_IsHudEnabled = true; SetClientCookie(client, g_HUDv2_Cookie, "1"); } } public Action TIMER(Handle timer) { int clientCount = 0; for (int i = 1; i <= MaxClients; i++) if (IsClientInGame(i) && !IsFakeClient(i))++clientCount; char sTime[60]; int iTimeleft; char szTime[60]; FormatTime(szTime, sizeof(szTime), "[%i]", CreditsTimer()); int client = GetClientOfUserId(userid); int credits = Store_GetClientCredits(client) GetMapTimeLeft(iTimeleft); if(iTimeleft > 0) { FormatTime(sTime, sizeof(sTime), "%M:%S", iTimeleft); for(int i = 1; i <= MaxClients; i++) { if(IsClientInGame(i) && !IsFakeClient(i) && g_IsHudEnabled == true) { char message[60]; Format(message, sizeof(message), "Timeleft: %s", sTime); SetHudTextParams(0.0, 0.0, 1.0, rgba, 0, 0.1, 0.0, 0.0); ShowHudText(i, -1, message); char credits[60]; Format(credits, sizeof(credits), "Credits: [%i]", credits; SetHudTextParams(0.0, 0.03, 1.0, rgba, 0, 0.1, 0.0, 0.0); ShowHudText(i, -1, credits); } } } return Plugin_Continue; } stock bool IsClientValid(int client) { if (client >= 1 && client <= MaxClients && IsClientConnected(client) && IsClientInGame(client) && !IsFakeClient(client)) return true; return false; } Błędy / C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(32) : error 017: undefined symbol "hTimer" // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(32) : warning 215: expression has no effect // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(32) : error 001: expected token: ";", but found "]" // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(32) : error 029: invalid expression, assumed zero // C:\ARENA 1v1\Komplikator\sourcemod-1.9.0-git6260-windows\addons\sourcemod\scripting\Untitled.sp(32) : fatal error 190: too many error messages on one line // // Compilation aborted. // 4 Errors. // // Compilation Time: 0,22 sec
 8. @masnuwa_ni na bazie mysql plugin cały czas pracuje tylko w dalszym ciągu nie chce zapisywać wyboru przez gracza i po zmianie mapy dalej się resetuje Co oznacza ten access powinien być na 1/2 jak inne czy ma być na 0 ?
 9. @Mesharsky z tego co widzę u ciebie tez to nie działa nie zapisuje się po zmianie mapy
 10. Serwer działa na sql ale nic to nie zmienia bo dalej się nie zapisuje @supertimor tutaj masz bazę 1clientprefs-sqlite.sq3 Są jeszcze być może tutaj jest coś nie tak ustawione // ConVars for plugin "hl_challenge.smx" // Determines the multiplicity by which the bet amount is generated // - // Default: "15" // Minimum: "5.000000" hl_challenge_betmultiplier "60" // Determines how many rounds the player must wait until they can challenge again. // Set 0 to disable // - // Default: "3" // Minimum: "0.000000" // Maximum: "10.000000" hl_challenge_cooldown "3" // Determines whether or not the plugin is enabled // - // Default: "1" // Minimum: "0.000000" // Maximum: "1.000000" hl_challenge_enabled "1" // Allows users to turn off challenges so they will not receive or be able to send challenge requests // - // Default: "1" // Minimum: "0.000000" // Maximum: "10.000000" hl_challenge_preference "1" // Determines if challenge outcomes affect Multi-1v1 ratings // Set 1 to allow rating changes // - // Default: "1" // Minimum: "0.000000" // Maximum: "1.000000" hl_challenge_ratingchanges "1" // Sets the time a player must wait in between requests (seconds) // - // Default: "30" // Minimum: "5.000000" hl_challenge_requestcooldown "30" // When a player joins a challenge, their old arena is saved so // they will be placed back when the round ends // - // Default: "1" // Minimum: "0.000000" // Maximum: "1.000000" hl_challenge_saveoldarenas "1"
 11. Gdy zmieniłem na sql serwer nie chciał w ogóle nawet ruszyć. Dopiero po przywróceniu mysql wszystko działa
 12. U mnie clientprefs jest pod mysql mam zmienić na sqlite ? Dodam, że wszystkie inne typy pojedynków normalnie się zapisują i nie ma z nimi problemu. Tylko z tym jednym pluginem mam problem od dawna
 13. Mam problem z pluginem od wyzwań na arenę. Plugin nie zapisuje tego, że ktoś wyłączył Challenge to w guns. Po zmianie mapy samo znów się włącza Nie wiem czy to chodzi o tą część kodu czy inną public void Multi1v1_OnGunsMenuCreated(int client, Menu menu) { if (!gcv_bChallengePref.BoolValue) { return; } if (ga_bChallengePref[client]) { AddMenuItem(menu, "challenge", "Challenges: Włączony"); } else { AddMenuItem(menu, "challenge", "Challenges: Wyłączony"); } } public void Multi1v1_GunsMenuCallback(Menu menu, MenuAction action, int param1, int param2) { if (!gcv_bChallengePref.BoolValue) { return; } switch (action) { case MenuAction_Select: { char sInfo[128]; GetMenuItem(menu, param2, sInfo, sizeof(sInfo)); if (StrEqual(sInfo, "challenge")) { if (ga_bChallengePref[param1]) { ga_bChallengePref[param1] = false; SaveCookies(param1); Multi1v1_Message(param1, "Pomyślnie wyłączyłeś wyzwania!"); } else { ga_bChallengePref[param1] = true; SaveCookies(param1); Multi1v1_Message(param1, "Pomyślnie włączono wyzwania!"); } } Multi1v1_GiveWeaponsMenu(param1, GetMenuSelectionPosition()); } case MenuAction_End: { delete menu; } } } Cały plugin znajduje się tutaj https://github.com/Headline/Challenge/releases/tag/v1.1.5
 14. po kilku min To było akurat nowe konto steam bez prime jakieś +/- 50h Ale są też konta, które mają po 100-200h aktywności na serwerze raz pokazuje dobrze a raz oznacza jako bota ale tylko na Gt na serwerze działa prawidłowo
 15. Nie właśnie nie wiem w czym jest problem na serwerze pokazuje ich jako normalnych graczy ze steam id itp i przede wszystkim te osoby normalnie się oddzywają grają jest to ciężkie do wytłumaczenia bo pierwszy raz się z tym spotykam Być może to wina GT nie mam pojęcia Może system, że to boty no nie wiem

Nasza historia

Na początku byliśmy małą grupą internetowych znajomych, którzy stwierdzili, że potrzebne jest solidne forum, na którym znajdą się ludzie z dużą wiedzą programistyczną ukierunkowaną na CS:GO. Pomysł powstał na początku 2018 roku, a parę miesięcy później, 19 kwietnia, powstała ta strona internetowa. Jako alternatywna odpowiedź na inne tego typu miejsca, poważnie podeszliśmy do tematu, najpierw tłumacząc angielską dokumentację SourceMod'a na język polski, a potem pisząc rozległe poradniki i wypełniając forum najpotrzebniejszymi rzeczami dla właścicieli serwerów i programistów. Cała nasza Ekipa jest dumna z pracy jaką w to włożyliśmy i cieszymy się że zbierają się wokół nas zarówno ludzie znający tematy sourcepawn'a i konfiguracji, jak i również nowe twarze w tym "biznesie", którym z chęcią niesiemy wiedzę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Największe modyfikacje serwerowe

×
×
 • Create New...