Jump to content
 • Chmurka
 • Boróweczka
 • Jabłuszko
 • Limonka
 • Czekoladka
 • Węgielek
Linux`

[CS:GO] [Cod Nowy] Dodatkowa paczka itemów

Recommended Posts

[opis]

Wrzucam dodatkową paczkę, 21 itemów do nowego cod moda. Paczka zawiera: buty komandosa, buty ninji, fart strzelca, furmana kaplana, kamizelka nasa, ksiega expa, luneta wojskowego, mozg einsteina, naboje kapitana, palace rekawiczki, pancerny helm, pancerny tulow, platynowe naboje, plonace naboje, portfel turysty, rozblysk sloneczny, tajemnica zabojcy, taktyczne naboje, wallhack czitera,zacmienie ksiezyca, zestaw predatora 

 

[instalacja]

Standardowa.

 

[inne]

Item "Wallhack Czitera" wymaga dodatkowego pluginu do działania:

 

[download]

coditem.rar
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

 • Lubię to! 1
 • Kocham to! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

To i ja wrzucę klasę, która moim zdaniem była najciekawsza i najfajniejsza (ze starej "wersji" mojego serwera na tym modzie)?

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>
#include <codmod>
#include <emitsoundany>

new const String:nazwa[] = "Sławek";
new const String:opis[] = "Stawia wybuchowa gasnice-teleport, moc +int";
new const String:bronie[] = "#weapon_aug#weapon_glock#weapon_hegrenade#weapon_flashbang#weapon_flashbang#weapon_smokegrenade";
new const inteligencja = 0;
new const zdrowie = 10;
new const obrazenia = 10;
new const wytrzymalosc = 20;
new const kondycja = 0;

int g_iPlayerTime[MAXPLAYERS];
new bool:ma_klase[65],
	ilosc_ladunkow_gracza[65],
	podlozony_ladunek_gracza[65];
new Float: SAVELOC[MAXPLAYERS + 1][3];
	Float: ResetVector[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
new sprite_explosion;
ConVar cododepchniecie;
#define PREFIX "\x01\x0B \x02[cs-placzabaw.pl]\x01"
#define KURWAMAC "surf_dzwieki/teleport1.mp3"

public Plugin:myinfo =
{
	name = nazwa,
	author = "Timor",
	description = "Cod Klasa",
	version = "1.0",
	url = "http://steamcommunity.com/id/bonkwszlaufrocku"
};
public OnPluginStart()
{
	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, inteligencja, zdrowie, obrazenia, wytrzymalosc, kondycja);
	HookEvent("player_spawn", OdrodzenieGracza);
	HookEvent("player_death", SmiercGracza);
	cododepchniecie = CreateConVar("cododepchniecie", "30", "Szybkosc lotu odepchnietego");
}
public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_iPlayerTime[client]=0;
}
public void OnMapStart()
{
	PrecacheModel("models/props/cs_office/fire_extinguisher.mdl");
	sprite_explosion = PrecacheModel("materials/sprites/blueflare1.vmt");
	AddFileToDownloadsTable("sound/surf_dzwieki/teleport1.mp3");
	PrecacheSoundAny(KURWAMAC, true);
}
public cod_class_enabled(client)
{
	ma_klase[client] = true;
	ilosc_ladunkow_gracza[client] = 3;
}
public cod_class_disabled(client)
{
	ma_klase[client] = false;
	ilosc_ladunkow_gracza[client] = 0;
	StopLadunek(client);
}
public cod_class_skill_used(client)
{
  if(podlozony_ladunek_gracza[client] && IsValidEntity(podlozony_ladunek_gracza[client]) && g_iPlayerTime[client]<=GetTime())
  {
    EmitSoundToAllAny(KURWAMAC, client);
    CreateTimer(1.8, KURWAMACC, client);
    g_iPlayerTime[client]=GetTime()+5;
  }
  else if(!ilosc_ladunkow_gracza[client])
    PrintToChat(client, "%s Wykorzystales juz moc swojej klasy w tym zyciu!", PREFIX);
  else
  {
    podlozony_ladunek_gracza[client] = CreateEntityByName("hegrenade_projectile");
    if(podlozony_ladunek_gracza[client] != -1)
    {
      GetClientAbsOrigin(client, SAVELOC[client]);
      new Float:forigin[3];
      GetClientEyePosition(client, forigin);

      new Float:fangles[3];
      GetClientEyeAngles(client, fangles);
 
      new Float:iangles[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
      iangles[1] = fangles[1];
 
      DispatchSpawn(podlozony_ladunek_gracza[client]);
      ActivateEntity(podlozony_ladunek_gracza[client]);
      SetEntityModel(podlozony_ladunek_gracza[client], "models/props/cs_office/fire_extinguisher.mdl");
      SetEntityMoveType(podlozony_ladunek_gracza[client], MOVETYPE_STEP);
      TeleportEntity(podlozony_ladunek_gracza[client], forigin, iangles, NULL_VECTOR);
      SetEntProp(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Send, "m_usSolidFlags", 12);
      SetEntProp(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Data, "m_nSolidType", 6);
      SetEntProp(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Send, "m_CollisionGroup", 1);
 
      ReplyToCommand(client, "Podłożyłeś gaśnicę! Użyj ponownie, aby się do niej przenieść!", PREFIX);

      ilosc_ladunkow_gracza[client] = 0;
    }
  }
}
public Action:StopLadunek(client)
{
	if(podlozony_ladunek_gracza[client])
	{
		if(IsValidEntity(podlozony_ladunek_gracza[client]))
		AcceptEntityInput(podlozony_ladunek_gracza[client], "Kill");

		podlozony_ladunek_gracza[client] = 0;
	}
	return Plugin_Continue;
}
public Action:OdrodzenieGracza(Handle:event, String:name[], bool:dontBroadcast)
{
	new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
	if(!IsValidClient(client) || !ma_klase[client])
		return Plugin_Continue;
	StopLadunek(client);
	ilosc_ladunkow_gracza[client] = 1;
	return Plugin_Continue;
}
public Action:SmiercGracza(Handle:event, String:name[], bool:dontbroadcast)
{
	new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
	if(!IsValidClient(client) || !ma_klase[client])
		return Plugin_Continue;
	StopLadunek(client);
	return Plugin_Continue;
}
public Action:KURWAMACC(Handle:timer, client)
{
    if(!IsValidClient(client) || !ma_klase[client])
      return Plugin_Continue; 
      
    new Float: pos[3];
    new Float:forigin[3], Float:iorigin[3];
    GetEntPropVector(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Send, "m_vecOrigin", forigin);
    pos = SAVELOC[client];
    TeleportEntity(client, pos, NULL_VECTOR, ResetVector);
    new damage = 20+(cod_get_user_maks_intelligence(client));
    for(new i = 1; i <= MaxClients; i++)
    {
      if(!IsClientInGame(i) || !IsPlayerAlive(i))
        continue;
      if(GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i))
        continue;
      GetClientEyePosition(i, iorigin);
      if(GetVectorDistance(forigin, iorigin) <= 450.0)
      {
        cod_inflict_damage(i, client, damage);
      }
    }   
    TE_SetupExplosion(forigin, sprite_explosion, 20.0, 1, 0, 100, 1000);
    TE_SendToAll();
    ForcePush(client);
    StopLadunek(client);
    return Plugin_Continue;  
}
public void ForcePush(int client)
{
	float clientPos[3], enemyPos[3], pushVel[3];
	GetClientAbsOrigin(client, clientPos);
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{
		if(!IsValidClient(i) || !IsPlayerAlive(i))
			continue;
		if(GetClientTeam(i) == GetClientTeam(client))
			continue;
		GetClientAbsOrigin(i, enemyPos);
		float distance = GetVectorDistance(enemyPos, clientPos);
		//Avoid dividing by 0
		distance = (distance > 0.0) ? distance : 1.0;
		
		if(distance > 450)
			continue;
			
		SubtractVectors(clientPos, enemyPos, pushVel);
		pushVel[0] = -pushVel[0];
		pushVel[1] = -pushVel[1];
		pushVel[2] = cododepchniecie.FloatValue;
		ScaleVector(pushVel, cod_get_user_maks_intelligence(client)*0.5);
		TeleportEntity(i, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, pushVel);
	}
}

 

 

plik dźwiękowy w załączniku

 

Po prostu Sławek ? 

 

Po użyciu klasy stawia gaśnicę, do której może potem się teleportować.. w wielkim stylu ?

 

// tam w prefixie nie ma reklamy.. serio ? 

teleport1.mp3
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

 • Haha! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Nasza historia

Na początku byliśmy małą grupą internetowych znajomych, którzy stwierdzili, że potrzebne jest solidne forum, na którym znajdą się ludzie z dużą wiedzą programistyczną ukierunkowaną na CS:GO. Pomysł powstał na początku 2018 roku, a parę miesięcy później, 19 kwietnia, powstała ta strona internetowa. Jako alternatywna odpowiedź na inne tego typu miejsca, poważnie podeszliśmy do tematu, najpierw tłumacząc angielską dokumentację SourceMod'a na język polski, a potem pisząc rozległe poradniki i wypełniając forum najpotrzebniejszymi rzeczami dla właścicieli serwerów i programistów. Cała nasza Ekipa jest dumna z pracy jaką w to włożyliśmy i cieszymy się że zbierają się wokół nas zarówno ludzie znający tematy sourcepawn'a i konfiguracji, jak i również nowe twarze w tym "biznesie", którym z chęcią niesiemy wiedzę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Największe modyfikacje serwerowe

×
×
 • Create New...