Skocz do zawartości
Master

[Rozwiązane] Problem z balansem od Sebula

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

 

Zmagam się z poniższym błędem.

L 10/21/2018 - 00:02:04: [SM] Plugin "pozostale/sm_tbm.smx" encountered error 23: Native detected error
L 10/21/2018 - 00:02:04: [SM] Invalid timer handle eac807c5 (error 3) during timer end, displayed function is timer callback, not the stack trace
L 10/21/2018 - 00:02:04: [SM] Unable to call function "ShowTeamPanel" due to above error(s).

Po analizie kodu nie jestem w stanie zlokalizować błędu. Prosiłbym o pomoc ?

 

Kod pluginu

 

Spoiler

#include <cstrike>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

#include <my_admin>

#define PLUGIN_VERSION "1.0.0-beta"

#define int(%1) view_as<int>(%1)
#define bool(%1) view_as<bool>(%1)
#define view(%1,%2) view_as<%1>(%2)

public Plugin myinfo =
{
	name			= "Team Balancer Manager",
	author			= "Sebul",
	description		= "Balans drużyn",
	version			= PLUGIN_VERSION,
	url				= "http://www.CsDonald.pl"
};

enum eCvars
{
	ECEnabled,
	ECMaxSize,
	ECMaxDiff,
	ECMaxCond,
	ECMaxScore,
	ECMaxStreak,
	ECSwitchAfter,
	ECSwitchFreq,
	ECSwitchMin,
	ECTypeTransfer,
	ECTypePoints,
	ECMultiWins,
	ECMultiRowWins,
	ECMultiMVP,
	ECMultiKills,
	ECMultiAssists,
	ECMultiDeaths,
	ECMultiScore,
	ECImmunitySwitch,
	ECImmunityJoin,
	ECImmunityFlags,
	ECPlayerFreq,
	ECPlayerTime,
	ECLimitJoin,
	ECLimitAfter,
	ECLimitMin,
	ECLimitAdmins,
	ECAutoTeamBalance,
	ECLimitTeams
};

#include "include/plugin_cvar.inl"

enum eTeamData {
	ETValidTargets[MAXPLAYERS],
	ETNumTargets,
	ETWins,
	ETRowWins,
	ETSize,
	ETBotSize,
	ETAdminSize,
	ETCond,
	ETKills,
	ETAssists,
	ETDeaths,
	ETScore,
	ETMVP,
	Float:ETKDRatio,
	Float:ETSumKDRatio,
	Float:ETPoints
};

int g_Teams[CS_TEAM_CT+1][eTeamData];

enum ePlayerData {
	EPKills,
	EPAssists,
	EPDeaths,
	EPScore,
	EPMVP,
	Float:EPKDRatio,
	Float:EPBlockTransfer,
	EPTeam,
	bool:EPIsBot,
	bool:EPIsConnected,
	bool:EPIsAdmin,
	Handle:EPPanelTimer
};

int g_Players[MAXPLAYERS+1][ePlayerData];

enum eValues {
	EngineVersion:eVersion,
	bool:bEventsHooked,
	bool:bMaxSizeTeam,
	iRoundNumber,
	iLastSwitchRound,
	iTeamWinner,
	iTeamLoser
};

int g_Wart[eValues];

public void OnPluginStart()
{
	LoadTranslations("tbm.phrases");

	PluginCvar(ECEnabled).handle = CreateConVar("sm_tbm_enabled", "1", "0: Plugin OFF; 1: ON", 0, true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxSize).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_size", "0", "x: Maksymalna liczba członków w drużynie; 0: Ustal automatycznie", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMaxDiff).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_diff", "2", "x: Maksymalna różnica w liczbie członków w drużynie", 0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxCond).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_cond", "3", "x: Im więcej tym plugin będzie rzadziej reagował", 0,true, 2.0, true, 8.0);
	PluginCvar(ECMaxScore).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_score", "2", "x: Maksymalna dozwolona różnica w wyniku gry", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxStreak).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_streak", "2", "x: Maksymalna dowzolona ilość wygranych rund z rzędu", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchAfter).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_after", "2", "x: Liczba rund po których zaczyna się transferowanie", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchFreq).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_freq", "2", "x: Co ile rund ma przerzucać graczy", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchMin).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_min", "3", "x: Minimalna liczba graczy na mapie, kiedy zaczyna się transferowanie", 0,true, 2.0);
	PluginCvar(ECTypeTransfer).handle = CreateConVar("sm_tbm_type_transfer", "1", "x: Im więcej tym plugin będzie agresywniej reagował", 0,true, 1.0, true, 3.0);
	PluginCvar(ECTypePoints).handle = CreateConVar("sm_tbm_type_points", "0", "0: Tylko fragi; 1: Fragi i asysty; 2: Fragi i punkty; 3: Fragi, asysty i punkty; 4: Tylko punkty; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0, true, 4.0);
	PluginCvar(ECMultiWins).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_wins", "2", "x: Przez ile mnożyć punkty wygranych rund", 0,true, 0.5, true, 10.0);
	PluginCvar(ECMultiRowWins).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_row_wins", "1", "x: Przez ile mnożyć punkty wygranych rund z rzędu", 0,true, 0.5, true, 10.0);
	PluginCvar(ECMultiMVP).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_mvp", "0.0", "x >= 0: Jak bardzo zwiększać KD graczy za uzyskane gwiazdki mvp; -1: Brak bonusu za mvp; Tylko CS:GO", 0,true, -1.0);
	PluginCvar(ECMultiKills).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_kills", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć fragi graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiAssists).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_assists", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć asysty graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiDeaths).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_deaths", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć śmierci graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiScore).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_score", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć punkty graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECImmunitySwitch).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_switch", "0", "1: Admini będą pomijani w działaniach TBM", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECImmunityJoin).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_join", "0", "1: Admini będą pomijani przy dołączaniu do drużyn", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECImmunityFlags).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_flags", "", "x: Jakie flagi musi posiadać admin aby mieć immunitet; blank: Obojętnie jaka flaga");
	PluginCvar(ECPlayerFreq).handle = CreateConVar("sm_tbm_player_freq", "200", "x: Co ile sekund może przerzucać tego samego gracza", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECPlayerTime).handle = CreateConVar("sm_tbm_player_time", "120", "x: Po ilu sekundach po wejściu na serwer gracz może być przenoszony", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitJoin).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_join", "1", "1: Ograniczaj dołączanie do drużyn", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECLimitAfter).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_after", "0", "x: Po ilu rundach ograniczać dołączanie", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitMin).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_min", "1", "x: Minimalna liczba graczy, kiedy zaczyna się ograniczanie dołączania", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitAdmins).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_admins", "-1", "x >= 0: Wyłączaj przerzucanie graczy gdy na serwerze jest więcej adminów od wartości tego cvara; -1: Brak sprawdzania ilości adminów", 0,true, -1.0);
	PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle = FindConVar("mp_autoteambalance");
	PluginCvar(ECLimitTeams).handle = FindConVar("mp_limitteams");

	AutoExecConfig(true, "sm_tbm");

	AddCommandListener(CommandJoinTeam, "jointeam");

	g_Wart[eVersion] = GetEngineVersion();
}

public void OnMapStart()
{
	ClearGame();
}

public void OnConfigsExecuted() {
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == true) {
		if(g_Wart[bEventsHooked] == false) HookEventsForPlugin();
		if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue == true) {
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue;
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
		}
		if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue > 0) {
			PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast = PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue;
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
		}
	}
	else {
		if(g_Wart[bEventsHooked] == true) UnhookEventsForPlugin();
		PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast;
		PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast;
	}

	ClearGame();
}

void HookEventsForPlugin() {
	HookEvent("player_team", EventPlayerTeam);
	HookEvent("player_death", EventPlayerDeath);
	HookEvent("round_end", EventRoundEnd);
	HookEvent("round_prestart", EventRoundPreStartPre, EventHookMode_Pre);
	g_Wart[bEventsHooked] = true;
}

void UnhookEventsForPlugin() {
	UnhookEvent("player_team", EventPlayerTeam);
	UnhookEvent("player_death", EventPlayerDeath);
	UnhookEvent("round_end", EventRoundEnd);
	UnhookEvent("round_prestart", EventRoundPreStartPre, EventHookMode_Pre);
	g_Wart[bEventsHooked] = false;
}

public void OnConVarChange(ConVar convar, char[] oldValue, char[] newValue) {
	for(int i=0,iCvars=int(eCvars); i<iCvars; ++i) {
		eCvars cvarId = view(eCvars, i);
		if(convar == PluginCvar(cvarId).handle) {
			PluginCvar(cvarId).SetPrev(oldValue);
			break;
		}
	}
	if(convar == PluginCvar(ECEnabled).handle) {
		int check = PluginCvar(ECEnabled).CheckToggle();
		if(check == 1) {
			if(g_Wart[bEventsHooked] == false) HookEventsForPlugin();
			if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue == true) {
				PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue;
				PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
			}
			if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue > 0) {
				PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast = PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue;
				PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
			}
		}
		else if(check == -1) {
			if(g_Wart[bEventsHooked] == true) UnhookEventsForPlugin();
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast;
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast;
		}
	}
	else if(convar == PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle) {
		if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).CheckToggle() == 1) {
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
		}
	}
	else if(convar == PluginCvar(ECLimitTeams).handle) {
		if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue != PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue) {
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
		}
	}
}

public void OnClientDisconnect_Post(int client) {
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPIsBot] = false;
	g_Players[client][EPIsConnected] = false;
	g_Players[client][EPIsAdmin] = false;
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != INVALID_HANDLE) delete g_Players[client][EPPanelTimer];
}

public void OnClientPutInServer(int client) {
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerTime).handle.FloatValue;
	g_Players[client][EPIsBot] = IsFakeClient(client);
	g_Players[client][EPIsConnected] = true;
	AdminId adminId = GetUserAdmin(client);
	g_Players[client][EPIsAdmin] = (adminId != INVALID_ADMIN_ID && GetAdminFlag(adminId, Admin_Generic));
	g_Players[client][EPPanelTimer] = INVALID_HANDLE;
}

public Action CommandJoinTeam(int client, const char[] command, int argc) {
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == false || PluginCvar(ECLimitJoin).handle.BoolValue == false)
		return Plugin_Continue;

	if(g_Players[client][EPIsBot])
		return Plugin_Continue;

	if(PluginCvar(ECImmunityJoin).handle.BoolValue == true && (GetUserFlagBits(client) & PluginCvar(ECImmunityFlags).handle.Flags))
		return Plugin_Continue;

	if(PluginCvar(ECLimitAfter).handle.IntValue > 0) {
		if(g_Wart[iRoundNumber] <= PluginCvar(ECLimitAfter).handle.IntValue)
			return Plugin_Continue;
	}

	GetCountPlayersInTeams();
	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] < PluginCvar(ECLimitMin).handle.IntValue)
		return Plugin_Continue;

	char text[32];
	if(GetCmdArgString(text, sizeof(text)) < 1)
		return Plugin_Continue;

	int startidx = 0;
	if(text[strlen(text)-1] == '"') {
		text[strlen(text)-1] = '\0';
		startidx = 1;
	}

	int iNewTeam = StringToInt(text[startidx]);
	int iOldTeam = g_Players[client][EPTeam];

	if(iNewTeam == iOldTeam) {
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Join the same team");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	if(iNewTeam < CS_TEAM_T)
		return Plugin_Continue;

	if(view(float, g_Players[client][EPBlockTransfer]) > GetEngineTime() && iOldTeam >= CS_TEAM_T) {
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Stay team");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	if(PluginCvar(ECMaxSize).handle.IntValue > 0) {
		if(g_Teams[iNewTeam][ETSize] >= PluginCvar(ECMaxSize).handle.IntValue) {
			TBMPrintToChat(client, "%t", "Max size join");
			TBMShowTeamPanel(client);
			return Plugin_Handled;
		}
	}
	else if(g_Teams[iNewTeam][ETSize] >= MaxClients / 2 + IntMax(PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue, 1)) {
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Max size join");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	int iOpTeam = (iNewTeam == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T;
	if(g_Teams[iNewTeam][ETSize]-g_Teams[iOpTeam][ETSize] >= PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue)
	{
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Max diff join");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	return Plugin_Continue;
}

void TBMShowTeamPanel(int client)
{
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != INVALID_HANDLE)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];

	g_Players[client][EPPanelTimer] = CreateTimer(0.8, ShowTeamPanel, GetClientSerial(client));
}

public Action ShowTeamPanel(Handle timer, any serial)
{
	int client = GetClientFromSerial(serial);

	if(!client || g_Players[client][EPIsConnected] == false || g_Players[client][EPIsBot] == true || IsClientInGame(client) == false)
		return;

	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != INVALID_HANDLE)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];

	ShowVGUIPanel(client, "team");
}

public void EventPlayerTeam(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast) {
	int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
	g_Players[client][EPTeam] = GetEventInt(event, "team");
}

public void EventPlayerDeath(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast) {
	int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
	if(client > 0 && g_Players[client][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(client) == true) g_Players[client][EPDeaths] = GetClientDeaths(client);
	int attacker = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "attacker"));
	if(attacker > 0 && g_Players[attacker][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(attacker) == true) g_Players[attacker][EPKills] = GetClientFrags(attacker);
	if(g_Wart[eVersion] == Engine_CSGO) {
		int assister = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "assister"));
		if(assister > 0 && g_Players[assister][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(assister) == true) g_Players[assister][EPAssists] = CS_GetClientAssists(assister);
	}
}

public void EventRoundEnd(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast) {
	if(GetEventInt(event, "reason") >= 15) {
		ClearGame();
		return;
	}

	int iWinner = GetEventInt(event, "winner");
	int iLooser = (iWinner == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : (iWinner == CS_TEAM_CT) ? CS_TEAM_T : CS_TEAM_NONE;

	++g_Wart[iRoundNumber];

	if(iWinner > CS_TEAM_CT)
		return;

	if(g_Teams[iWinner][ETRowWins] < 1) {
		g_Teams[iLooser][ETRowWins] = 0;
		g_Teams[iWinner][ETRowWins] = 1;
	}
	else {
		++g_Teams[iWinner][ETRowWins];
	}
}

public void EventRoundPreStartPre(Handle event, const char[] name, bool dontBroadcast) {
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == false)
		return;

	GetCountPlayersInTeams();
	GetKDInTeams();
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] = CS_GetTeamScore(CS_TEAM_T);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] = CS_GetTeamScore(CS_TEAM_CT);
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETPoints] = view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETSumKDRatio]) + (g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] * PluginCvar(ECMultiWins).handle.FloatValue) + (g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins] * PluginCvar(ECMultiRowWins).handle.FloatValue);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETPoints] = view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSumKDRatio]) + (g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] * PluginCvar(ECMultiWins).handle.FloatValue) + (g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins] * PluginCvar(ECMultiRowWins).handle.FloatValue);
	TeamConditions();

	if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == false) {
		if(g_Wart[iRoundNumber] < PluginCvar(ECSwitchAfter).handle.IntValue)
			return;

		if(g_Wart[iRoundNumber]-g_Wart[iLastSwitchRound] < PluginCvar(ECSwitchFreq).handle.IntValue)
			return;

		if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] < PluginCvar(ECSwitchMin).handle.IntValue)
			return;
	}

	GetValidTargets(CS_TEAM_T);
	GetValidTargets(CS_TEAM_CT);

	TBMPrintToChatAll("%t", "TBM Info");

	if(g_Wart[iTeamWinner] > CS_TEAM_NONE) {

		if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == true) {
			doTransfer();
		}
		else {
			switch(PluginCvar(ECTypeTransfer).handle.IntValue) {
				case 3: {
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize]+RoundToCeil(PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue * 0.5) < g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
				case 2: {
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize] < g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
				default: {
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize] <= g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
			}
		}
	}
}

void TBMPrintToChat(int client, const char[] sMessage, any ...) {
	char sTxt[192];

	SetGlobalTransTarget(client);
	VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 3);

	PrintToChat(client, "[TBM] %s", sTxt);
}

void TBMPrintToChatAll(const char[] sMessage, any ...) {
	char sTxt[192];

	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		SetGlobalTransTarget(i);
		VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 2);

		PrintToChat(i, "[TBM] %s", sTxt);
	}
}

void TBMPrintToChatAdmins(const char[] sMessage, any ...) {
	char sTxt[192];

	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsAdmin] == false || g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		SetGlobalTransTarget(i);
		VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 2);

		PrintToChat(i, "[TBM] %s", sTxt);
	}
}

void doTransfer() {
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETSize] <= 1) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No move player", "need players win");
		return;
	}
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets] <= 1) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No move player", "no valid target win");
		return;
	}

	int toLoser, w, winner = 0;
	float closestScore;

	if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == true) {
		closestScore = view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]);
		for(w=0; w<g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w) {
			toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
			if(view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio]) < closestScore) {
				closestScore = view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio]);
				winner = toLoser;
			}
		}
	}
	else {
		float myScore;
		closestScore = FloatAbs(view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]) - view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints]));
		for(w=0; w<g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w) {
			toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
			myScore = FloatAbs((view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints])-view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])) - (view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints])+view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])));
			if(myScore < closestScore) {
				closestScore = myScore;
				winner = toLoser;
			}
		}
	}
	if(winner == 0 || g_Players[winner][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(winner) == false) {
		TBMPrintToChatAll("%t", "No target");
		return;
	}

	g_Wart[iLastSwitchRound] = g_Wart[iRoundNumber];

	char winnerName[MAX_NAME_LENGTH];
	GetClientName(winner, winnerName, MAX_NAME_LENGTH);

	if(PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue > -1 && g_Teams[CS_TEAM_T][ETAdminSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETAdminSize] > PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue) {
		TBMPrintToChatAdmins("%t", "Need transfer player", winnerName);
		return;
	}

	TBMPrintToChatAll("%t", "Transfer player", winnerName, (g_Wart[iTeamWinner] == CS_TEAM_T) ? "CT" : "TT");

	SwitchClientTeam(winner);

	g_Players[winner][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerFreq).handle.FloatValue;
}

void doSwitch() {
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETSize] == 0 || g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETSize] == 0) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No switch players", "need players");
		return;
	}
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets] == 0 || g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETNumTargets] == 0) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No switch players", "no valid targets");
		return;
	}

	int toLoser, toWinner, w, l, winner = 0, loser = 0;
	float myScore, closestScore = FloatAbs(view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]) - view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints]));
	for(w=0; w<g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w) {
		toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
		for(l=0; l<g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETNumTargets]; ++l) {
			toWinner = g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETValidTargets][l];
			myScore = FloatAbs((view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints])+view(float, g_Players[toWinner][EPKDRatio])-view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])) - (view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints])+view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])-view(float, g_Players[toWinner][EPKDRatio])));
			if(myScore < closestScore) {
				closestScore = myScore;
				winner = toLoser;
				loser = toWinner;
			}
		}
	}
	if(winner == 0 || loser == 0 || g_Players[winner][EPIsConnected] == false || g_Players[loser][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(winner) == false || IsClientInGame(loser) == false) {
		TBMPrintToChatAll("%t", "No target");
		return;
	}

	g_Wart[iLastSwitchRound] = g_Wart[iRoundNumber];

	char winnerName[MAX_NAME_LENGTH], loserName[MAX_NAME_LENGTH];
	GetClientName(winner, winnerName, MAX_NAME_LENGTH);
	GetClientName(loser, loserName, MAX_NAME_LENGTH);

	if(PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue > -1 && g_Teams[CS_TEAM_T][ETAdminSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETAdminSize] > PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue) {
		TBMPrintToChatAdmins("%t", "Need switch players", winnerName, loserName);
		return;
	}

	TBMPrintToChatAll("%t", "Switch players", winnerName, loserName);

	SwitchClientTeam(winner);
	SwitchClientTeam(loser);

	g_Players[winner][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerFreq).handle.FloatValue;
	g_Players[loser][EPBlockTransfer] = view(float, g_Players[winner][EPBlockTransfer]);
}

void ClearGame() {
	g_Wart[iRoundNumber] = 0;
	g_Wart[iLastSwitchRound] = 0;
	SetValueForTeams(ETRowWins, 0);

	for(int i=1; i<=MAXPLAYERS; ++i) {
		ClearStatsForPlayer(i);
	}
}

void GetValidTargets(int team, bool deadonly = false) {
	int num, i;
	float fGameTime = GetEngineTime();
	for(i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true) continue;
		if(g_Players[i][EPTeam] != team) continue;
		if(FloatCompare(view(float, g_Players[i][EPBlockTransfer]), fGameTime) == 1) continue;
		if(IsClientInGame(i) == false) continue;

		if(PluginCvar(ECImmunitySwitch).handle.BoolValue == true && (GetUserFlagBits(i) & PluginCvar(ECImmunityFlags).handle.Flags)) continue;
		if(deadonly == true && IsPlayerAlive(i) == true) continue;

		g_Teams[team][ETValidTargets][num++] = i;
	}

	g_Teams[team][ETNumTargets] = num;
}

void TeamConditions() {
	g_Wart[bMaxSizeTeam] = false;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] > PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue) {
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_T;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_CT;
		g_Wart[bMaxSizeTeam] = true;
		return;
	}
	if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize] > PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue) {
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_CT;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_T;
		g_Wart[bMaxSizeTeam] = true;
		return;
	}

	SetValueForTeams(ETCond, 0);

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] > PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue;
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] > PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins] > PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins]-PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue;
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins] > PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins]-PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize] > g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize])
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize];
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] > g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize])
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize];

	int fcKDRatio = FloatCompare(view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETKDRatio]), view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETKDRatio]));
	if(fcKDRatio == 1)
		++g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond];
	else if(fcKDRatio == -1)
		++g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond];

	int fcSumKDRatio = FloatCompare(view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETSumKDRatio]), view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSumKDRatio]));
	if(fcSumKDRatio == 1)
		++g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond];
	else if(fcSumKDRatio == -1)
		++g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond];

	if(IntMax(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond], g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) > PluginCvar(ECMaxCond).handle.IntValue) {
		if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] > g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_T;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_CT;
		}
		else if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] < g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_CT;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_T;
		}
		else {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_NONE;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_NONE;
		}
	}
	else {
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_NONE;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_NONE;
	}
}

void GetKDInTeams() {
	SetValueForTeams(ETKills, 0);
	SetValueForTeams(ETAssists, 0);
	SetValueForTeams(ETDeaths, 0);
	SetValueForTeams(ETScore, 0);
	SetValueForTeams(ETMVP, 0);
	SetValueForTeamsF(ETSumKDRatio, 0.0);
	GetScoreForPlayers();
	float fTmp, sumMVP = view(float, GetMVPForPlayersAndSum());
	bool checkMVP = (FloatCompare(PluginCvar(ECMultiMVP).handle.FloatValue, 0.0) != -1 && g_Wart[eVersion] == Engine_CSGO && FloatCompare(sumMVP, 1.0) == 1);

	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true)
			continue;

		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETKills] += g_Players[i][EPKills];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETAssists] += g_Players[i][EPAssists];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETDeaths] += g_Players[i][EPDeaths];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETScore] += g_Players[i][EPScore];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETMVP] += g_Players[i][EPMVP];

		g_Players[i][EPKDRatio] = GetPlayerPointsToKD(i) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Players[i][EPDeaths]), 0.1);

		if(checkMVP == true) {
			fTmp = view(float, g_Players[i][EPKDRatio]) + view(float, g_Players[i][EPKDRatio]) * (view(float, g_Players[i][EPMVP])/sumMVP + PluginCvar(ECMultiMVP).handle.FloatValue);
			g_Players[i][EPKDRatio] = fTmp;
		}

		fTmp = view(float, g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSumKDRatio]) + view(float, g_Players[i][EPKDRatio]);
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSumKDRatio] = fTmp;
	}

	g_Teams[CS_TEAM_NONE][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_NONE) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_NONE][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_SPECTATOR) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_T) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_T][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_CT) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETDeaths]), 0.1);
}

float GetPlayerPointsToKD(int client) {
	float pointsF;
	if(g_Wart[eVersion] != Engine_CSGO) {
		pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]);
	}
	else {
		switch(PluginCvar(ECTypePoints).handle.IntValue) {
			case 1: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetAssistsToKD(g_Players[client][EPAssists]);
			case 2: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
			case 3: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetAssistsToKD(g_Players[client][EPAssists]) + GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
			case 4: pointsF = GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
			default: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]);
		}
	}
	return FloatMax(pointsF, 0.0);
}

float GetTeamPointsToKD(int team) {
	float pointsF;
	if(g_Wart[eVersion] != Engine_CSGO) {
		pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]);
	}
	else {
		switch(PluginCvar(ECTypePoints).handle.IntValue) {
			case 1: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetAssistsToKD(g_Teams[team][ETAssists]);
			case 2: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
			case 3: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetAssistsToKD(g_Teams[team][ETAssists]) + GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
			case 4: pointsF = GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
			default: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]);
		}
	}
	return FloatMax(pointsF, 0.0);
}

float GetKillsToKD(int kills) {
	float killsF = view(float, kills);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiKills).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return killsF * PluginCvar(ECMultiKills).handle.FloatValue;
	}
	return killsF;
}

float GetAssistsToKD(int assists) {
	if(g_Wart[eVersion] != Engine_CSGO) {
		return 0.0;
	}
	float assistsF = view(float, assists);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiAssists).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return assistsF * PluginCvar(ECMultiAssists).handle.FloatValue;
	}
	return assistsF;
}

float GetDeathsToKD(int deaths) {
	float deathsF = view(float, deaths);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiDeaths).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return deathsF * PluginCvar(ECMultiDeaths).handle.FloatValue;
	}
	return deathsF;
}

float GetScoreToKD(int score) {
	if(g_Wart[eVersion] != Engine_CSGO) {
		return 0.0;
	}
	float scoreF = view(float, score);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiScore).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return scoreF * PluginCvar(ECMultiScore).handle.FloatValue;
	}
	return scoreF;
}

void GetScoreForPlayers() {
	if(g_Wart[eVersion] != Engine_CSGO) {
		return;
	}
	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		g_Players[i][EPScore] = CS_GetClientContributionScore(i);
	}
}

int GetMVPForPlayersAndSum() {
	if(g_Wart[eVersion] != Engine_CSGO) {
		return 0;
	}
	int i, sum = 0;
	for(i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		g_Players[i][EPMVP] = CS_GetMVPCount(i);
		sum += g_Players[i][EPMVP];
	}
	return sum;
}

int GetCountPlayersInTeams() {
	SetValueForTeams(ETSize, 0);
	SetValueForTeams(ETBotSize, 0);
	SetValueForTeams(ETAdminSize, 0);
	int i, num = 0;
	for(i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETBotSize];
		if(g_Players[i][EPIsBot] == false) ++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSize];
		if(g_Players[i][EPIsAdmin] == true) ++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETAdminSize];
		++num;
	}
	return num;
}

int IntMax(int value1, int value2) {
	if(value1 > value2) return value1;
	return value2;
}

float FloatMax(float value1, float value2) {
	if(FloatCompare(value1, value2) == 1) return value1;
	return value2;
}

void SetValueForTeams(eTeamData eData, int iVal) {
	g_Teams[CS_TEAM_NONE][eData] = g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][eData] = g_Teams[CS_TEAM_T][eData] = g_Teams[CS_TEAM_CT][eData] = iVal;
}

void SetValueForTeamsF(eTeamData eData, float fVal) {
	g_Teams[CS_TEAM_NONE][eData] = g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][eData] = g_Teams[CS_TEAM_T][eData] = g_Teams[CS_TEAM_CT][eData] = view(any, fVal);
}

void ClearStatsForPlayer(int client) {
	g_Players[client][EPKills] = g_Players[client][EPAssists] = g_Players[client][EPDeaths] = 0;
}

void SwitchClientTeam(int client) {
	if(IsPlayerAlive(client) == true) {
		CS_SwitchTeam(client, (g_Players[client][EPTeam] == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T);
		CS_UpdateClientModel(client);
	}
	else {
		ChangeClientTeam(client, (g_Players[client][EPTeam] == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T);
	}
}

 

 

sm_tbm.sp
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, szogun napisał:

Wysłana przez Ciebie wersja jest napisana pod starą składnie jeszcze. Pobrałem najnowszą znajdującą się na bitbucket.

Edytowane przez Master

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
public Action ShowTeamPanel(Handle timer, any serial)
{
	int client = GetClientFromSerial(serial);

	if(!client || g_Players[client][EPIsConnected] == false || g_Players[client][EPIsBot] == true || IsClientInGame(client) == false)
	{
		g_Players[client][EPPanelTimer] = INVALID_HANDLE;
		return Plugin_Stop;
	}

	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != INVALID_HANDLE)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];

	ShowVGUIPanel(client, "team");
}

?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@MAGNET Dzięki, częściowo rozwiązało to problem, lecz teraz wyświetla się następujący błąd:

 

L 10/30/2018 - 07:20:45: [SM] Exception reported: Handle 300407e5 is invalid (error 3)
L 10/30/2018 - 07:20:45: [SM] Blaming: pozostale/sm_tbm.smx
L 10/30/2018 - 07:20:45: [SM] Call stack trace:
L 10/30/2018 - 07:20:45: [SM]  [0] CloseHandle
L 10/30/2018 - 07:20:45: [SM]  [1] Line 339, C:\Users\Admin\Desktop\New Arena\sm_tbm.sp::TBMShowTeamPanel
L 10/30/2018 - 07:20:45: [SM]  [2] Line 308, C:\Users\Admin\Desktop\New Arena\sm_tbm.sp::CommandJoinTeam
L 10/30/2018 - 07:29:20: [SM] Exception reported: Handle 300407e5 is invalid (error 1)
L 10/30/2018 - 07:29:20: [SM] Blaming: pozostale/sm_tbm.smx
L 10/30/2018 - 07:29:20: [SM] Call stack trace:
L 10/30/2018 - 07:29:20: [SM]  [0] CloseHandle
L 10/30/2018 - 07:29:20: [SM]  [1] Line 251, C:\Users\Admin\Desktop\New Arena\sm_tbm.sp::OnClientDisconnect_Post
L 10/30/2018 - 07:29:21: Error log file session closed.

Próbowałem sam edytować, ale nie mam siły do timerów, dokumentacja też nie wiele daje.

 

Aktualny kod

Spoiler

#include <cstrike>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

#include <my_admin>

#define PLUGIN_VERSION "1.0.0-beta"

#define int(%1) view_as<int>(%1)
#define bool(%1) view_as<bool>(%1)
#define view(%1,%2) view_as<%1>(%2)

public Plugin myinfo =
{
	name			= "Team Balancer Manager",
	author			= "Sebul",
	description		= "Balans drużyn",
	version			= PLUGIN_VERSION,
	url				= "http://www.CsDonald.pl"
};

enum eCvars
{
	ECEnabled,
	ECMaxSize,
	ECMaxDiff,
	ECMaxCond,
	ECMaxScore,
	ECMaxStreak,
	ECSwitchAfter,
	ECSwitchFreq,
	ECSwitchMin,
	ECTypeTransfer,
	ECTypePoints,
	ECMultiWins,
	ECMultiRowWins,
	ECMultiMVP,
	ECMultiKills,
	ECMultiAssists,
	ECMultiDeaths,
	ECMultiScore,
	ECImmunitySwitch,
	ECImmunityJoin,
	ECImmunityFlags,
	ECPlayerFreq,
	ECPlayerTime,
	ECLimitJoin,
	ECLimitAfter,
	ECLimitMin,
	ECLimitAdmins,
	ECAutoTeamBalance,
	ECLimitTeams
};

#include "include/plugin_cvar.inl"

enum eTeamData
{
	ETValidTargets[MAXPLAYERS],
	ETNumTargets,
	ETWins,
	ETRowWins,
	ETSize,
	ETBotSize,
	ETAdminSize,
	ETCond,
	ETKills,
	ETAssists,
	ETDeaths,
	ETScore,
	ETMVP,
	Float:ETKDRatio,
	Float:ETSumKDRatio,
	Float:ETPoints
};

int g_Teams[CS_TEAM_CT + 1][eTeamData];

enum ePlayerData
{
	EPKills,
	EPAssists,
	EPDeaths,
	EPScore,
	EPMVP,
	Float:EPKDRatio,
	Float:EPBlockTransfer,
	EPTeam,
	bool:EPIsBot,
	bool:EPIsConnected,
	bool:EPIsAdmin,
	Handle:EPPanelTimer
};

int g_Players[MAXPLAYERS + 1][ePlayerData];

enum eValues
{
	bool:bEventsHooked,
	bool:bMaxSizeTeam,
	iRoundNumber,
	iLastSwitchRound,
	iTeamWinner,
	iTeamLoser
};

int g_Wart[eValues];

public void OnPluginStart()
{
	LoadTranslations("tbm.phrases");

	PluginCvar(ECEnabled).handle = CreateConVar("sm_tbm_enabled", "1", "0: Plugin OFF; 1: ON", 0, true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxSize).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_size", "0", "x: Maksymalna liczba członków w drużynie; 0: Ustal automatycznie", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMaxDiff).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_diff", "2", "x: Maksymalna różnica w liczbie członków w drużynie", 0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxCond).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_cond", "3", "x: Im więcej tym plugin będzie rzadziej reagował", 0,true, 2.0, true, 8.0);
	PluginCvar(ECMaxScore).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_score", "2", "x: Maksymalna dozwolona różnica w wyniku gry", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxStreak).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_streak", "2", "x: Maksymalna dowzolona ilość wygranych rund z rzędu", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchAfter).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_after", "2", "x: Liczba rund po których zaczyna się transferowanie", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchFreq).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_freq", "2", "x: Co ile rund ma przerzucać graczy", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchMin).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_min", "3", "x: Minimalna liczba graczy na mapie, kiedy zaczyna się transferowanie", 0,true, 2.0);
	PluginCvar(ECTypeTransfer).handle = CreateConVar("sm_tbm_type_transfer", "1", "x: Im więcej tym plugin będzie agresywniej reagował", 0,true, 1.0, true, 3.0);
	PluginCvar(ECTypePoints).handle = CreateConVar("sm_tbm_type_points", "0", "0: Tylko fragi; 1: Fragi i asysty; 2: Fragi i punkty; 3: Fragi, asysty i punkty; 4: Tylko punkty; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0, true, 4.0);
	PluginCvar(ECMultiWins).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_wins", "2", "x: Przez ile mnożyć punkty wygranych rund", 0,true, 0.5, true, 10.0);
	PluginCvar(ECMultiRowWins).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_row_wins", "1", "x: Przez ile mnożyć punkty wygranych rund z rzędu", 0,true, 0.5, true, 10.0);
	PluginCvar(ECMultiMVP).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_mvp", "0.0", "x >= 0: Jak bardzo zwiększać KD graczy za uzyskane gwiazdki mvp; -1: Brak bonusu za mvp; Tylko CS:GO", 0,true, -1.0);
	PluginCvar(ECMultiKills).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_kills", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć fragi graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiAssists).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_assists", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć asysty graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiDeaths).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_deaths", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć śmierci graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiScore).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_score", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć punkty graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECImmunitySwitch).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_switch", "0", "1: Admini będą pomijani w działaniach TBM", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECImmunityJoin).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_join", "0", "1: Admini będą pomijani przy dołączaniu do drużyn", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECImmunityFlags).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_flags", "", "x: Jakie flagi musi posiadać admin aby mieć immunitet; blank: Obojętnie jaka flaga");
	PluginCvar(ECPlayerFreq).handle = CreateConVar("sm_tbm_player_freq", "200", "x: Co ile sekund może przerzucać tego samego gracza", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECPlayerTime).handle = CreateConVar("sm_tbm_player_time", "120", "x: Po ilu sekundach po wejściu na serwer gracz może być przenoszony", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitJoin).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_join", "1", "1: Ograniczaj dołączanie do drużyn", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECLimitAfter).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_after", "0", "x: Po ilu rundach ograniczać dołączanie", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitMin).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_min", "1", "x: Minimalna liczba graczy, kiedy zaczyna się ograniczanie dołączania", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitAdmins).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_admins", "-1", "x >= 0: Wyłączaj przerzucanie graczy gdy na serwerze jest więcej adminów od wartości tego cvara; -1: Brak sprawdzania ilości adminów", 0,true, -1.0);
	PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle = FindConVar("mp_autoteambalance");
	PluginCvar(ECLimitTeams).handle = FindConVar("mp_limitteams");

	AutoExecConfig(true, "sm_tbm");

	AddCommandListener(CommandJoinTeam, "jointeam");
}

public void OnMapStart()
{
	ClearGame();
}

public void OnConfigsExecuted()
{
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == true)
	{
		if(g_Wart[bEventsHooked] == false) HookEventsForPlugin();
		if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue == true)
		{
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue;
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
		}
		if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue > 0)
		{
			PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast = PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue;
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
		}
	}
	else
	{
		if(g_Wart[bEventsHooked] == true)
			UnhookEventsForPlugin();

		PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast;
		PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast;
	}

	ClearGame();
}

void HookEventsForPlugin()
{
	HookEvent("player_team", EventPlayerTeam);
	HookEvent("player_death", EventPlayerDeath);
	HookEvent("round_end", EventRoundEnd);
	HookEvent("round_prestart", EventRoundPreStartPre, EventHookMode_Pre);
	g_Wart[bEventsHooked] = true;
}

void UnhookEventsForPlugin()
{
	UnhookEvent("player_team", EventPlayerTeam);
	UnhookEvent("player_death", EventPlayerDeath);
	UnhookEvent("round_end", EventRoundEnd);
	UnhookEvent("round_prestart", EventRoundPreStartPre, EventHookMode_Pre);
	g_Wart[bEventsHooked] = false;
}

public void OnConVarChange(ConVar convar, char[] oldValue, char[] newValue)
{
	for(int i=0, iCvars = int(eCvars); i < iCvars; ++i)
	{
		eCvars cvarId = view(eCvars, i);

		if(convar == PluginCvar(cvarId).handle)
		{
			PluginCvar(cvarId).SetPrev(oldValue);
			break;
		}
	}
	if(convar == PluginCvar(ECEnabled).handle) {
		int check = PluginCvar(ECEnabled).CheckToggle();
		if(check == 1) {
			if(g_Wart[bEventsHooked] == false) HookEventsForPlugin();
			if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue == true) {
				PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue;
				PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
			}
			if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue > 0) {
				PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast = PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue;
				PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
			}
		}
		else if(check == -1) {
			if(g_Wart[bEventsHooked] == true) UnhookEventsForPlugin();
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast;
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast;
		}
	}
	else if(convar == PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle) {
		if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).CheckToggle() == 1) {
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
		}
	}
	else if(convar == PluginCvar(ECLimitTeams).handle) {
		if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue != PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue) {
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
		}
	}
}

public void OnClientDisconnect_Post(int client)
{
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPIsBot] = false;
	g_Players[client][EPIsConnected] = false;
	g_Players[client][EPIsAdmin] = false;

	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerTime).handle.FloatValue;
	g_Players[client][EPIsBot] = IsFakeClient(client);
	g_Players[client][EPIsConnected] = true;
	AdminId adminId = GetUserAdmin(client);
	g_Players[client][EPIsAdmin] = (adminId != INVALID_ADMIN_ID && GetAdminFlag(adminId, Admin_Generic));
	g_Players[client][EPPanelTimer] = null;
}

public Action CommandJoinTeam(int client, const char[] command, int argc) {
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == false || PluginCvar(ECLimitJoin).handle.BoolValue == false)
		return Plugin_Continue;

	if(g_Players[client][EPIsBot])
		return Plugin_Continue;

	if(PluginCvar(ECImmunityJoin).handle.BoolValue == true && (GetUserFlagBits(client) & PluginCvar(ECImmunityFlags).handle.Flags))
		return Plugin_Continue;

	if(PluginCvar(ECLimitAfter).handle.IntValue > 0) {
		if(g_Wart[iRoundNumber] <= PluginCvar(ECLimitAfter).handle.IntValue)
			return Plugin_Continue;
	}

	GetCountPlayersInTeams();
	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] < PluginCvar(ECLimitMin).handle.IntValue)
		return Plugin_Continue;

	char text[32];
	if(GetCmdArgString(text, sizeof(text)) < 1)
		return Plugin_Continue;

	int startidx = 0;
	if(text[strlen(text)-1] == '"') {
		text[strlen(text)-1] = '\0';
		startidx = 1;
	}

	int iNewTeam = StringToInt(text[startidx]);
	int iOldTeam = g_Players[client][EPTeam];

	if(iNewTeam == iOldTeam) {
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Join the same team");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	if(iNewTeam < CS_TEAM_T)
		return Plugin_Continue;

	if(view(float, g_Players[client][EPBlockTransfer]) > GetEngineTime() && iOldTeam >= CS_TEAM_T) {
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Stay team");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	if(PluginCvar(ECMaxSize).handle.IntValue > 0) {
		if(g_Teams[iNewTeam][ETSize] >= PluginCvar(ECMaxSize).handle.IntValue) {
			TBMPrintToChat(client, "%t", "Max size join");
			TBMShowTeamPanel(client);
			return Plugin_Handled;
		}
	}
	else if(g_Teams[iNewTeam][ETSize] >= MaxClients / 2 + IntMax(PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue, 1)) {
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Max size join");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	int iOpTeam = (iNewTeam == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T;
	if(g_Teams[iNewTeam][ETSize]-g_Teams[iOpTeam][ETSize] >= PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue)
	{
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Max diff join");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	return Plugin_Continue;
}

void TBMShowTeamPanel(int client)
{
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];

	g_Players[client][EPPanelTimer] = CreateTimer(0.8, ShowTeamPanel, GetClientSerial(client));
}

public Action ShowTeamPanel(Handle timer, any serial)
{
	int client = GetClientFromSerial(serial);

	if(!client || g_Players[client][EPIsConnected] == false || g_Players[client][EPIsBot] == true || IsClientInGame(client) == false)
	{	
		g_Players[client][EPPanelTimer] = null;
		return Plugin_Stop;
	}

	ShowVGUIPanel(client, "team");
	return Plugin_Stop;
}

public void EventPlayerTeam(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
	g_Players[client][EPTeam] = event.GetInt("team");
}

public void EventPlayerDeath(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));

	if(client > 0 && g_Players[client][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(client) == true)
		g_Players[client][EPDeaths] = GetClientDeaths(client);

	int attacker = GetClientOfUserId(event.GetInt("attacker"));

	if(attacker > 0 && g_Players[attacker][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(attacker) == true)
		g_Players[attacker][EPKills] = GetClientFrags(attacker);

	int assister = GetClientOfUserId(event.GetInt("assister"));

	if(assister > 0 && g_Players[assister][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(assister) == true)
		g_Players[assister][EPAssists] = CS_GetClientAssists(assister);
}

public void EventRoundEnd(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	if(event.GetInt("reason") >= 15)
	{
		ClearGame();
		return;
	}

	int iWinner = event.GetInt("winner");
	int iLooser = (iWinner == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : (iWinner == CS_TEAM_CT) ? CS_TEAM_T : CS_TEAM_NONE;

	++g_Wart[iRoundNumber];

	if(iWinner > CS_TEAM_CT)
		return;

	if(g_Teams[iWinner][ETRowWins] < 1)
	{
		g_Teams[iLooser][ETRowWins] = 0;
		g_Teams[iWinner][ETRowWins] = 1;
	}
	else
	{
		++g_Teams[iWinner][ETRowWins];
	}
}

public void EventRoundPreStartPre(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast) {
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == false)
		return;

	GetCountPlayersInTeams();
	GetKDInTeams();
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] = CS_GetTeamScore(CS_TEAM_T);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] = CS_GetTeamScore(CS_TEAM_CT);
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETPoints] = view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETSumKDRatio]) + (g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] * PluginCvar(ECMultiWins).handle.FloatValue) + (g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins] * PluginCvar(ECMultiRowWins).handle.FloatValue);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETPoints] = view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSumKDRatio]) + (g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] * PluginCvar(ECMultiWins).handle.FloatValue) + (g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins] * PluginCvar(ECMultiRowWins).handle.FloatValue);
	TeamConditions();

	if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == false) {
		if(g_Wart[iRoundNumber] < PluginCvar(ECSwitchAfter).handle.IntValue)
			return;

		if(g_Wart[iRoundNumber]-g_Wart[iLastSwitchRound] < PluginCvar(ECSwitchFreq).handle.IntValue)
			return;

		if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] < PluginCvar(ECSwitchMin).handle.IntValue)
			return;
	}

	GetValidTargets(CS_TEAM_T);
	GetValidTargets(CS_TEAM_CT);

	TBMPrintToChatAll("%t", "TBM Info");

	if(g_Wart[iTeamWinner] > CS_TEAM_NONE) {

		if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == true) {
			doTransfer();
		}
		else {
			switch(PluginCvar(ECTypeTransfer).handle.IntValue) {
				case 3: {
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize]+RoundToCeil(PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue * 0.5) < g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
				case 2: {
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize] < g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
				default: {
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize] <= g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
			}
		}
	}
}

void TBMPrintToChat(int client, const char[] sMessage, any ...) {
	char sTxt[192];

	SetGlobalTransTarget(client);
	VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 3);

	PrintToChat(client, "[TBM] %s", sTxt);
}

void TBMPrintToChatAll(const char[] sMessage, any ...) {
	char sTxt[192];

	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		SetGlobalTransTarget(i);
		VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 2);

		PrintToChat(i, "[TBM] %s", sTxt);
	}
}

void TBMPrintToChatAdmins(const char[] sMessage, any ...) {
	char sTxt[192];

	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsAdmin] == false || g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		SetGlobalTransTarget(i);
		VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 2);

		PrintToChat(i, "[TBM] %s", sTxt);
	}
}

void doTransfer() {
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETSize] <= 1) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No move player", "need players win");
		return;
	}
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets] <= 1) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No move player", "no valid target win");
		return;
	}

	int toLoser, w, winner = 0;
	float closestScore;

	if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == true) {
		closestScore = view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]);
		for(w=0; w<g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w) {
			toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
			if(view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio]) < closestScore) {
				closestScore = view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio]);
				winner = toLoser;
			}
		}
	}
	else {
		float myScore;
		closestScore = FloatAbs(view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]) - view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints]));
		for(w=0; w<g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w) {
			toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
			myScore = FloatAbs((view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints])-view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])) - (view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints])+view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])));
			if(myScore < closestScore) {
				closestScore = myScore;
				winner = toLoser;
			}
		}
	}
	if(winner == 0 || g_Players[winner][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(winner) == false) {
		TBMPrintToChatAll("%t", "No target");
		return;
	}

	g_Wart[iLastSwitchRound] = g_Wart[iRoundNumber];

	char winnerName[MAX_NAME_LENGTH];
	GetClientName(winner, winnerName, MAX_NAME_LENGTH);

	if(PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue > -1 && g_Teams[CS_TEAM_T][ETAdminSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETAdminSize] > PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue) {
		TBMPrintToChatAdmins("%t", "Need transfer player", winnerName);
		return;
	}

	TBMPrintToChatAll("%t", "Transfer player", winnerName, (g_Wart[iTeamWinner] == CS_TEAM_T) ? "CT" : "TT");

	SwitchClientTeam(winner);

	g_Players[winner][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerFreq).handle.FloatValue;
}

void doSwitch() {
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETSize] == 0 || g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETSize] == 0) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No switch players", "need players");
		return;
	}
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets] == 0 || g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETNumTargets] == 0) {
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No switch players", "no valid targets");
		return;
	}

	int toLoser, toWinner, w, l, winner = 0, loser = 0;
	float myScore, closestScore = FloatAbs(view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]) - view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints]));
	for(w=0; w<g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w) {
		toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
		for(l=0; l<g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETNumTargets]; ++l) {
			toWinner = g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETValidTargets][l];
			myScore = FloatAbs((view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints])+view(float, g_Players[toWinner][EPKDRatio])-view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])) - (view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints])+view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])-view(float, g_Players[toWinner][EPKDRatio])));
			if(myScore < closestScore) {
				closestScore = myScore;
				winner = toLoser;
				loser = toWinner;
			}
		}
	}
	if(winner == 0 || loser == 0 || g_Players[winner][EPIsConnected] == false || g_Players[loser][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(winner) == false || IsClientInGame(loser) == false) {
		TBMPrintToChatAll("%t", "No target");
		return;
	}

	g_Wart[iLastSwitchRound] = g_Wart[iRoundNumber];

	char winnerName[MAX_NAME_LENGTH], loserName[MAX_NAME_LENGTH];
	GetClientName(winner, winnerName, MAX_NAME_LENGTH);
	GetClientName(loser, loserName, MAX_NAME_LENGTH);

	if(PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue > -1 && g_Teams[CS_TEAM_T][ETAdminSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETAdminSize] > PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue) {
		TBMPrintToChatAdmins("%t", "Need switch players", winnerName, loserName);
		return;
	}

	TBMPrintToChatAll("%t", "Switch players", winnerName, loserName);

	SwitchClientTeam(winner);
	SwitchClientTeam(loser);

	g_Players[winner][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerFreq).handle.FloatValue;
	g_Players[loser][EPBlockTransfer] = view(float, g_Players[winner][EPBlockTransfer]);
}

void ClearGame() {
	g_Wart[iRoundNumber] = 0;
	g_Wart[iLastSwitchRound] = 0;
	SetValueForTeams(ETRowWins, 0);

	for(int i=1; i<=MAXPLAYERS; ++i) {
		ClearStatsForPlayer(i);
	}
}

void GetValidTargets(int team, bool deadonly = false) {
	int num, i;
	float fGameTime = GetEngineTime();
	for(i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true) continue;
		if(g_Players[i][EPTeam] != team) continue;
		if(FloatCompare(view(float, g_Players[i][EPBlockTransfer]), fGameTime) == 1) continue;
		if(IsClientInGame(i) == false) continue;

		if(PluginCvar(ECImmunitySwitch).handle.BoolValue == true && (GetUserFlagBits(i) & PluginCvar(ECImmunityFlags).handle.Flags)) continue;
		if(deadonly == true && IsPlayerAlive(i) == true) continue;

		g_Teams[team][ETValidTargets][num++] = i;
	}

	g_Teams[team][ETNumTargets] = num;
}

void TeamConditions() {
	g_Wart[bMaxSizeTeam] = false;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] > PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue) {
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_T;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_CT;
		g_Wart[bMaxSizeTeam] = true;
		return;
	}
	if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize] > PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue) {
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_CT;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_T;
		g_Wart[bMaxSizeTeam] = true;
		return;
	}

	SetValueForTeams(ETCond, 0);

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] > PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue;
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] > PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins] > PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins]-PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue;
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins] > PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins]-PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize] > g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize])
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize];
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] > g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize])
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize];

	int fcKDRatio = FloatCompare(view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETKDRatio]), view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETKDRatio]));
	if(fcKDRatio == 1)
		++g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond];
	else if(fcKDRatio == -1)
		++g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond];

	int fcSumKDRatio = FloatCompare(view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETSumKDRatio]), view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSumKDRatio]));
	if(fcSumKDRatio == 1)
		++g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond];
	else if(fcSumKDRatio == -1)
		++g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond];

	if(IntMax(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond], g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) > PluginCvar(ECMaxCond).handle.IntValue) {
		if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] > g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_T;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_CT;
		}
		else if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] < g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_CT;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_T;
		}
		else {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_NONE;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_NONE;
		}
	}
	else {
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_NONE;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_NONE;
	}
}

void GetKDInTeams() {
	SetValueForTeams(ETKills, 0);
	SetValueForTeams(ETAssists, 0);
	SetValueForTeams(ETDeaths, 0);
	SetValueForTeams(ETScore, 0);
	SetValueForTeams(ETMVP, 0);
	SetValueForTeamsF(ETSumKDRatio, 0.0);
	GetScoreForPlayers();
	float fTmp, sumMVP = view(float, GetMVPForPlayersAndSum());
	bool checkMVP = (FloatCompare(PluginCvar(ECMultiMVP).handle.FloatValue, 0.0) != -1 && FloatCompare(sumMVP, 1.0) == 1);

	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true)
			continue;

		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETKills] += g_Players[i][EPKills];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETAssists] += g_Players[i][EPAssists];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETDeaths] += g_Players[i][EPDeaths];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETScore] += g_Players[i][EPScore];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETMVP] += g_Players[i][EPMVP];

		g_Players[i][EPKDRatio] = GetPlayerPointsToKD(i) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Players[i][EPDeaths]), 0.1);

		if(checkMVP == true) {
			fTmp = view(float, g_Players[i][EPKDRatio]) + view(float, g_Players[i][EPKDRatio]) * (view(float, g_Players[i][EPMVP])/sumMVP + PluginCvar(ECMultiMVP).handle.FloatValue);
			g_Players[i][EPKDRatio] = fTmp;
		}

		fTmp = view(float, g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSumKDRatio]) + view(float, g_Players[i][EPKDRatio]);
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSumKDRatio] = fTmp;
	}

	g_Teams[CS_TEAM_NONE][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_NONE) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_NONE][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_SPECTATOR) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_T) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_T][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_CT) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETDeaths]), 0.1);
}

float GetPlayerPointsToKD(int client) {
	float pointsF;
	
	switch(PluginCvar(ECTypePoints).handle.IntValue) {
		case 1: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetAssistsToKD(g_Players[client][EPAssists]);
		case 2: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
		case 3: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetAssistsToKD(g_Players[client][EPAssists]) + GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
		case 4: pointsF = GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
		default: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]);
	}
	
	return FloatMax(pointsF, 0.0);
}

float GetTeamPointsToKD(int team) {
	float pointsF;

	switch(PluginCvar(ECTypePoints).handle.IntValue) {
		case 1: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetAssistsToKD(g_Teams[team][ETAssists]);
		case 2: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
		case 3: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetAssistsToKD(g_Teams[team][ETAssists]) + GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
		case 4: pointsF = GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
		default: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]);
	}
	
	return FloatMax(pointsF, 0.0);
}

float GetKillsToKD(int kills) {
	float killsF = view(float, kills);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiKills).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return killsF * PluginCvar(ECMultiKills).handle.FloatValue;
	}
	return killsF;
}

float GetAssistsToKD(int assists) {
	float assistsF = view(float, assists);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiAssists).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return assistsF * PluginCvar(ECMultiAssists).handle.FloatValue;
	}
	return assistsF;
}

float GetDeathsToKD(int deaths) {
	float deathsF = view(float, deaths);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiDeaths).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return deathsF * PluginCvar(ECMultiDeaths).handle.FloatValue;
	}
	return deathsF;
}

float GetScoreToKD(int score) {
	float scoreF = view(float, score);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiScore).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return scoreF * PluginCvar(ECMultiScore).handle.FloatValue;
	}
	return scoreF;
}

void GetScoreForPlayers() {
	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		g_Players[i][EPScore] = CS_GetClientContributionScore(i);
	}
}

int GetMVPForPlayersAndSum()
{
	int i, sum = 0;

	for(i = 1; i <= MaxClients; ++i)
	{
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		g_Players[i][EPMVP] = CS_GetMVPCount(i);
		sum += g_Players[i][EPMVP];
	}

	return sum;
}

int GetCountPlayersInTeams()
{
	SetValueForTeams(ETSize, 0);
	SetValueForTeams(ETBotSize, 0);
	SetValueForTeams(ETAdminSize, 0);

	int i, num = 0;

	for(i = 1; i <= MaxClients; ++i)
	{
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETBotSize];

		if(g_Players[i][EPIsBot] == false)
			++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSize];

		if(g_Players[i][EPIsAdmin] == true)
			++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETAdminSize];

		++num;
	}
	return num;
}

int IntMax(int value1, int value2)
{
	if(value1 > value2)
		return value1;

	return value2;
}

float FloatMax(float value1, float value2)
{
	if(FloatCompare(value1, value2) == 1)
		return value1;

	return value2;
}

void SetValueForTeams(eTeamData eData, int iVal)
{
	g_Teams[CS_TEAM_NONE][eData] = g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][eData] = g_Teams[CS_TEAM_T][eData] = g_Teams[CS_TEAM_CT][eData] = iVal;
}

void SetValueForTeamsF(eTeamData eData, float fVal)
{
	g_Teams[CS_TEAM_NONE][eData] = g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][eData] = g_Teams[CS_TEAM_T][eData] = g_Teams[CS_TEAM_CT][eData] = view(any, fVal);
}

void ClearStatsForPlayer(int client)
{
	g_Players[client][EPKills] = g_Players[client][EPAssists] = g_Players[client][EPDeaths] = 0;
}

void SwitchClientTeam(int client)
{
	if(IsPlayerAlive(client) == true)
	{
		CS_SwitchTeam(client, (g_Players[client][EPTeam] == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T);
		CS_UpdateClientModel(client);
	}
	else
	{
		ChangeClientTeam(client, (g_Players[client][EPTeam] == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T);
	}
}

 

 

sm_tbm.sp
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

hmm

if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null && g_Players[client][EPPanelTimer] != INVALID_HANDLE)
{
	//...

metodą prób i błędów ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Dnia 30.10.2018 o 13:41, MAGNET napisał:

hmm


if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null && g_Players[client][EPPanelTimer] != INVALID_HANDLE)
{
	//...

metodą prób i błędów ?

Również nic ? Nie mam szczęścia do timerów. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Widziałem zmiany INVALID_HANDLE na null. Wg następującego artykułu null ma zastąpić INVALID_HANDLE: https://wiki.alliedmods.net/SourcePawn_Transitional_Syntax
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami! Aczkolwiek podejrzewam, że CloseHandle(hndl) pozostawia hndl z wartością INVALID_HANDLE(=0), więc lepiej nie używać null, jeżeli nie używasz delete. Normalnie 0 i null to nie to samo, więc w SourcePawn też prawdopodobnie taka zależność zachodzi. Ponadto zmiany kodu na pseudo-obiektowy nie zrobią różnicy. np.

int client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid"));
// v
// v // To nie robi żadnej różnicy ;>
// v
int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));

Usunięcie sprawdzania wersji gry też nie robi różnicy, ale podziwiam wysiłek.

Co do zamykania Timera...

/**
 * Creates a basic timer. Calling CloseHandle() on a timer will end the timer.
 *
 * @param interval			Interval from the current game time to execute the given function.
 * @param func				Function to execute once the given interval has elapsed.
 * @param data				Handle or value to pass through to the timer callback function.
 * @param flags				Flags to set (such as repeatability or auto-Handle closing).
 * @return					Handle to the timer object. You do not need to call CloseHandle().
 *							If the timer could not be created, INVALID_HANDLE will be returned.
 */
native Handle CreateTimer(float interval, Timer func, any data=INVALID_HANDLE, int flags=0);

"You do not need to call CloseHandle()." >> "Nie jest potrzebne wywołanie CloseHandle()" - Czyli Callback sam sobie radzi z zamknięciem.

 

/**
 	 * Called when the timer interval has elapsed.
 	 * 
 	 * @param timer			Handle to the timer object.
 	 * @param data			Data passed to CreateTimer() when timer was created.
 	 * @return				Plugin_Stop to stop a repeating timer, any other value for
 	 *						default behavior.
 	 */
	function Action(Handle timer, any data);

"Plugin_Stop to stop a repeating timer, any other value for default behavior." >> "Plugin_Stop by zatrzymać powtarzający się Timer, każda inna wartość by uzyskać domyślne zachowanie." - Czyli Plugin_Stop używamy tylko w stosunku do powtarzających się Timerów. Jeżeli Timer jest jednorazowy, to nie ma takiej potrzeby i używamy najlepiej return Plugin_Continue. Nie jestem pewny jak sytuacja wygląda z samym return, gdyż taki nie zwraca żadnej wartości, co kłóci się z opisem "any other value".

 

W rezultacie wynoszę hipotezę, że błąd pierwotny wyniknął z "return;" i niczego innego. Dlatego proponuję zmienić niektóre funkcje w kodzie na:

void TBMShowTeamPanel(int client)
{
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];

	g_Players[client][EPPanelTimer] = CreateTimer(0.8, ShowTeamPanel, GetClientSerial(client));
}

public Action ShowTeamPanel(Handle timer, any serial)
{
	int client = GetClientFromSerial(serial);

	if(!client || g_Players[client][EPIsConnected] == false || g_Players[client][EPIsBot] == true || IsClientInGame(client) == false)
		return Plugin_Continue;

	ShowVGUIPanel(client, "team");
}

i

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerTime).handle.FloatValue;
	g_Players[client][EPIsBot] = IsFakeClient(client);
	g_Players[client][EPIsConnected] = true;
	AdminId adminId = GetUserAdmin(client);
	g_Players[client][EPIsAdmin] = (adminId != INVALID_ADMIN_ID && GetAdminFlag(adminId, Admin_Generic));
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];
}

 

W TBMShowTeamPanel INVALID_HANDLE zostało zmienione na null, co tłumaczą początkowe założenia.

W ShowTeamPanel nie jest potrzebny delete, gdyż Handle jest zamykany automatycznie przy jednorazowym Timerze.

W OnClientPutInServer został dodany warunek sprawdzający, czy dany Handle odnosi się do czegoś(czy != null). Jeżeli tak, to jest zamykany. Same przypisanie null do Handle nic nie daje, a jedynie naraża na wyciek pamięci, bo przecież nasz SourcePawn nie ma żadnego GarbageCollector`a.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Avgariat Jak zawsze dziękuje za wyjaśnienie. Dokonam zmian i dam znać czy rozwiązało to problem.

 

Odnośnie moich edycji w kodzie, zdaję sobie sprawę, że nie ma to wpływu na działanie, lecz wynika to wyłącznie z moich preferencji. Można powiedzieć pedantycznych.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Teraz wywala następujący error:

L 11/11/2018 - 11:03:51: [SM] Exception reported: Handle 34ec07d5 is invalid (error 1)
L 11/11/2018 - 11:03:51: [SM] Blaming: pozostale/sm_tbm.smx
L 11/11/2018 - 11:03:51: [SM] Call stack trace:
L 11/11/2018 - 11:03:51: [SM]  [0] CloseHandle
L 11/11/2018 - 11:03:51: [SM]  [1] Line 360, C:\Users\Admin\Desktop\New Arena\sm_tbm.sp::TBMShowTeamPanel
L 11/11/2018 - 11:03:51: [SM]  [2] Line 326, C:\Users\Admin\Desktop\New Arena\sm_tbm.sp::CommandJoinTeam
L 11/11/2018 - 11:10:51: [SM] Exception reported: Handle 34ec07d5 is invalid (error 3)
L 11/11/2018 - 11:10:51: [SM] Blaming: pozostale/sm_tbm.smx
L 11/11/2018 - 11:10:51: [SM] Call stack trace:
L 11/11/2018 - 11:10:51: [SM]  [0] CloseHandle
L 11/11/2018 - 11:10:51: [SM]  [1] Line 262, C:\Users\Admin\Desktop\New Arena\sm_tbm.sp::OnClientDisconnect_Post

L 11/11/2018 - 11:59:06: [SM] Exception reported: Handle 34ec07d5 is invalid (error 1)
L 11/11/2018 - 11:59:06: [SM] Blaming: pozostale/sm_tbm.smx
L 11/11/2018 - 11:59:06: [SM] Call stack trace:
L 11/11/2018 - 11:59:06: [SM]  [0] CloseHandle
L 11/11/2018 - 11:59:06: [SM]  [1] Line 274, C:\Users\Admin\Desktop\New Arena\sm_tbm.sp::OnClientPutInServer

Aktualny kod

Spoiler

#include <cstrike>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

#include <my_admin>

#define PLUGIN_VERSION "1.0.0-beta"

#define int(%1) view_as<int>(%1)
#define bool(%1) view_as<bool>(%1)
#define view(%1,%2) view_as<%1>(%2)

public Plugin myinfo =
{
	name			= "Team Balancer Manager",
	author			= "Sebul",
	description		= "Balans drużyn",
	version			= PLUGIN_VERSION,
	url				= "http://www.CsDonald.pl"
};

enum eCvars
{
	ECEnabled,
	ECMaxSize,
	ECMaxDiff,
	ECMaxCond,
	ECMaxScore,
	ECMaxStreak,
	ECSwitchAfter,
	ECSwitchFreq,
	ECSwitchMin,
	ECTypeTransfer,
	ECTypePoints,
	ECMultiWins,
	ECMultiRowWins,
	ECMultiMVP,
	ECMultiKills,
	ECMultiAssists,
	ECMultiDeaths,
	ECMultiScore,
	ECImmunitySwitch,
	ECImmunityJoin,
	ECImmunityFlags,
	ECPlayerFreq,
	ECPlayerTime,
	ECLimitJoin,
	ECLimitAfter,
	ECLimitMin,
	ECLimitAdmins,
	ECAutoTeamBalance,
	ECLimitTeams
};

#include "include/plugin_cvar.inl"

enum eTeamData
{
	ETValidTargets[MAXPLAYERS],
	ETNumTargets,
	ETWins,
	ETRowWins,
	ETSize,
	ETBotSize,
	ETAdminSize,
	ETCond,
	ETKills,
	ETAssists,
	ETDeaths,
	ETScore,
	ETMVP,
	Float:ETKDRatio,
	Float:ETSumKDRatio,
	Float:ETPoints
};

int g_Teams[CS_TEAM_CT + 1][eTeamData];

enum ePlayerData
{
	EPKills,
	EPAssists,
	EPDeaths,
	EPScore,
	EPMVP,
	Float:EPKDRatio,
	Float:EPBlockTransfer,
	EPTeam,
	bool:EPIsBot,
	bool:EPIsConnected,
	bool:EPIsAdmin,
	Handle:EPPanelTimer
};

int g_Players[MAXPLAYERS + 1][ePlayerData];

enum eValues
{
	bool:bEventsHooked,
	bool:bMaxSizeTeam,
	iRoundNumber,
	iLastSwitchRound,
	iTeamWinner,
	iTeamLoser
};

int g_Wart[eValues];

public void OnPluginStart()
{
	LoadTranslations("tbm.phrases");

	PluginCvar(ECEnabled).handle = CreateConVar("sm_tbm_enabled", "1", "0: Plugin OFF; 1: ON", 0, true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxSize).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_size", "0", "x: Maksymalna liczba członków w drużynie; 0: Ustal automatycznie", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMaxDiff).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_diff", "2", "x: Maksymalna różnica w liczbie członków w drużynie", 0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxCond).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_cond", "3", "x: Im więcej tym plugin będzie rzadziej reagował", 0,true, 2.0, true, 8.0);
	PluginCvar(ECMaxScore).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_score", "2", "x: Maksymalna dozwolona różnica w wyniku gry", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECMaxStreak).handle = CreateConVar("sm_tbm_max_streak", "2", "x: Maksymalna dowzolona ilość wygranych rund z rzędu", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchAfter).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_after", "2", "x: Liczba rund po których zaczyna się transferowanie", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchFreq).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_freq", "2", "x: Co ile rund ma przerzucać graczy", 0,true, 1.0);
	PluginCvar(ECSwitchMin).handle = CreateConVar("sm_tbm_switch_min", "3", "x: Minimalna liczba graczy na mapie, kiedy zaczyna się transferowanie", 0,true, 2.0);
	PluginCvar(ECTypeTransfer).handle = CreateConVar("sm_tbm_type_transfer", "1", "x: Im więcej tym plugin będzie agresywniej reagował", 0,true, 1.0, true, 3.0);
	PluginCvar(ECTypePoints).handle = CreateConVar("sm_tbm_type_points", "0", "0: Tylko fragi; 1: Fragi i asysty; 2: Fragi i punkty; 3: Fragi, asysty i punkty; 4: Tylko punkty; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0, true, 4.0);
	PluginCvar(ECMultiWins).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_wins", "2", "x: Przez ile mnożyć punkty wygranych rund", 0,true, 0.5, true, 10.0);
	PluginCvar(ECMultiRowWins).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_row_wins", "1", "x: Przez ile mnożyć punkty wygranych rund z rzędu", 0,true, 0.5, true, 10.0);
	PluginCvar(ECMultiMVP).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_mvp", "0.0", "x >= 0: Jak bardzo zwiększać KD graczy za uzyskane gwiazdki mvp; -1: Brak bonusu za mvp; Tylko CS:GO", 0,true, -1.0);
	PluginCvar(ECMultiKills).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_kills", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć fragi graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiAssists).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_assists", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć asysty graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiDeaths).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_deaths", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć śmierci graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECMultiScore).handle = CreateConVar("sm_tbm_multi_score", "0.0", "x > 0: Przez ile mnożyć punkty graczy przy liczeniu KD; 0: Standardowo; Tylko CS:GO", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECImmunitySwitch).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_switch", "0", "1: Admini będą pomijani w działaniach TBM", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECImmunityJoin).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_join", "0", "1: Admini będą pomijani przy dołączaniu do drużyn", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECImmunityFlags).handle = CreateConVar("sm_tbm_immunity_flags", "", "x: Jakie flagi musi posiadać admin aby mieć immunitet; blank: Obojętnie jaka flaga");
	PluginCvar(ECPlayerFreq).handle = CreateConVar("sm_tbm_player_freq", "200", "x: Co ile sekund może przerzucać tego samego gracza", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECPlayerTime).handle = CreateConVar("sm_tbm_player_time", "120", "x: Po ilu sekundach po wejściu na serwer gracz może być przenoszony", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitJoin).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_join", "1", "1: Ograniczaj dołączanie do drużyn", 0,true, 0.0, true, 1.0);
	PluginCvar(ECLimitAfter).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_after", "0", "x: Po ilu rundach ograniczać dołączanie", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitMin).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_min", "1", "x: Minimalna liczba graczy, kiedy zaczyna się ograniczanie dołączania", 0,true, 0.0);
	PluginCvar(ECLimitAdmins).handle = CreateConVar("sm_tbm_limit_admins", "-1", "x >= 0: Wyłączaj przerzucanie graczy gdy na serwerze jest więcej adminów od wartości tego cvara; -1: Brak sprawdzania ilości adminów", 0,true, -1.0);
	PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle = FindConVar("mp_autoteambalance");
	PluginCvar(ECLimitTeams).handle = FindConVar("mp_limitteams");

	AutoExecConfig(true, "sm_tbm");

	AddCommandListener(CommandJoinTeam, "jointeam");
}

public void OnMapStart()
{
	ClearGame();
}

public void OnConfigsExecuted()
{
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == true)
	{
		if(g_Wart[bEventsHooked] == false) HookEventsForPlugin();
		if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue == true)
		{
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue;
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
		}
		if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue > 0)
		{
			PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast = PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue;
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
		}
	}
	else
	{
		if(g_Wart[bEventsHooked] == true)
			UnhookEventsForPlugin();

		PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast;
		PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast;
	}

	ClearGame();
}

void HookEventsForPlugin()
{
	HookEvent("player_team", EventPlayerTeam);
	HookEvent("player_death", EventPlayerDeath);
	HookEvent("round_end", EventRoundEnd);
	HookEvent("round_prestart", EventRoundPreStartPre, EventHookMode_Pre);
	g_Wart[bEventsHooked] = true;
}

void UnhookEventsForPlugin()
{
	UnhookEvent("player_team", EventPlayerTeam);
	UnhookEvent("player_death", EventPlayerDeath);
	UnhookEvent("round_end", EventRoundEnd);
	UnhookEvent("round_prestart", EventRoundPreStartPre, EventHookMode_Pre);
	g_Wart[bEventsHooked] = false;
}

public void OnConVarChange(ConVar convar, char[] oldValue, char[] newValue)
{
	for(int i=0, iCvars = int(eCvars); i < iCvars; ++i)
	{
		eCvars cvarId = view(eCvars, i);

		if(convar == PluginCvar(cvarId).handle)
		{
			PluginCvar(cvarId).SetPrev(oldValue);
			break;
		}
	}
	if(convar == PluginCvar(ECEnabled).handle)
	{
		int check = PluginCvar(ECEnabled).CheckToggle();
		if(check == 1)
		{
			if(g_Wart[bEventsHooked] == false)
				HookEventsForPlugin();

			if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue == true)
			{
				PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue;
				PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
			}
			if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue > 0)
			{
				PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast = PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue;
				PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
			}
		}
		else if(check == -1)
		{
			if(g_Wart[bEventsHooked] == true) UnhookEventsForPlugin();
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = PluginCvar(ECAutoTeamBalance).BoolLast;
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECLimitTeams).IntLast;
		}
	}
	else if(convar == PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle)
	{
		if(PluginCvar(ECAutoTeamBalance).CheckToggle() == 1)
		{
			PluginCvar(ECAutoTeamBalance).handle.BoolValue = false;
		}
	}
	else if(convar == PluginCvar(ECLimitTeams).handle)
	{
		if(PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue != PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue)
		{
			PluginCvar(ECLimitTeams).handle.IntValue = PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue;
		}
	}
}

public void OnClientDisconnect_Post(int client)
{
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPIsBot] = false;
	g_Players[client][EPIsConnected] = false;
	g_Players[client][EPIsAdmin] = false;

	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != INVALID_HANDLE)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerTime).handle.FloatValue;
	g_Players[client][EPIsBot] = IsFakeClient(client);
	g_Players[client][EPIsConnected] = true;
	AdminId adminId = GetUserAdmin(client);
	g_Players[client][EPIsAdmin] = (adminId != INVALID_ADMIN_ID && GetAdminFlag(adminId, Admin_Generic));
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];
}

public Action CommandJoinTeam(int client, const char[] command, int argc)
{
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == false || PluginCvar(ECLimitJoin).handle.BoolValue == false)
		return Plugin_Continue;

	if(g_Players[client][EPIsBot])
		return Plugin_Continue;

	if(PluginCvar(ECImmunityJoin).handle.BoolValue == true && (GetUserFlagBits(client) & PluginCvar(ECImmunityFlags).handle.Flags))
		return Plugin_Continue;

	if(PluginCvar(ECLimitAfter).handle.IntValue > 0)
	{
		if(g_Wart[iRoundNumber] <= PluginCvar(ECLimitAfter).handle.IntValue)
			return Plugin_Continue;
	}

	GetCountPlayersInTeams();

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] < PluginCvar(ECLimitMin).handle.IntValue)
		return Plugin_Continue;

	char text[32];
	if(GetCmdArgString(text, sizeof(text)) < 1)
		return Plugin_Continue;

	int startidx = 0;
	if(text[strlen(text)-1] == '"')
	{
		text[strlen(text)-1] = '\0';
		startidx = 1;
	}

	int iNewTeam = StringToInt(text[startidx]);
	int iOldTeam = g_Players[client][EPTeam];

	if(iNewTeam == iOldTeam)
	{
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Join the same team");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	if(iNewTeam < CS_TEAM_T)
		return Plugin_Continue;

	if(view(float, g_Players[client][EPBlockTransfer]) > GetEngineTime() && iOldTeam >= CS_TEAM_T)
	{
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Stay team");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	if(PluginCvar(ECMaxSize).handle.IntValue > 0)
	{
		if(g_Teams[iNewTeam][ETSize] >= PluginCvar(ECMaxSize).handle.IntValue)
		{
			TBMPrintToChat(client, "%t", "Max size join");
			TBMShowTeamPanel(client);
			return Plugin_Handled;
		}
	}
	else if(g_Teams[iNewTeam][ETSize] >= MaxClients / 2 + IntMax(PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue, 1))
	{
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Max size join");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	int iOpTeam = (iNewTeam == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T;
	if(g_Teams[iNewTeam][ETSize]-g_Teams[iOpTeam][ETSize] >= PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue)
	{
		TBMPrintToChat(client, "%t", "Max diff join");
		TBMShowTeamPanel(client);
		return Plugin_Handled;
	}

	return Plugin_Continue;
}

void TBMShowTeamPanel(int client)
{
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null)
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];

	g_Players[client][EPPanelTimer] = CreateTimer(0.8, ShowTeamPanel, GetClientSerial(client));
}

public Action ShowTeamPanel(Handle timer, any serial)
{
	int client = GetClientFromSerial(serial);

	if(!client || g_Players[client][EPIsConnected] == false || g_Players[client][EPIsBot] == true || IsClientInGame(client) == false)
		return Plugin_Continue;

	ShowVGUIPanel(client, "team");
}

public void EventPlayerTeam(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));
	g_Players[client][EPTeam] = event.GetInt("team");
}

public void EventPlayerDeath(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int client = GetClientOfUserId(event.GetInt("userid"));

	if(client > 0 && g_Players[client][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(client) == true)
		g_Players[client][EPDeaths] = GetClientDeaths(client);

	int attacker = GetClientOfUserId(event.GetInt("attacker"));

	if(attacker > 0 && g_Players[attacker][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(attacker) == true)
		g_Players[attacker][EPKills] = GetClientFrags(attacker);

	int assister = GetClientOfUserId(event.GetInt("assister"));

	if(assister > 0 && g_Players[assister][EPIsConnected] == true && IsClientInGame(assister) == true)
		g_Players[assister][EPAssists] = CS_GetClientAssists(assister);
}

public void EventRoundEnd(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	if(event.GetInt("reason") >= 15)
	{
		ClearGame();
		return;
	}

	int iWinner = event.GetInt("winner");
	int iLooser = (iWinner == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : (iWinner == CS_TEAM_CT) ? CS_TEAM_T : CS_TEAM_NONE;

	++g_Wart[iRoundNumber];

	if(iWinner > CS_TEAM_CT)
		return;

	if(g_Teams[iWinner][ETRowWins] < 1)
	{
		g_Teams[iLooser][ETRowWins] = 0;
		g_Teams[iWinner][ETRowWins] = 1;
	}
	else
	{
		++g_Teams[iWinner][ETRowWins];
	}
}

public void EventRoundPreStartPre(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	if(PluginCvar(ECEnabled).handle.BoolValue == false)
		return;

	GetCountPlayersInTeams();
	GetKDInTeams();

	g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] = CS_GetTeamScore(CS_TEAM_T);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] = CS_GetTeamScore(CS_TEAM_CT);
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETPoints] = view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETSumKDRatio]) + (g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] * PluginCvar(ECMultiWins).handle.FloatValue) + (g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins] * PluginCvar(ECMultiRowWins).handle.FloatValue);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETPoints] = view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSumKDRatio]) + (g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] * PluginCvar(ECMultiWins).handle.FloatValue) + (g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins] * PluginCvar(ECMultiRowWins).handle.FloatValue);
	TeamConditions();

	if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == false)
	{
		if(g_Wart[iRoundNumber] < PluginCvar(ECSwitchAfter).handle.IntValue)
			return;

		if(g_Wart[iRoundNumber]-g_Wart[iLastSwitchRound] < PluginCvar(ECSwitchFreq).handle.IntValue)
			return;

		if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] < PluginCvar(ECSwitchMin).handle.IntValue)
			return;
	}

	GetValidTargets(CS_TEAM_T);
	GetValidTargets(CS_TEAM_CT);

	TBMPrintToChatAll("%t", "TBM Info");

	if(g_Wart[iTeamWinner] > CS_TEAM_NONE)
	{

		if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == true)
		{
			doTransfer();
		}
		else
		{
			switch(PluginCvar(ECTypeTransfer).handle.IntValue)
			{
				case 3:
				{
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize]+RoundToCeil(PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue * 0.5) < g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
				case 2:
				{
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize] < g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
				default:
				{
					if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETBotSize] <= g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETBotSize])
						doSwitch();
					else
						doTransfer();
				}
			}
		}
	}
}

void TBMPrintToChat(int client, const char[] sMessage, any ...)
{
	char sTxt[192];

	SetGlobalTransTarget(client);
	VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 3);

	PrintToChat(client, "[TBM] %s", sTxt);
}

void TBMPrintToChatAll(const char[] sMessage, any ...)
{
	char sTxt[192];

	for(int i = 1; i <= MaxClients; ++i)
	{
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		SetGlobalTransTarget(i);
		VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 2);

		PrintToChat(i, "[TBM] %s", sTxt);
	}
}

void TBMPrintToChatAdmins(const char[] sMessage, any ...)
{
	char sTxt[192];

	for(int i = 1; i <= MaxClients; ++i)
	{
		if(g_Players[i][EPIsAdmin] == false || g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		SetGlobalTransTarget(i);
		VFormat(sTxt, sizeof(sTxt), sMessage, 2);

		PrintToChat(i, "[TBM] %s", sTxt);
	}
}

void doTransfer()
{
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETSize] <= 1)
	{
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No move player", "need players win");
		return;
	}

	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets] <= 1)
	{
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No move player", "no valid target win");
		return;
	}

	int toLoser, w, winner = 0;
	float closestScore;

	if(g_Wart[bMaxSizeTeam] == true)
	{
		closestScore = view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]);

		for(w = 0; w < g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w)
		{
			toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
			if(view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio]) < closestScore)
			{
				closestScore = view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio]);
				winner = toLoser;
			}
		}
	}
	else
	{
		float myScore;
		closestScore = FloatAbs(view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]) - view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints]));
		for(w = 0; w < g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w)
		{
			toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
			myScore = FloatAbs((view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints])-view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])) - (view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints])+view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])));

			if(myScore < closestScore)
			{
				closestScore = myScore;
				winner = toLoser;
			}
		}
	}
	if(winner == 0 || g_Players[winner][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(winner) == false)
	{
		TBMPrintToChatAll("%t", "No target");
		return;
	}

	g_Wart[iLastSwitchRound] = g_Wart[iRoundNumber];

	char winnerName[MAX_NAME_LENGTH];
	GetClientName(winner, winnerName, MAX_NAME_LENGTH);

	if(PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue > -1 && g_Teams[CS_TEAM_T][ETAdminSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETAdminSize] > PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue)
	{
		TBMPrintToChatAdmins("%t", "Need transfer player", winnerName);
		return;
	}

	TBMPrintToChatAll("%t", "Transfer player", winnerName, (g_Wart[iTeamWinner] == CS_TEAM_T) ? "CT" : "TT");

	SwitchClientTeam(winner);

	g_Players[winner][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerFreq).handle.FloatValue;
}

void doSwitch()
{
	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETSize] == 0 || g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETSize] == 0)
	{
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No switch players", "need players");
		return;
	}

	if(g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets] == 0 || g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETNumTargets] == 0)
	{
		TBMPrintToChatAll("%t %t", "No switch players", "no valid targets");
		return;
	}

	int toLoser, toWinner, w, l, winner = 0, loser = 0;
	float myScore, closestScore = FloatAbs(view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints]) - view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints]));
	for(w = 0; w < g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETNumTargets]; ++w)
	{
		toLoser = g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETValidTargets][w];
		for(l = 0; l < g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETNumTargets]; ++l)
		{
			toWinner = g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETValidTargets][l];
			myScore = FloatAbs((view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamWinner]][ETPoints])+view(float, g_Players[toWinner][EPKDRatio])-view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])) - (view(float, g_Teams[g_Wart[iTeamLoser]][ETPoints])+view(float, g_Players[toLoser][EPKDRatio])-view(float, g_Players[toWinner][EPKDRatio])));

			if(myScore < closestScore)
			{
				closestScore = myScore;
				winner = toLoser;
				loser = toWinner;
			}
		}
	}

	if(winner == 0 || loser == 0 || g_Players[winner][EPIsConnected] == false || g_Players[loser][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(winner) == false || IsClientInGame(loser) == false)
	{
		TBMPrintToChatAll("%t", "No target");
		return;
	}

	g_Wart[iLastSwitchRound] = g_Wart[iRoundNumber];

	char winnerName[MAX_NAME_LENGTH], loserName[MAX_NAME_LENGTH];
	GetClientName(winner, winnerName, MAX_NAME_LENGTH);
	GetClientName(loser, loserName, MAX_NAME_LENGTH);

	if(PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue > -1 && g_Teams[CS_TEAM_T][ETAdminSize]+g_Teams[CS_TEAM_CT][ETAdminSize] > PluginCvar(ECLimitAdmins).handle.IntValue)
	{
		TBMPrintToChatAdmins("%t", "Need switch players", winnerName, loserName);
		return;
	}

	TBMPrintToChatAll("%t", "Switch players", winnerName, loserName);

	SwitchClientTeam(winner);
	SwitchClientTeam(loser);

	g_Players[winner][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerFreq).handle.FloatValue;
	g_Players[loser][EPBlockTransfer] = view(float, g_Players[winner][EPBlockTransfer]);
}

void ClearGame()
{
	g_Wart[iRoundNumber] = 0;
	g_Wart[iLastSwitchRound] = 0;
	SetValueForTeams(ETRowWins, 0);

	for(int i = 1; i <= MAXPLAYERS; ++i)
	{
		ClearStatsForPlayer(i);
	}
}

void GetValidTargets(int team, bool deadonly = false)
{
	int num, i;
	float fGameTime = GetEngineTime();
	for(i = 1; i <= MaxClients; ++i)
	{
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true)
			continue;

		if(g_Players[i][EPTeam] != team)
			continue;

		if(FloatCompare(view(float, g_Players[i][EPBlockTransfer]), fGameTime) == 1)
			continue;

		if(IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		if(PluginCvar(ECImmunitySwitch).handle.BoolValue == true && (GetUserFlagBits(i) & PluginCvar(ECImmunityFlags).handle.Flags))
			continue;

		if(deadonly == true && IsPlayerAlive(i) == true)
			continue;

		g_Teams[team][ETValidTargets][num++] = i;
	}

	g_Teams[team][ETNumTargets] = num;
}

void TeamConditions()
{
	g_Wart[bMaxSizeTeam] = false;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] > PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue)
	{
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_T;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_CT;
		g_Wart[bMaxSizeTeam] = true;
		return;
	}

	if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize] > PluginCvar(ECMaxDiff).handle.IntValue)
	{
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_CT;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_T;
		g_Wart[bMaxSizeTeam] = true;
		return;
	}

	SetValueForTeams(ETCond, 0);

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins] > PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue;
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins] > PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETWins]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETWins]-PluginCvar(ECMaxScore).handle.IntValue;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins] > PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETRowWins]-PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue;
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins] > PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue)
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETRowWins]-PluginCvar(ECMaxStreak).handle.IntValue;

	if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize] > g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize])
		g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize];
	else if(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize] > g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize])
		g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond] += g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSize]-g_Teams[CS_TEAM_T][ETSize];

	int fcKDRatio = FloatCompare(view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETKDRatio]), view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETKDRatio]));
	if(fcKDRatio == 1)
		++g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond];
	else if(fcKDRatio == -1)
		++g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond];

	int fcSumKDRatio = FloatCompare(view(float, g_Teams[CS_TEAM_T][ETSumKDRatio]), view(float, g_Teams[CS_TEAM_CT][ETSumKDRatio]));
	if(fcSumKDRatio == 1)
		++g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond];
	else if(fcSumKDRatio == -1)
		++g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond];

	if(IntMax(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond], g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) > PluginCvar(ECMaxCond).handle.IntValue) {
		if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] > g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_T;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_CT;
		}
		else if(g_Teams[CS_TEAM_T][ETCond] < g_Teams[CS_TEAM_CT][ETCond]) {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_CT;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_T;
		}
		else {
			g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_NONE;
			g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_NONE;
		}
	}
	else {
		g_Wart[iTeamWinner] = CS_TEAM_NONE;
		g_Wart[iTeamLoser] = CS_TEAM_NONE;
	}
}

void GetKDInTeams() {
	SetValueForTeams(ETKills, 0);
	SetValueForTeams(ETAssists, 0);
	SetValueForTeams(ETDeaths, 0);
	SetValueForTeams(ETScore, 0);
	SetValueForTeams(ETMVP, 0);
	SetValueForTeamsF(ETSumKDRatio, 0.0);
	GetScoreForPlayers();
	float fTmp, sumMVP = view(float, GetMVPForPlayersAndSum());
	bool checkMVP = (FloatCompare(PluginCvar(ECMultiMVP).handle.FloatValue, 0.0) != -1 && FloatCompare(sumMVP, 1.0) == 1);

	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true)
			continue;

		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETKills] += g_Players[i][EPKills];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETAssists] += g_Players[i][EPAssists];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETDeaths] += g_Players[i][EPDeaths];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETScore] += g_Players[i][EPScore];
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETMVP] += g_Players[i][EPMVP];

		g_Players[i][EPKDRatio] = GetPlayerPointsToKD(i) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Players[i][EPDeaths]), 0.1);

		if(checkMVP == true) {
			fTmp = view(float, g_Players[i][EPKDRatio]) + view(float, g_Players[i][EPKDRatio]) * (view(float, g_Players[i][EPMVP])/sumMVP + PluginCvar(ECMultiMVP).handle.FloatValue);
			g_Players[i][EPKDRatio] = fTmp;
		}

		fTmp = view(float, g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSumKDRatio]) + view(float, g_Players[i][EPKDRatio]);
		g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSumKDRatio] = fTmp;
	}

	g_Teams[CS_TEAM_NONE][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_NONE) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_NONE][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_SPECTATOR) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_T][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_T) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_T][ETDeaths]), 0.1);
	g_Teams[CS_TEAM_CT][ETKDRatio] = GetTeamPointsToKD(CS_TEAM_CT) / FloatMax(GetDeathsToKD(g_Teams[CS_TEAM_CT][ETDeaths]), 0.1);
}

float GetPlayerPointsToKD(int client) {
	float pointsF;
	
	switch(PluginCvar(ECTypePoints).handle.IntValue) {
		case 1: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetAssistsToKD(g_Players[client][EPAssists]);
		case 2: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
		case 3: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]) + GetAssistsToKD(g_Players[client][EPAssists]) + GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
		case 4: pointsF = GetScoreToKD(g_Players[client][EPScore]);
		default: pointsF = GetKillsToKD(g_Players[client][EPKills]);
	}
	
	return FloatMax(pointsF, 0.0);
}

float GetTeamPointsToKD(int team) {
	float pointsF;

	switch(PluginCvar(ECTypePoints).handle.IntValue) {
		case 1: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetAssistsToKD(g_Teams[team][ETAssists]);
		case 2: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
		case 3: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]) + GetAssistsToKD(g_Teams[team][ETAssists]) + GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
		case 4: pointsF = GetScoreToKD(g_Teams[team][ETScore]);
		default: pointsF = GetKillsToKD(g_Teams[team][ETKills]);
	}
	
	return FloatMax(pointsF, 0.0);
}

float GetKillsToKD(int kills) {
	float killsF = view(float, kills);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiKills).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return killsF * PluginCvar(ECMultiKills).handle.FloatValue;
	}
	return killsF;
}

float GetAssistsToKD(int assists) {
	float assistsF = view(float, assists);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiAssists).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return assistsF * PluginCvar(ECMultiAssists).handle.FloatValue;
	}
	return assistsF;
}

float GetDeathsToKD(int deaths) {
	float deathsF = view(float, deaths);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiDeaths).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return deathsF * PluginCvar(ECMultiDeaths).handle.FloatValue;
	}
	return deathsF;
}

float GetScoreToKD(int score) {
	float scoreF = view(float, score);
	if(FloatCompare(PluginCvar(ECMultiScore).handle.FloatValue, 0.0) == 1) {
		return scoreF * PluginCvar(ECMultiScore).handle.FloatValue;
	}
	return scoreF;
}

void GetScoreForPlayers() {
	for(int i=1; i<=MaxClients; ++i) {
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		g_Players[i][EPScore] = CS_GetClientContributionScore(i);
	}
}

int GetMVPForPlayersAndSum()
{
	int i, sum = 0;

	for(i = 1; i <= MaxClients; ++i)
	{
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || g_Players[i][EPIsBot] == true || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		g_Players[i][EPMVP] = CS_GetMVPCount(i);
		sum += g_Players[i][EPMVP];
	}

	return sum;
}

int GetCountPlayersInTeams()
{
	SetValueForTeams(ETSize, 0);
	SetValueForTeams(ETBotSize, 0);
	SetValueForTeams(ETAdminSize, 0);

	int i, num = 0;

	for(i = 1; i <= MaxClients; ++i)
	{
		if(g_Players[i][EPIsConnected] == false || IsClientInGame(i) == false)
			continue;

		++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETBotSize];

		if(g_Players[i][EPIsBot] == false)
			++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETSize];

		if(g_Players[i][EPIsAdmin] == true)
			++g_Teams[g_Players[i][EPTeam]][ETAdminSize];

		++num;
	}
	return num;
}

int IntMax(int value1, int value2)
{
	if(value1 > value2)
		return value1;

	return value2;
}

float FloatMax(float value1, float value2)
{
	if(FloatCompare(value1, value2) == 1)
		return value1;

	return value2;
}

void SetValueForTeams(eTeamData eData, int iVal)
{
	g_Teams[CS_TEAM_NONE][eData] = g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][eData] = g_Teams[CS_TEAM_T][eData] = g_Teams[CS_TEAM_CT][eData] = iVal;
}

void SetValueForTeamsF(eTeamData eData, float fVal)
{
	g_Teams[CS_TEAM_NONE][eData] = g_Teams[CS_TEAM_SPECTATOR][eData] = g_Teams[CS_TEAM_T][eData] = g_Teams[CS_TEAM_CT][eData] = view(any, fVal);
}

void ClearStatsForPlayer(int client)
{
	g_Players[client][EPKills] = g_Players[client][EPAssists] = g_Players[client][EPDeaths] = 0;
}

void SwitchClientTeam(int client)
{
	if(IsPlayerAlive(client) == true)
	{
		CS_SwitchTeam(client, (g_Players[client][EPTeam] == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T);
		CS_UpdateClientModel(client);
	}
	else
	{
		ChangeClientTeam(client, (g_Players[client][EPTeam] == CS_TEAM_T) ? CS_TEAM_CT : CS_TEAM_T);
	}
}

 

 

sm_tbm.sp
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie ma sensu się zastanawiać w jaki sposób SourcePawn radzi sobie z Timerami, czyli co zostawia w Handle`ach po wywołaniu Timera. Lepiej się upewnić, co się kryje za danym Handle`m.

Spoiler

public void OnClientDisconnect_Post(int client)
{
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPIsBot] = false;
	g_Players[client][EPIsConnected] = false;
	g_Players[client][EPIsAdmin] = false;

	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null) {
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];
		g_Players[client][EPPanelTimer] = null;
	}
}

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_Players[client][EPTeam] = CS_TEAM_NONE;
	g_Players[client][EPBlockTransfer] = GetEngineTime() + PluginCvar(ECPlayerTime).handle.FloatValue;
	g_Players[client][EPIsBot] = IsFakeClient(client);
	g_Players[client][EPIsConnected] = true;
	AdminId adminId = GetUserAdmin(client);
	g_Players[client][EPIsAdmin] = (adminId != INVALID_ADMIN_ID && GetAdminFlag(adminId, Admin_Generic));
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null) {
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];
		g_Players[client][EPPanelTimer] = null;
	}
}

void TBMShowTeamPanel(int client)
{
	if(g_Players[client][EPPanelTimer] != null) {
		delete g_Players[client][EPPanelTimer];
		g_Players[client][EPPanelTimer] = null;
	}

	g_Players[client][EPPanelTimer] = CreateTimer(0.8, ShowTeamPanel, GetClientSerial(client));
}

public Action ShowTeamPanel(Handle timer, any serial)
{
	int client = GetClientFromSerial(serial);

	if(!client || g_Players[client][EPIsConnected] == false || g_Players[client][EPIsBot] == true || IsClientInGame(client) == false) {
		g_Players[client][EPPanelTimer] = null;
		return Plugin_Continue;
	}

	ShowVGUIPanel(client, "team");
	g_Players[client][EPPanelTimer] = null;
}

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...