Skocz do zawartości
Mesharsky

[CS:GO] Reklamy na say (ServerAdvertisements3)

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie,

ServerAdvertisements3 to plugin dzięki któremu możemy sobie ustawić wiadomości (reklamy) na naszym serwerze, plugin sam w sobie ma bardzo dużo ciekawych funkcji oraz jest bardzo prosty w konfiguracji.

Komendy Admina:

 • !sa3debug - Wyświetla debug w konsoli dla bieżącej mapy.
 • !sa3r - Przeładowuje wiadomości.

Komendy gracza:

 • !sa3lang - Gracz może zmienić język wyświetlanych reklam (Jeżeli owy dodaliśmy w konfiguracji pluginu).

Funkcje:

 • Wiadomości na czacie - Wpisz: T. / Wspiera kolory.
 • Wiadomości w hud - Wpisz: H. / Kolory R G B.
 • Wiadomości na środku ekranu - Wpisz: C. / Wspiera tylko kolory HTML [ HEX ].
 • Obsługa wielu języków. LINK
  Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami! (Użyj kodów Alpha-2).
 • Do 9 wierszy na jedną wiadomość [\n].
 • Niestandardowy tag dla wiadomości - Pozostaw tag pusty jeżeli chcesz mieć wiadomość bez tagu.
 • Wiadomości mogą być zablokowane na niektórych mapach jeżeli używasz wszystkich, de_, ar_, itp... ("ignore_maps" "ar_;de_;itp..").
 • Wiadomości dla określonych flag (np: ,a,b,c,d,z, itd..)
 • Wiadomości mogą zostać zablokowane dla określonych flag (np. a,b,c,d,z, itd..) - "ignore" "flag".
 • Opcja włączenia na wiadomość - Wiadomość może zostać tymczasowo zablokowana - Domyślnie jest włączona.
 • Wiadomość może zostać ustawiona do określonej daty (np. Wiadomości na jakieś eventy, konkursy).
 • Wiadomość powitalna: PODGLĄD
  Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!.

Zmienne tekstowe:

 • {NEXTMAP} - Następna mapa.
 • {CURRENTMAP} - Aktualna mapa.
 • {PLAYERCOUNT} - Ilość graczy na serwerze.
 • {CURRENTTIME} - Aktualny czas (godzina).
 • {SERVERIP} - Adres IP serwera.
 • {SERVERNAME} - Hostname serwera (nazwa serwera).
 • {PLAYERNAME} - Nick gracza.
 • {ADMINSONLINE} - Admini online.
 • {TIMELEFT} - Czas do końca mapy.
 • {STEAMID} - SteamID.
 • {CONVAR} ->{mp_friendlyfire},{sv_cheats},...., or bądź convar z innego pluginu.
 • {CURRENTDATE} - Aktualna data.
 • {CURRENTDATE_US} - Data w US.
 • {VIPONLINE} - Vipy online (Flaga: a).

Wspierane kolory: Możliwe że niektóre nie będą działać lub są inne niż wymienione poniżej.

Tylko CS:GO:

Spoiler
 • Default - Domyślny.
 • Darkred - Ciemny czerwony.
 • Green - Zielony.
 • Lightgreen - Jasny zielony.
 • Red - Czerwony.
 • Blue - Niebieski.
 • Olive - Oliwkowy.
 • Lime - Limonkowy/
 • Lightred - Jasny czerwony. 
 • Purple - Fioletowy.
 • Grey - Szary.
 • Orange - Pomarańczowy.
 • Yellow - Żółty.
 • Lightblue - Jasny niebieski.
 • Darkblue - Ciemny niebieski.
 • Grey2 - Szary 2.

Inne Gry:

Spoiler
 • aliceblue
 • allies
 • ancient
 • antiquewhite
 • aqua
 • aquamarine
 • arcana
 • axis
 • azure
 • beige
 • bisque
 • black
 • blanchedalmond
 • blue
 • blueviolet
 • brown
 • burlywood
 • cadetblue
 • chartreuse
 • chocolate
 • collectors
 • common
 • community
 • coral
 • cornflowerblue
 • cornsilk
 • corrupted
 • crimson
 • cyan
 • darkblue
 • darkcyan
 • darkgoldenrod
 • darkgray
 • darkgrey
 • darkgreen
 • darkkhaki
 • darkmagenta
 • darkolivegreen
 • darkorange
 • darkorchid
 • darkred
 • darksalmon
 • darkseagreen
 • darkslateblue
 • darkslategray
 • darkslategrey
 • darkturquoise
 • darkviolet
 • deeppink
 • deepskyblue
 • dimgray
 • dimgrey
 • dodgerblue
 • exalted
 • firebrick
 • floralwhite
 • forestgreen
 • frozen
 • fuchsia
 • fullblue
 • fullred
 • gainsboro
 • genuine
 • ghostwhite
 • gold
 • goldenrod
 • gray
 • grey
 • green
 • greenyellow
 • haunted
 • honeydew
 • hotpink
 • immortal
 • indianred
 • indigo
 • ivory
 • khaki
 • lavender
 • lavenderblush
 • lawngreen
 • legendary
 • lemonchiffon
 • lightblue
 • lightcoral
 • lightcyan
 • lightgoldenrodyellow
 • lightgray
 • lightgrey
 • lightgreen
 • lightpink
 • lightsalmon
 • lightseagreen
 • lightskyblue
 • lightslategray
 • lightslategrey
 • lightsteelblue
 • lightyellow
 • lime
 • limegreen
 • linen
 • magenta
 • maroon
 • mediumaquamarine
 • mediumblue
 • mediumorchid
 • mediumpurple
 • mediumseagreen
 • mediumslateblue
 • mediumspringgreen
 • mediumturquoise
 • mediumvioletred
 • midnightblue
 • mintcream
 • mistyrose
 • moccasin
 • mythical
 • navajowhite
 • navy
 • normal
 • oldlace
 • olive
 • olivedrab
 • orange
 • orangered
 • orchid
 • palegoldenrod
 • palegreen
 • paleturquoise
 • palevioletred
 • papayawhip
 • peachpuff
 • peru
 • pink
 • plum
 • powderblue
 • purple
 • rare
 • red
 • rosybrown
 • royalblue
 • saddlebrown
 • salmon
 • sandybrown
 • seagreen
 • seashell
 • selfmade
 • sienna
 • silver
 • skyblue
 • slateblue
 • slategray
 • slategrey
 • snow
 • springgreen
 • steelblue
 • strange
 • tan
 • teal
 • thistle
 • tomato
 • turquoise
 • uncommon
 • unique
 • unusual
 • valve
 • vintage
 • violet
 • wheat
 • white
 • whitesmoke
 • yellow
 • yellowgreen


Wymagania! - Tylko jeżeli włączyłeś śledzenie serwera w .cfg / Domyślnie włączone.
SteamWorks
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Instalacja:

 • Plik ServerAdvertisemen3.cfg wgraj do addons/sourcemod/configs.
 • Plik ServerAdvertisemen3.smx wgraj do addons/sourcemod/plugins.
 • Zrestartuj serwer lub zmień mapę.

Edycja pliku konfiguracyjnego:

Spoiler

Zachowaj ostrożność podczas edycji, miej pewności że nie zapomniałeś żadnego {} " " i/albo innych symboli.
Rekomendujemy program Atom lub Notepad++ do edycji pliku konfiguracyjnego.
Zapisz plik w formacie UTF-8 bez BOM.
Zachowaj kod języka w ustawieniach z dużych liter (np. EN;CZ;PL;SK;FR itd..).

Screeny / Podgląd:

Spoiler

W pełni działająca konfiguracja:

Spoiler

"ServerAdvertisements3"
{
 "Settings"
 {
  "ServerName" "[{orange}SERVER{default}]" // Tag serwera
  "MySQL" "0" // If 1 -> Wiadomości będą ładowane przez MySQL
  "ServerType" "default" // Tylko jeżeli MySQL jest na 1 -> Dzieli wiadomości na grupy (np:. 3 serwery używają typu serwera surf oraz 2 serwery używają typu jailbreak)
  "Time" "5" // Czas w sekundach
  "Languages" "EN;CZ" // Lista języków / Zachowaj główny język pierwszys (Jeżeli gracz połączy się na serwer a nie ma języka na liście, wyświetlą mu się wiadomości w języku takim co jest pierwszy na liście).
  "Default language" "geoip" // Wartość = "geoip" lub "ingame"
  "Log expired messages" "0" // 1 = Włączony -> Wiadomości logują się w plikach errorów sm.
 }
 "Welcome Message"
 {
  "Enabled" "1"
  "Type" "T" // Typ wiadomości. Tylko "T" dostępny w tym momencie.
  "en" "{orange}*************************************** \n{darkred}Welcome to this server {PLAYERNAME}! \n {lime}This server uses ServerAdvertisements3 \n Author: {bluegrey}www.steamcommunity.com/id/esk0\n{orange}***************************************"
  "cz" "{orange}*************************************** \n{darkred}Vítej na tomto serveru {PLAYERNAME}! \n {lime}Tento server používá ServerAdvertisements3 \n Autor: {bluegrey}www.steamcommunity.com/id/esk0\n{orange}***************************************"
  "Delay" "5.0" //Czas w sekundach po połączeniu się gracza z serwerem kiedy ma się pojawiać reklama
  "flags" "" // Gracz z tą flagą otrzyma wiadomości na serwerze, pozostaw puste by wyświetlać dla wszystkich.
 }
 "Messages"
 {
  "1"
  {
   "enabled" "0" // Wiadomość jest tymczasowo wyłączona
   "enabledtill" "30.05.2017" // Data DD/MM/YYYY -> Wiadomość będzie widnieć do: 30. Maja 2017
   "maps" "all"
   "en" "Current map is: {CURRENTMAP} \n Players online: {PLAYERCOUNT} \n Next map: {NEXTMAP} \n Friendly fire: {mp_friendlyfire} \n Gravity: {sv_gravity}"
   "cz" "Momentálně se hraje: {CURRENTMAP} \n Počet hráčů: {PLAYERCOUNT} \n Příští mapa: {NEXTMAP} \n Friendly fire: {mp_friendlyfire} \n Gravitace: {sv_gravity}"
   "type" "T"
   "tag" "[{darkred}SYSTEM{default}]"
   "ignore_maps" "de_inferno;ar_"
  }
  "2"
  {
   "enabled" "1"
   "maps" "de_;cs_"
   "en" "Message 2"
   "cz" "Admini: {ADMINSONLINE}"
   "type" "T"
   "tag" "[{lime}VIP{default}]"
   "ignore" "a"
   "ignore_maps" "de_dust2"
  }
  "3"
  {
   "maps" "de_;ar_"
   "en" "Message 3"
   "cz" "<font color='#ff00ff'>Zpráva 3!</font>"
   "type" "C"
   "tag" "" // Wiadomość bez tagu
  }
  "4" // Wiadomość z "ServerName" tagiem.
  {
   "maps" "zm_"
   "en" "Message 4"
   "cz" "Zprava 4"
   "type" "t"
  }
  "5" // Wiadomość w HUD.
  {
   "enabled" "1"
   "maps" "zm_"
   "en" "NEW HUD MESSAGE TEXT BY {PLAYERNAME}"
   "cz" "NEW HUD MESSAGE TEXT BY {PLAYERNAME}"
   "type" "h"
   "color" "255 112 0" // RGB (R G B)
   "color2" "255 255 51" // RGB (R G B)
   "effect" "2" // 0,1,2
   "channel" "5" // Jakakolwiek liczba
   "posx" "-1.0" //lewa do prawej
   "posy" "0.05" //góra do dołu
   "fadein" "0.2" //Pojawianie się wiadomości w sekundach.
   "fadeout" "0.2" //Znikanie wiadomości w sekundach
   "holdtime" "5.0" //Przez ile sekund ma wiadomość widnieć.
  }
 }
}

Debug dla wygasłych wiadomości:

Spoiler

687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f70

Wiadomości w HUD:

Spoiler

687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f7a

Wynik w konsoli: (!sa3debug)

Spoiler

"1"
{
  "en" "Current map is: {CURRENTMAP}"
  "en" "Players online: {PLAYERCOUNT}"
  "en" "Next map: {NEXTMAP}"
  "en" "Your name is: {PLAYERNAME}"
  "en" "Current time: {CURRENTTIME}"
  "cz" "Momentálně se hraje: {CURRENTMAP}"
  "cz" "Počet hráčů: {PLAYERCOUNT}"
  "cz" "Příští mapa: {NEXTMAP}"
  "cz" "Tvé jméno je: {PLAYERNAME}"
  "cz" "Čas: {CURRENTTIME}"
  "Type" "T"
  "Tag" "[{darkred}SYSTEM{default}]"
  "Flags" "a"
}
"2"
{
  "en" "Message 2"
  "cz" "Admini: {ADMINSONLINE}"
  "Type" "T"
  "Tag" "[{lime}VIP{default}]"
  "Flags" "z"
}
"3"
{
  "en" "Message 3"
  "cz" "<font color='#ff00ff'>Zpráva 3!</font>"
  "Type" "C"
  "Tag" ""
  "Flags" "all"
}
"4"
{
  "en" "Message 4"
  "cz" "Zprava 4"
  "Type" "t"
  "Tag" "[{orange}SERVER{default}]"
  "Flags" "all"
}
"5"
{
  "en" "Message 4"
  "cz" "NEW HUD MESSAGE TEXT BY {PLAYERNAME}"
  "Type" "h"
  "Tag" "[{orange}SERVER{default}]"
  "Flags" "all"
  "Color" "255 112 0"
  "PosX" "-1"
  "PosY" "0.050000"
  "FadeIn" "0.200000"
  "FadeOut" "0.200000"
  "HoldTime" "5.000000"
}

 

 

POBIERZ CAŁY PLUGIN
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami! / KOD ŹRÓDŁOWY
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!
 

(Źródło)
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.


×
×
 • Dodaj nową pozycję...