Jump to content
assignment_ind Existing user? Sign In

Sign Inperson_add Sign Up
Go-Code.pl - Support SourceMod i Pluginy CS:GO
Sign in to follow this  
Mesharsky

[CS:GO] Reklamy na say (ServerAdvertisements3)

Recommended Posts

Witajcie,

ServerAdvertisements3 to plugin dzięki któremu możemy sobie ustawić wiadomości (reklamy) na naszym serwerze, plugin sam w sobie ma bardzo dużo ciekawych funkcji oraz jest bardzo prosty w konfiguracji.

Komendy Admina:

 • !sa3debug - Wyświetla debug w konsoli dla bieżącej mapy.
 • !sa3r - Przeładowuje wiadomości.

Komendy gracza:

 • !sa3lang - Gracz może zmienić język wyświetlanych reklam (Jeżeli owy dodaliśmy w konfiguracji pluginu).

Funkcje:

 • Wiadomości na czacie - Wpisz: T. / Wspiera kolory.
 • Wiadomości w hud - Wpisz: H. / Kolory R G B.
 • Wiadomości na środku ekranu - Wpisz: C. / Wspiera tylko kolory HTML [ HEX ].
 • Obsługa wielu języków. LINK
  Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami! (Użyj kodów Alpha-2).
 • Do 9 wierszy na jedną wiadomość [\n].
 • Niestandardowy tag dla wiadomości - Pozostaw tag pusty jeżeli chcesz mieć wiadomość bez tagu.
 • Wiadomości mogą być zablokowane na niektórych mapach jeżeli używasz wszystkich, de_, ar_, itp... ("ignore_maps" "ar_;de_;itp..").
 • Wiadomości dla określonych flag (np: ,a,b,c,d,z, itd..)
 • Wiadomości mogą zostać zablokowane dla określonych flag (np. a,b,c,d,z, itd..) - "ignore" "flag".
 • Opcja włączenia na wiadomość - Wiadomość może zostać tymczasowo zablokowana - Domyślnie jest włączona.
 • Wiadomość może zostać ustawiona do określonej daty (np. Wiadomości na jakieś eventy, konkursy).
 • Wiadomość powitalna: PODGLĄD
  Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!.

Zmienne tekstowe:

 • {NEXTMAP} - Następna mapa.
 • {CURRENTMAP} - Aktualna mapa.
 • {PLAYERCOUNT} - Ilość graczy na serwerze.
 • {CURRENTTIME} - Aktualny czas (godzina).
 • {SERVERIP} - Adres IP serwera.
 • {SERVERNAME} - Hostname serwera (nazwa serwera).
 • {PLAYERNAME} - Nick gracza.
 • {ADMINSONLINE} - Admini online.
 • {TIMELEFT} - Czas do końca mapy.
 • {STEAMID} - SteamID.
 • {CONVAR} ->{mp_friendlyfire},{sv_cheats},...., or bądź convar z innego pluginu.
 • {CURRENTDATE} - Aktualna data.
 • {CURRENTDATE_US} - Data w US.
 • {VIPONLINE} - Vipy online (Flaga: a).

Wspierane kolory: Możliwe że niektóre nie będą działać lub są inne niż wymienione poniżej.

Tylko CS:GO:

Spoiler
 • Default - Domyślny.
 • Darkred - Ciemny czerwony.
 • Green - Zielony.
 • Lightgreen - Jasny zielony.
 • Red - Czerwony.
 • Blue - Niebieski.
 • Olive - Oliwkowy.
 • Lime - Limonkowy/
 • Lightred - Jasny czerwony. 
 • Purple - Fioletowy.
 • Grey - Szary.
 • Orange - Pomarańczowy.
 • Yellow - Żółty.
 • Lightblue - Jasny niebieski.
 • Darkblue - Ciemny niebieski.
 • Grey2 - Szary 2.

Inne Gry:

Spoiler
 • aliceblue
 • allies
 • ancient
 • antiquewhite
 • aqua
 • aquamarine
 • arcana
 • axis
 • azure
 • beige
 • bisque
 • black
 • blanchedalmond
 • blue
 • blueviolet
 • brown
 • burlywood
 • cadetblue
 • chartreuse
 • chocolate
 • collectors
 • common
 • community
 • coral
 • cornflowerblue
 • cornsilk
 • corrupted
 • crimson
 • cyan
 • darkblue
 • darkcyan
 • darkgoldenrod
 • darkgray
 • darkgrey
 • darkgreen
 • darkkhaki
 • darkmagenta
 • darkolivegreen
 • darkorange
 • darkorchid
 • darkred
 • darksalmon
 • darkseagreen
 • darkslateblue
 • darkslategray
 • darkslategrey
 • darkturquoise
 • darkviolet
 • deeppink
 • deepskyblue
 • dimgray
 • dimgrey
 • dodgerblue
 • exalted
 • firebrick
 • floralwhite
 • forestgreen
 • frozen
 • fuchsia
 • fullblue
 • fullred
 • gainsboro
 • genuine
 • ghostwhite
 • gold
 • goldenrod
 • gray
 • grey
 • green
 • greenyellow
 • haunted
 • honeydew
 • hotpink
 • immortal
 • indianred
 • indigo
 • ivory
 • khaki
 • lavender
 • lavenderblush
 • lawngreen
 • legendary
 • lemonchiffon
 • lightblue
 • lightcoral
 • lightcyan
 • lightgoldenrodyellow
 • lightgray
 • lightgrey
 • lightgreen
 • lightpink
 • lightsalmon
 • lightseagreen
 • lightskyblue
 • lightslategray
 • lightslategrey
 • lightsteelblue
 • lightyellow
 • lime
 • limegreen
 • linen
 • magenta
 • maroon
 • mediumaquamarine
 • mediumblue
 • mediumorchid
 • mediumpurple
 • mediumseagreen
 • mediumslateblue
 • mediumspringgreen
 • mediumturquoise
 • mediumvioletred
 • midnightblue
 • mintcream
 • mistyrose
 • moccasin
 • mythical
 • navajowhite
 • navy
 • normal
 • oldlace
 • olive
 • olivedrab
 • orange
 • orangered
 • orchid
 • palegoldenrod
 • palegreen
 • paleturquoise
 • palevioletred
 • papayawhip
 • peachpuff
 • peru
 • pink
 • plum
 • powderblue
 • purple
 • rare
 • red
 • rosybrown
 • royalblue
 • saddlebrown
 • salmon
 • sandybrown
 • seagreen
 • seashell
 • selfmade
 • sienna
 • silver
 • skyblue
 • slateblue
 • slategray
 • slategrey
 • snow
 • springgreen
 • steelblue
 • strange
 • tan
 • teal
 • thistle
 • tomato
 • turquoise
 • uncommon
 • unique
 • unusual
 • valve
 • vintage
 • violet
 • wheat
 • white
 • whitesmoke
 • yellow
 • yellowgreen


Wymagania! - Tylko jeżeli włączyłeś śledzenie serwera w .cfg / Domyślnie włączone.
SteamWorks
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Instalacja:

 • Plik ServerAdvertisemen3.cfg wgraj do addons/sourcemod/configs.
 • Plik ServerAdvertisemen3.smx wgraj do addons/sourcemod/plugins.
 • Zrestartuj serwer lub zmień mapę.

Edycja pliku konfiguracyjnego:

Spoiler

Zachowaj ostrożność podczas edycji, miej pewności że nie zapomniałeś żadnego {} " " i/albo innych symboli.
Rekomendujemy program Atom lub Notepad++ do edycji pliku konfiguracyjnego.
Zapisz plik w formacie UTF-8 bez BOM.
Zachowaj kod języka w ustawieniach z dużych liter (np. EN;CZ;PL;SK;FR itd..).

Screeny / Podgląd:

Spoiler

W pełni działająca konfiguracja:

Spoiler


"ServerAdvertisements3"
{
 "Settings"
 {
  "ServerName" "[{orange}SERVER{default}]" // Tag serwera
  "MySQL" "0" // If 1 -> Wiadomości będą ładowane przez MySQL
  "ServerType" "default" // Tylko jeżeli MySQL jest na 1 -> Dzieli wiadomości na grupy (np:. 3 serwery używają typu serwera surf oraz 2 serwery używają typu jailbreak)
  "Time" "5" // Czas w sekundach
  "Languages" "EN;CZ" // Lista języków / Zachowaj główny język pierwszys (Jeżeli gracz połączy się na serwer a nie ma języka na liście, wyświetlą mu się wiadomości w języku takim co jest pierwszy na liście).
  "Default language" "geoip" // Wartość = "geoip" lub "ingame"
  "Log expired messages" "0" // 1 = Włączony -> Wiadomości logują się w plikach errorów sm.
 }
 "Welcome Message"
 {
  "Enabled" "1"
  "Type" "T" // Typ wiadomości. Tylko "T" dostępny w tym momencie.
  "en" "{orange}*************************************** \n{darkred}Welcome to this server {PLAYERNAME}! \n {lime}This server uses ServerAdvertisements3 \n Author: {bluegrey}www.steamcommunity.com/id/esk0\n{orange}***************************************"
  "cz" "{orange}*************************************** \n{darkred}Vítej na tomto serveru {PLAYERNAME}! \n {lime}Tento server používá ServerAdvertisements3 \n Autor: {bluegrey}www.steamcommunity.com/id/esk0\n{orange}***************************************"
  "Delay" "5.0" //Czas w sekundach po połączeniu się gracza z serwerem kiedy ma się pojawiać reklama
  "flags" "" // Gracz z tą flagą otrzyma wiadomości na serwerze, pozostaw puste by wyświetlać dla wszystkich.
 }
 "Messages"
 {
  "1"
  {
   "enabled" "0" // Wiadomość jest tymczasowo wyłączona
   "enabledtill" "30.05.2017" // Data DD/MM/YYYY -> Wiadomość będzie widnieć do: 30. Maja 2017
   "maps" "all"
   "en" "Current map is: {CURRENTMAP} \n Players online: {PLAYERCOUNT} \n Next map: {NEXTMAP} \n Friendly fire: {mp_friendlyfire} \n Gravity: {sv_gravity}"
   "cz" "Momentálně se hraje: {CURRENTMAP} \n Počet hráčů: {PLAYERCOUNT} \n Příští mapa: {NEXTMAP} \n Friendly fire: {mp_friendlyfire} \n Gravitace: {sv_gravity}"
   "type" "T"
   "tag" "[{darkred}SYSTEM{default}]"
   "ignore_maps" "de_inferno;ar_"
  }
  "2"
  {
   "enabled" "1"
   "maps" "de_;cs_"
   "en" "Message 2"
   "cz" "Admini: {ADMINSONLINE}"
   "type" "T"
   "tag" "[{lime}VIP{default}]"
   "ignore" "a"
   "ignore_maps" "de_dust2"
  }
  "3"
  {
   "maps" "de_;ar_"
   "en" "Message 3"
   "cz" "<font color='#ff00ff'>Zpráva 3!</font>"
   "type" "C"
   "tag" "" // Wiadomość bez tagu
  }
  "4" // Wiadomość z "ServerName" tagiem.
  {
   "maps" "zm_"
   "en" "Message 4"
   "cz" "Zprava 4"
   "type" "t"
  }
  "5" // Wiadomość w HUD.
  {
   "enabled" "1"
   "maps" "zm_"
   "en" "NEW HUD MESSAGE TEXT BY {PLAYERNAME}"
   "cz" "NEW HUD MESSAGE TEXT BY {PLAYERNAME}"
   "type" "h"
   "color" "255 112 0" // RGB (R G B)
   "color2" "255 255 51" // RGB (R G B)
   "effect" "2" // 0,1,2
   "channel" "5" // Jakakolwiek liczba
   "posx" "-1.0" //lewa do prawej
   "posy" "0.05" //góra do dołu
   "fadein" "0.2" //Pojawianie się wiadomości w sekundach.
   "fadeout" "0.2" //Znikanie wiadomości w sekundach
   "holdtime" "5.0" //Przez ile sekund ma wiadomość widnieć.
  }
 }
}

Debug dla wygasłych wiadomości:

Spoiler

687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f70

Wiadomości w HUD:

Spoiler

687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7a

Wynik w konsoli: (!sa3debug)

Spoiler


"1"
{
  "en" "Current map is: {CURRENTMAP}"
  "en" "Players online: {PLAYERCOUNT}"
  "en" "Next map: {NEXTMAP}"
  "en" "Your name is: {PLAYERNAME}"
  "en" "Current time: {CURRENTTIME}"
  "cz" "Momentálně se hraje: {CURRENTMAP}"
  "cz" "Počet hráčů: {PLAYERCOUNT}"
  "cz" "Příští mapa: {NEXTMAP}"
  "cz" "Tvé jméno je: {PLAYERNAME}"
  "cz" "Čas: {CURRENTTIME}"
  "Type" "T"
  "Tag" "[{darkred}SYSTEM{default}]"
  "Flags" "a"
}
"2"
{
  "en" "Message 2"
  "cz" "Admini: {ADMINSONLINE}"
  "Type" "T"
  "Tag" "[{lime}VIP{default}]"
  "Flags" "z"
}
"3"
{
  "en" "Message 3"
  "cz" "<font color='#ff00ff'>Zpráva 3!</font>"
  "Type" "C"
  "Tag" ""
  "Flags" "all"
}
"4"
{
  "en" "Message 4"
  "cz" "Zprava 4"
  "Type" "t"
  "Tag" "[{orange}SERVER{default}]"
  "Flags" "all"
}
"5"
{
  "en" "Message 4"
  "cz" "NEW HUD MESSAGE TEXT BY {PLAYERNAME}"
  "Type" "h"
  "Tag" "[{orange}SERVER{default}]"
  "Flags" "all"
  "Color" "255 112 0"
  "PosX" "-1"
  "PosY" "0.050000"
  "FadeIn" "0.200000"
  "FadeOut" "0.200000"
  "HoldTime" "5.000000"
}

 

 

POBIERZ CAŁY PLUGIN
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami! / KOD ŹRÓDŁOWY
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!
 

(Źródło)
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

 • Lubię to! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


O NAS Jesteśmy społecznością łączącą ludzi, którzy dzielą pasję poznawania CS:GO od strony programistycznej. Posiadamy duże zaplecze merytoryczne i zawsze cieszymy się, gdy dołączają do nas osoby gotowe do nauki. Gwarantujemy, że z odrobiną wytrwałości i otwartym umysłem bardzo szybko napiszesz swój pierwszy plugin. Zapraszamy! 🙂
Szablon wykonany z dużą ilością przez cyberpixelz / Mesharsky / Sitefuture
Forum dumnie napędzane przez: Invision Power Services, Inc.
×
×
 • Create New...