Skocz do zawartości
chomik

[Rozwiązane] Prośba o przerobienie pluginu (MVP)

Rekomendowane odpowiedzi

Ref. mogę zapłacić przelewem najlepiej blikiem, osobę zainteresowaną zapraszam pw.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Spoiler

 

/* [ Includes ] */
#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <multicolors>
#include <clientprefs>

/* [ Compiler Options ] */
#pragma newdecls required
#pragma semicolon 1

/* [ Defines ] */
#define PluginTag   "{darkred}[ {lightred}★{darkred} MVP Music {lightred}★ {darkred}]{default}"

/* [ Handles ] */
Handle g_hCookie, g_hCookie2, g_hCookie3, g_hCookie4;

/* [ Arrays ] */
ArrayList g_arSounds;
ArrayList g_arFlag;
ArrayList g_arMusicName;
ArrayList g_arPlayerMusic;
//ArrayList g_arMusics;

/* [ Chars ] */
char g_sLogFile[256];

/* [ Integers ] */
int g_iClientMusic[MAXPLAYERS + 1];
int g_iClientVolume[MAXPLAYERS + 1];
int g_iFirstConnect[MAXPLAYERS + 1];
int g_iMusics;

/* [ Floats ] */
float g_fClientVolume[MAXPLAYERS + 1];

/* [ Plugin Author and Information ] */
public Plugin myinfo = 
{
  name = "[CS:GO] MVP Music", 
  author = "Yamakashi", 
  description = "Plugin umożliwia ustawienie własnej muzyki MVP.", 
  version = "1.0", 
  url = "https://steamcommunity.com/id/yamakashisteam"
};

/* [ Plugin Startup ] */
public void OnPluginStart()
{
  /* [ Commands ] */
  RegConsoleCmd("sm_mvp", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_mvpmusic", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_music", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_muzyka", MvpMusic_CMD, "[MVP Music] Główne menu");
  RegConsoleCmd("sm_testmvp", TestMvp_CMD, "[MVP Music] Puszcza losową piosenkę");
  
  /* [ Cookies ] */
  g_hCookie = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic", "Głośność pisoenki", CookieAccess_Private);
  g_hCookie2 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic2", "Wyświetlana głośność piosenki", CookieAccess_Private);
  g_hCookie3 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic3", "Numer piosenki", CookieAccess_Private);
  g_hCookie4 = RegClientCookie("yamakashi_mvpmusic4", "Pierwsze połączenie", CookieAccess_Private);
  
  /* [ Hooks ] */
  HookEvent("round_mvp", Event_RoundMVP);
  
  /* [ Arrays ] */
  g_arSounds = new ArrayList(512);
  g_arFlag = new ArrayList(32);
  g_arMusicName = new ArrayList(64);
  g_arPlayerMusic = new ArrayList(64);
  //g_arMusics = new ArrayList(32);
  
  /* [ Check Player ] */
  for (int i = 1; i <= MaxClients; i++)
    if (IsValidClient(i))
      OnClientCookiesCached(i);
      
  /* [ LogFile ] */
  char sDate[16];
  FormatTime(sDate, sizeof(sDate), "%Y-%m-%d", GetTime());
  BuildPath(Path_SM, g_sLogFile, sizeof(g_sLogFile), "logs/yLogs/%s.log", sDate);
}

/* [ Standart Actions ] */
public void OnClientAuthorized(int client, const char[] sAuth)
{
  g_iClientMusic[client] = -1;
  g_iClientVolume[client] = 100;
  g_fClientVolume[client] = 1.0;
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
  g_iFirstConnect[client] = 1;
}

public void OnClientCookiesCached(int client)
{
  char sValue[16];
  GetClientCookie(client, g_hCookie4, sValue, sizeof(sValue));
  g_iFirstConnect[client] = StringToInt(sValue);
  if(!g_iFirstConnect[client])
  {
    g_iClientMusic[client] = -1;
    g_iClientVolume[client] = 100;
    g_fClientVolume[client] = 1.0;
    return;
  }  
  GetClientCookie(client, g_hCookie, sValue, sizeof(sValue));
  g_fClientVolume[client] = StringToFloat(sValue);
  GetClientCookie(client, g_hCookie2, sValue, sizeof(sValue));
  g_iClientVolume[client] = StringToInt(sValue);
  GetClientCookie(client, g_hCookie3, sValue, sizeof(sValue));
  g_iClientMusic[client] = StringToInt(sValue);
}

public void OnClientDisconnect(int client)
{
  if (AreClientCookiesCached(client))
  {
    char sValue[16];
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%.2f", g_fClientVolume[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie, sValue);
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iClientVolume[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie2, sValue);
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iClientMusic[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie3, sValue);
    Format(sValue, sizeof(sValue), "%d", g_iFirstConnect[client]);
    SetClientCookie(client, g_hCookie4, sValue);
  }
  g_iClientMusic[client] = -1;
  g_iClientVolume[client] = 100;
  g_fClientVolume[client] = 1.0;
  g_iFirstConnect[client] = 0;
}

public void OnMapStart()
{
  MVP_LoadMusic();
  MVP_Initialize_Items();
  MVP_LoadTestMvp(g_arSounds);
}

public void OnMapEnd()
{
  g_arFlag.Clear();
  g_arMusicName.Clear();
  g_arPlayerMusic.Clear();
  //g_arMusics.Clear();
}

/* [ Events ] */
public Action Event_RoundMVP(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
  int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
  if (!IsValidClient(client))
    return Plugin_Continue;
  
  char sName[128], sFile[128];
  if (g_iClientMusic[client] > -1)
  {
    g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName));
    g_arPlayerMusic.GetString(g_iClientMusic[client], sFile, sizeof(sFile));
    CPrintToChatAll("%s {lime}Aktualnie leci piosenka: {lightred}%s{lime}, która należy do gracza {lightred}%N{lime}.", PluginTag, sName, client);
    for(int i = 1; i < MaxClients; i++)
      if (IsValidClient(i))
      {
        PrecacheSound(sFile, true);
        ClientCommand(i, "playgamesound Music.StopAllMusic");
        EmitSoundToClient(i, sFile, _, _, _, _, g_fClientVolume[i]);
      }
  }
  else {
    if(g_arPlayerMusic.Length <= 0)
      return Plugin_Continue;
    if(g_arPlayerMusic.Length <= 0)
      return Plugin_Continue;

    int soundToPlay = GetRandomInt(0, g_arPlayerMusic.Length - 1);
    g_arMusicName.GetString(soundToPlay, sName, sizeof(sName));
    g_arPlayerMusic.GetString(soundToPlay, sFile, sizeof(sFile));
    CPrintToChatAll("%s {lightred}Gracz {lime}%N{lighted} nie ma ustawionego hymnu MVP. Odtworzona została losowa piosenka {lime}%s{lightred}.", PluginTag, client, sName);
    for(int i = 1; i < MaxClients; i++)
      if (IsValidClient(i))
      {
        PrecacheSound(sFile, true);
        ClientCommand(i, "playgamesound Music.StopAllMusic");
        EmitSoundToClient(i, sFile, _, _, _, _, g_fClientVolume[i]);
      }
  }
  return Plugin_Continue;
}

/* [ Commands ] */
public Action MvpMusic_CMD(int client, int args)
{
  char sBuffer[512], sName[128];
  if(g_iClientMusic[client] > -1)
    g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName));
  Menu mvp = new Menu(MvpMusic_Handler);
  
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "[ # MVP Music :: Główne Menu # ]\n");
  if (g_iClientMusic[client] == -1)
    Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna piosenka: Brak\n", sBuffer);
  else
    Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna piosenka: %s\n", sBuffer, sName);
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna głośność: %d%%%", sBuffer, g_iClientVolume[client]);
  mvp.SetTitle(sBuffer);
  mvp.AddItem("1", "»Wybierz muzykę.");
  mvp.AddItem("2", "»Dostosuj głośność");
  mvp.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int MvpMusic_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position)
{
  if (action == MenuAction_Select)
  {
    char sItem[32];
    menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem));
    if (StrEqual(sItem, "1"))
      ShowMvpList(client);
    else if (StrEqual(sItem, "2"))
      Mvp_ChangeVolume(client);
  }
  else if (action == MenuAction_End)
    menu.Close();
}

public void ShowMvpList(int client)
{
  char sNumber[128], sText[512], sBuffer[512], sFlag[32];
  Menu mvp_music = new Menu(ShowMvpList_Handler);
  mvp_music.SetTitle("[ # MVP Music :: Wybierz Piosenkę # ]");
  if(g_iClientMusic[client] > -1)
    mvp_music.AddItem("default", "Usuń piosenkę");
  for(int i = 0; i < g_iMusics; i++)
  {
    Format(sNumber, sizeof(sNumber), "%d", i);
    if(g_iClientMusic[client] == i)
    {
      g_arMusicName.GetString(i, sText, sizeof(sText));
      Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s | [ # Aktualna # ]", sText);
      mvp_music.AddItem(sNumber, sBuffer, ITEMDRAW_DISABLED);
    }
    else
    {
      g_arFlag.GetString(i, sFlag, sizeof(sFlag));
      g_arMusicName.GetString(i, sText, sizeof(sText));
      mvp_music.AddItem(sNumber, sText, CheckFlags(client, sFlag));
    }
  }
  mvp_music.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int ShowMvpList_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position)
{
  if (action == MenuAction_Select)
  {
    char sItem[512];
    menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem));
    int music = StringToInt(sItem);
    
    if(StrEqual(sItem, "default"))
    {
      g_iClientMusic[client] = -1;
      CPrintToChat(client, "%s Usunąłeś swoją piosenkę.", PluginTag);
    }
    else
    {
      g_iClientMusic[client] = music;
      char sName[128];
      g_arMusicName.GetString(g_iClientMusic[client], sName, sizeof(sName));
      CPrintToChat(client, "%s Ustawiłeś piosenkę: {lime}%s{default} .", PluginTag, sName);
    }
    ShowMvpList(client);
  }
  else if (action == MenuAction_End)
    menu.Close();
}

public void Mvp_ChangeVolume(int client)
{
  char sBuffer[512];
  Menu volume = new Menu(ChangeVolume_Handler);
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "[ # MVP Music :: Zmiana głośności # ]");
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAktualna głośność: %d%%%", sBuffer, g_iClientVolume[client]);
  Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%s\nAby przetestować głośność wpisz !testmvp\n ", sBuffer);
  volume.SetTitle(sBuffer);
  volume.AddItem("1", "Pogłoś o 10%");
  volume.AddItem("2", "Ścisz o 10%");
  volume.AddItem("3", "Wycisz");
  volume.Display(client, MENU_TIME_FOREVER);
}

public int ChangeVolume_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int position)
{
  if (action == MenuAction_Select)
  {
    char sItem[32];
    menu.GetItem(position, sItem, sizeof(sItem));
    if (StrEqual(sItem, "1"))
    {
      g_fClientVolume[client] = g_fClientVolume[client] + 0.1;
      g_iClientVolume[client] += 10;
      if (g_fClientVolume[client] > 1.0)
      {
        g_fClientVolume[client] = 1.0;
        g_iClientVolume[client] = 100;
      }
    }
    else if (StrEqual(sItem, "2"))
    {
      g_fClientVolume[client] = g_fClientVolume[client] - 0.1;
      g_iClientVolume[client] -= 10;
      if(g_fClientVolume[client] < 0.0)
      {
        g_fClientVolume[client] = 0.0;
        g_iClientVolume[client] = 0;
      }
    }
    else if(StrEqual(sItem, "3"))
    {
      g_fClientVolume[client] = 0.0;
      g_iClientVolume[client] = 0;
    }
    
    Mvp_ChangeVolume(client);
    
  }
  else if (action == MenuAction_End)
    menu.Close();
}

public Action TestMvp_CMD(int client, int args)
{
  char szSound[512] = "mvp_yamakashi/";
  GetSound(g_arSounds, szSound, sizeof(szSound));
  
  ClientCommand(client, "playgamesound Music.StopAllMusic");
  EmitSoundToClient(client, szSound, _, _, _, _, g_fClientVolume[client]);
}

/* [ Config ] */
public void MVP_LoadMusic()
{
  int Music_ID;
  KeyValues kv = CreateKeyValues("MVP Musics");
  char sPathMusicsCfg[256], stPathMusicsCfg[256];
  
  Format(stPathMusicsCfg, sizeof(stPathMusicsCfg), "configs/MvpMusics.cfg");
  BuildPath(Path_SM, sPathMusicsCfg, sizeof(sPathMusicsCfg), stPathMusicsCfg);

  kv.ImportFromFile(sPathMusicsCfg);
  if (!kv.GotoFirstSubKey())
  {
    LogError("[X MVP MUSIC X]  Nie znaleziono piosenek.");
    SetFailState("[X MVP MUSIC X]  Nie znaleziono piosenek.");
    return;
  }
  do
  {
    char sBuffer[128];
    kv.GetSectionName(sBuffer, sizeof(sBuffer));
    g_arMusicName.PushString(sBuffer);
    kv.GetString("song_file", sBuffer, sizeof(sBuffer));
    g_arPlayerMusic.PushString(sBuffer);
    kv.GetString("flag", sBuffer, sizeof(sBuffer));
    g_arFlag.PushString(sBuffer);
    Music_ID++;
  } while (kv.GotoNextKey());
  delete kv;
  g_iMusics = Music_ID;
  LogMessage("[✔ MVP MUSIC ✔]  | Załadowano %i piosenek z configu!", Music_ID);
  return;
}

public void MVP_Initialize_Items()
{
  KeyValues kv = CreateKeyValues("MVP Musics");
  if (!kv.ImportFromFile("configs/MvpMusics.cfg"))return;
  if (!kv.GotoFirstSubKey())return;
  do
  {
    char sMp3Path[128], sBuffer[512];
    kv.GetString("mp3", sMp3Path, sizeof(sMp3Path));
    Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "sound/%s", sMp3Path);
    AddFileToDownloadsTable(sBuffer);
    
  } while (kv.GotoNextKey());
  delete kv;
}

/* [ Helpers ] */
int MVP_LoadTestMvp(ArrayList arraySounds)
{
  arraySounds.Clear();
  char soundPathFull[PLATFORM_MAX_PATH];
  Format(soundPathFull, sizeof(soundPathFull), "sound/mvp_yamakashi/");
  DirectoryListing pluginsDir = OpenDirectory(soundPathFull);
  
  if (pluginsDir != null)
  {
    char fileName[128];
    while (pluginsDir.GetNext(fileName, sizeof(fileName)))
    {
      int extPosition = strlen(fileName) - 4;
      if (StrContains(fileName, ".mp3", false) == extPosition)
      {
        char soundName[512];
        Format(soundName, sizeof(soundName), "sound/mvp_yamakashi/%s", fileName);
        AddFileToDownloadsTable(soundName);
        
        Format(soundName, sizeof(soundName), "mvp_yamakashi/%s", fileName);
        PrecacheSound(soundName, true);
        arraySounds.PushString(soundName);
      }
    }
  }
  return arraySounds.Length;
}

bool GetSound(ArrayList arraySounds, char[] szSound, int soundSize)
{
  if (arraySounds.Length <= 0)return false;
  
  int soundToPlay = GetRandomInt(0, arraySounds.Length - 1);
  
  arraySounds.GetString(soundToPlay, szSound, soundSize);
  
  if (arraySounds.Length == 0)
    MVP_LoadTestMvp(arraySounds);
  
  return true;
}

public int CheckFlags(int client, const char[] sFlag)
{
  if(GetUserFlagBits(client) & ADMFLAG_ROOT) return ITEMDRAW_DEFAULT;
  if(GetUserFlagBits(client) & ReadFlagString(sFlag)) return ITEMDRAW_DEFAULT;
  if(StrEqual(sFlag, "")) return ITEMDRAW_DEFAULT;
  
  return ITEMDRAW_DISABLED;
}

stock bool IsValidClient(int client)
{
  if(client <= 0 ) return false;
  if(client > MaxClients) return false;
  if(!IsClientConnected(client)) return false;
  if(IsFakeClient(client)) return false;
  return IsClientInGame(client);
}

 

 

 

Sprawdź czy działa, w razie czego paypal [email protected] 😛

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Działa ale przestało pokazywać polskie znaki.Zmieniło je na "?"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość

Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego. Nie zrobiłem nic w tym kierunku. Spróbuj obczaić jakie kodowanie masz w .cfg, ustaw utf-8 bez bom, unix 

jak nie podziała, to piźnij screena jakie masz 😛 ps. używaj notepad++ 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki @SUPER TIMOR wszystko śmiga pięknie jeszcze istnieją ludzie co potrafią pomóc.Sorki że tak późno ale dopiero dziś się wziełem za robote.Oczywiście przelew już do ciebie leci 🙂

Temat można zamknąć.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość wygenerowana automatycznie

 

Problem został rozwiązany

Jeżeli się z tym nie zgadzasz, raportuj ten post

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...