Jump to content
assignment_ind Existing user? Sign In

Sign Inperson_add Sign Up
Go-Code.pl - Support SourceMod i Pluginy CS:GO
Linux`

[CS:GO] [Cod Nowy] Dodatkowa paczka itemów

Recommended Posts

[opis]

Wrzucam dodatkową paczkę, 21 itemów do nowego cod moda. Paczka zawiera: buty komandosa, buty ninji, fart strzelca, furmana kaplana, kamizelka nasa, ksiega expa, luneta wojskowego, mozg einsteina, naboje kapitana, palace rekawiczki, pancerny helm, pancerny tulow, platynowe naboje, plonace naboje, portfel turysty, rozblysk sloneczny, tajemnica zabojcy, taktyczne naboje, wallhack czitera,zacmienie ksiezyca, zestaw predatora 

 

[instalacja]

Standardowa.

 

[inne]

Item "Wallhack Czitera" wymaga dodatkowego pluginu do działania:

 

[download]

coditem.rar
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

 • Lubię to! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

To i ja wrzucę klasę, która moim zdaniem była najciekawsza i najfajniejsza (ze starej "wersji" mojego serwera na tym modzie)?

Spoiler

#include <sourcemod>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>
#include <codmod>
#include <emitsoundany>

new const String:nazwa[] = "Sławek";
new const String:opis[] = "Stawia wybuchowa gasnice-teleport, moc +int";
new const String:bronie[] = "#weapon_aug#weapon_glock#weapon_hegrenade#weapon_flashbang#weapon_flashbang#weapon_smokegrenade";
new const inteligencja = 0;
new const zdrowie = 10;
new const obrazenia = 10;
new const wytrzymalosc = 20;
new const kondycja = 0;

int g_iPlayerTime[MAXPLAYERS];
new bool:ma_klase[65],
	ilosc_ladunkow_gracza[65],
	podlozony_ladunek_gracza[65];
new Float: SAVELOC[MAXPLAYERS + 1][3];
	Float: ResetVector[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
new sprite_explosion;
ConVar cododepchniecie;
#define PREFIX "\x01\x0B \x02[cs-placzabaw.pl]\x01"
#define KURWAMAC "surf_dzwieki/teleport1.mp3"

public Plugin:myinfo =
{
	name = nazwa,
	author = "Timor",
	description = "Cod Klasa",
	version = "1.0",
	url = "http://steamcommunity.com/id/bonkwszlaufrocku"
};
public OnPluginStart()
{
	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, inteligencja, zdrowie, obrazenia, wytrzymalosc, kondycja);
	HookEvent("player_spawn", OdrodzenieGracza);
	HookEvent("player_death", SmiercGracza);
	cododepchniecie = CreateConVar("cododepchniecie", "30", "Szybkosc lotu odepchnietego");
}
public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_iPlayerTime[client]=0;
}
public void OnMapStart()
{
	PrecacheModel("models/props/cs_office/fire_extinguisher.mdl");
	sprite_explosion = PrecacheModel("materials/sprites/blueflare1.vmt");
	AddFileToDownloadsTable("sound/surf_dzwieki/teleport1.mp3");
	PrecacheSoundAny(KURWAMAC, true);
}
public cod_class_enabled(client)
{
	ma_klase[client] = true;
	ilosc_ladunkow_gracza[client] = 3;
}
public cod_class_disabled(client)
{
	ma_klase[client] = false;
	ilosc_ladunkow_gracza[client] = 0;
	StopLadunek(client);
}
public cod_class_skill_used(client)
{
  if(podlozony_ladunek_gracza[client] && IsValidEntity(podlozony_ladunek_gracza[client]) && g_iPlayerTime[client]<=GetTime())
  {
    EmitSoundToAllAny(KURWAMAC, client);
    CreateTimer(1.8, KURWAMACC, client);
    g_iPlayerTime[client]=GetTime()+5;
  }
  else if(!ilosc_ladunkow_gracza[client])
    PrintToChat(client, "%s Wykorzystales juz moc swojej klasy w tym zyciu!", PREFIX);
  else
  {
    podlozony_ladunek_gracza[client] = CreateEntityByName("hegrenade_projectile");
    if(podlozony_ladunek_gracza[client] != -1)
    {
      GetClientAbsOrigin(client, SAVELOC[client]);
      new Float:forigin[3];
      GetClientEyePosition(client, forigin);

      new Float:fangles[3];
      GetClientEyeAngles(client, fangles);
 
      new Float:iangles[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
      iangles[1] = fangles[1];
 
      DispatchSpawn(podlozony_ladunek_gracza[client]);
      ActivateEntity(podlozony_ladunek_gracza[client]);
      SetEntityModel(podlozony_ladunek_gracza[client], "models/props/cs_office/fire_extinguisher.mdl");
      SetEntityMoveType(podlozony_ladunek_gracza[client], MOVETYPE_STEP);
      TeleportEntity(podlozony_ladunek_gracza[client], forigin, iangles, NULL_VECTOR);
      SetEntProp(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Send, "m_usSolidFlags", 12);
      SetEntProp(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Data, "m_nSolidType", 6);
      SetEntProp(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Send, "m_CollisionGroup", 1);
 
      ReplyToCommand(client, "Podłożyłeś gaśnicę! Użyj ponownie, aby się do niej przenieść!", PREFIX);

      ilosc_ladunkow_gracza[client] = 0;
    }
  }
}
public Action:StopLadunek(client)
{
	if(podlozony_ladunek_gracza[client])
	{
		if(IsValidEntity(podlozony_ladunek_gracza[client]))
		AcceptEntityInput(podlozony_ladunek_gracza[client], "Kill");

		podlozony_ladunek_gracza[client] = 0;
	}
	return Plugin_Continue;
}
public Action:OdrodzenieGracza(Handle:event, String:name[], bool:dontBroadcast)
{
	new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
	if(!IsValidClient(client) || !ma_klase[client])
		return Plugin_Continue;
	StopLadunek(client);
	ilosc_ladunkow_gracza[client] = 1;
	return Plugin_Continue;
}
public Action:SmiercGracza(Handle:event, String:name[], bool:dontbroadcast)
{
	new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
	if(!IsValidClient(client) || !ma_klase[client])
		return Plugin_Continue;
	StopLadunek(client);
	return Plugin_Continue;
}
public Action:KURWAMACC(Handle:timer, client)
{
    if(!IsValidClient(client) || !ma_klase[client])
      return Plugin_Continue; 
      
    new Float: pos[3];
    new Float:forigin[3], Float:iorigin[3];
    GetEntPropVector(podlozony_ladunek_gracza[client], Prop_Send, "m_vecOrigin", forigin);
    pos = SAVELOC[client];
    TeleportEntity(client, pos, NULL_VECTOR, ResetVector);
    new damage = 20+(cod_get_user_maks_intelligence(client));
    for(new i = 1; i <= MaxClients; i++)
    {
      if(!IsClientInGame(i) || !IsPlayerAlive(i))
        continue;
      if(GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i))
        continue;
      GetClientEyePosition(i, iorigin);
      if(GetVectorDistance(forigin, iorigin) <= 450.0)
      {
        cod_inflict_damage(i, client, damage);
      }
    }   
    TE_SetupExplosion(forigin, sprite_explosion, 20.0, 1, 0, 100, 1000);
    TE_SendToAll();
    ForcePush(client);
    StopLadunek(client);
    return Plugin_Continue;  
}
public void ForcePush(int client)
{
	float clientPos[3], enemyPos[3], pushVel[3];
	GetClientAbsOrigin(client, clientPos);
	for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
	{
		if(!IsValidClient(i) || !IsPlayerAlive(i))
			continue;
		if(GetClientTeam(i) == GetClientTeam(client))
			continue;
		GetClientAbsOrigin(i, enemyPos);
		float distance = GetVectorDistance(enemyPos, clientPos);
		//Avoid dividing by 0
		distance = (distance > 0.0) ? distance : 1.0;
		
		if(distance > 450)
			continue;
			
		SubtractVectors(clientPos, enemyPos, pushVel);
		pushVel[0] = -pushVel[0];
		pushVel[1] = -pushVel[1];
		pushVel[2] = cododepchniecie.FloatValue;
		ScaleVector(pushVel, cod_get_user_maks_intelligence(client)*0.5);
		TeleportEntity(i, NULL_VECTOR, NULL_VECTOR, pushVel);
	}
}

 

 

plik dźwiękowy w załączniku

 

Po prostu Sławek ? 

 

Po użyciu klasy stawia gaśnicę, do której może potem się teleportować.. w wielkim stylu ?

 

// tam w prefixie nie ma reklamy.. serio ? 

teleport1.mp3
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

 • Lubię to! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@supertimor Najlepiej jakbyś wstawił klasę jako osobny temat żeby nie mieszać. Wtedy użytkownicy będą mogli ją łatwiej znaleźć 

 • Dobry pomysł! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


O NAS Jesteśmy społecznością łączącą ludzi, którzy dzielą pasję poznawania CS:GO od strony programistycznej. Posiadamy duże zaplecze merytoryczne i zawsze cieszymy się, gdy dołączają do nas osoby gotowe do nauki. Gwarantujemy, że z odrobiną wytrwałości i otwartym umysłem bardzo szybko napiszesz swój pierwszy plugin. Zapraszamy! 🙂
Szablon wykonany z dużą ilością przez cyberpixelz / Mesharsky / Sitefuture
Forum dumnie napędzane przez: Invision Power Services, Inc.
×
×
 • Create New...