Jump to content
 • Chmurka
 • Boróweczka
 • Jabłuszko
 • Limonka
 • Czekoladka
 • Węgielek
Sign in to follow this  
Master

[CS:GO] Przenoszenie graczy przez admina

Recommended Posts

Opis

 

Plugin dodaje nową zakładkę w menu admina, która umożliwia przeniesienie gracza do wybranej drużyny. 

 

Plugin

 

Spoiler

#include <adminmenu>

#pragma semicolon 1
#pragma newdecls required

#define NAME		"Admin Change Team"
#define AUTHOR		"Master"
#define VERSION		"1.0"
#define URL			"https://cswild.pl/"

public Plugin myinfo =
{ 
	name	= NAME,
	author	= AUTHOR,
	version	= VERSION,
	url		= URL
};

#define TAG " [\x09Drużyny\x01] "

TopMenu g_tmAdminMenu;

public void OnPluginStart()
{
  TopMenu topmenu;

  if(LibraryExists("adminmenu") && ((topmenu = GetAdminTopMenu()) != null))
    OnAdminMenuReady(topmenu);
}

public void OnAdminMenuReady(Handle aTopMenu)
{
  TopMenu aTopMenus = TopMenu.FromHandle(aTopMenu);

  if(aTopMenus == g_tmAdminMenu)
		return;

  g_tmAdminMenu = aTopMenus;

  TopMenuObject CategoryId = g_tmAdminMenu.AddCategory("master_ct", Handle_change_team, "master_ct", ADMFLAG_BAN);

  if(CategoryId == INVALID_TOPMENUOBJECT)
		return;

  g_tmAdminMenu.AddItem("master_ct_item", Handle_change_team_item, CategoryId, "master_ct_item", ADMFLAG_BAN);
}

public void Handle_change_team(TopMenu topmenu, TopMenuAction action, TopMenuObject topobj_id, int iClient, char[] buffer, int maxlength)
{
  if(action == TopMenuAction_DisplayOption || action == TopMenuAction_DisplayTitle)
  {
    Format(buffer, maxlength, "Przenieś Gracza");
  }
}

public void Handle_change_team_item(TopMenu topmenu, TopMenuAction action, TopMenuObject topobj_id, int iClient, char[] buffer, int maxlength)
{
  if(action == TopMenuAction_DisplayOption)
  {
    Format(buffer, maxlength, "Wybierz gracza");
  }
  else if(action == TopMenuAction_SelectOption)
  {
    BuildMenu(iClient);
  }
}

void BuildMenu(int client)
{
  Menu menu = new Menu(Menu_Handler);
  menu.SetTitle("Wybierz gracza do przeniesienia:");

  char sBuffer[128];

  for(int i = 1; i <= MaxClients; i++)
  {
    if(!IsClientInGame(i))
      continue;

    if(IsClientSourceTV(i))
      continue;

    if(client == i)
      continue;

    if(GetUserFlagBits(i) & ADMFLAG_BAN)
      continue;

    Format(sBuffer, sizeof(sBuffer), "%N", i);

    char sTarget[8];
    Format(sTarget, sizeof(sTarget), "%d", GetClientUserId(i));

    menu.AddItem(sTarget, sBuffer);
  }

  if(!menu.ItemCount)
  {
    menu.AddItem(NULL_STRING, "Brak dostępnych graczy", ITEMDRAW_DISABLED);
  }

  menu.ExitBackButton = true;
  menu.Display(client, 0);
}

public int Menu_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int param2)
{
  switch(action)
  {
    case MenuAction_End:
    {
      delete menu;
    }
    case MenuAction_Cancel:
    {
      if(param2 == MenuCancel_ExitBack && g_tmAdminMenu)
      {
        g_tmAdminMenu.Display(client, TopMenuPosition_LastCategory);
      }
    }
    case MenuAction_Select:
    {
      char sTargetUserID[8];
      menu.GetItem(param2, sTargetUserID, sizeof(sTargetUserID));

      Menu menuTeam = new Menu(MenuTeam_Handler);
      menuTeam.SetTitle("Wybierz drużynę docelową:");

      menuTeam.AddItem(sTargetUserID, "Obserwatorzy");
      menuTeam.AddItem(sTargetUserID, "Terroryści");
      menuTeam.AddItem(sTargetUserID, "Anty-Terroryści");

      menuTeam.ExitBackButton = true;
      menuTeam.Display(client, 60);
    }
  }
}

public int MenuTeam_Handler(Menu menu, MenuAction action, int client, int param2)
{
  switch(action)
  {
    case MenuAction_End:
    {
      delete menu;
    }
    case MenuAction_Cancel:
    {
      if(param2 == MenuCancel_ExitBack)
      {
        BuildMenu(client);
      }
    }
    case MenuAction_Select:
    {
      char sTargetUserID[8];
      menu.GetItem(param2, sTargetUserID, sizeof(sTargetUserID));
  
      int targetUserID = StringToInt(sTargetUserID);

      int target = GetClientOfUserId(targetUserID);

      if(target)
      {
        param2++;

        char sTeam[16];
        sTeam = param2 == 1 ? "Obserwatorów" : param2 == 2 ? "Terrorystów" : "Anty-Terrorystów";

        int iTeam = GetClientTeam(target);

        if(iTeam != param2)
        {
          ChangeClientTeam(target, param2);

          PrintToChat(client, "%s Pomyślnie przeniesiono gracza \x0B%N \x01do drużyny \x08%s", TAG, target, sTeam);

          PrintToChat(target, "%s Zostałeś przeniesiony przez admina \x0B%N \x01do drużyny \x08%s", TAG, client, sTeam);
        }
        else
        {
          PrintToChat(client, "%s Gracz \x0B%N \x01znajduję się już w drużynie \x08%s", TAG, target, sTeam);
        }
      }
      else
      {
        PrintToChat(client, "%s Gracz jest nieosiągalny", TAG);
      }
    }
  }
}

 

 

Master_Admin_Change_Team.sp
Hej! Skorzystałeś z linku lub pobrałeś załącznik? Uhonoruj naszą pracę poprzez rejestrację na forum i rośnij razem z nami!

Edited by Master
 • Lubię to! 6
 • Wow! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

Nasza historia

Na początku byliśmy małą grupą internetowych znajomych, którzy stwierdzili, że potrzebne jest solidne forum, na którym znajdą się ludzie z dużą wiedzą programistyczną ukierunkowaną na CS:GO. Pomysł powstał na początku 2018 roku, a parę miesięcy później, 19 kwietnia, powstała ta strona internetowa. Jako alternatywna odpowiedź na inne tego typu miejsca, poważnie podeszliśmy do tematu, najpierw tłumacząc angielską dokumentację SourceMod'a na język polski, a potem pisząc rozległe poradniki i wypełniając forum najpotrzebniejszymi rzeczami dla właścicieli serwerów i programistów. Cała nasza Ekipa jest dumna z pracy jaką w to włożyliśmy i cieszymy się że zbierają się wokół nas zarówno ludzie znający tematy sourcepawn'a i konfiguracji, jak i również nowe twarze w tym "biznesie", którym z chęcią niesiemy wiedzę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Największe modyfikacje serwerowe

×
×
 • Create New...